Mẫu bản công văn đề nghị kiểm tra chất lượng hàng giao

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 24-07-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1952 Lượt xem

Mẫu công văn đề nghị kiểm tra chất lượng hàng giao là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị một hoặc một số chủ thể tiến hành kiểm tra chất lượng hàng giao trong những trường hợp nhất định. Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

CÔNG TY … CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số: …/CV-…

…………., ngày … tháng … năm …

CÔNG VĂN

Về việc Đề nghị kiểm tra chất lượng hàng giao…………

Ngày…. tháng…. năm……, Phòng/ban/công ty/…. chúng tôi đã nhận được lô hàng số………:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

(Bạn đưa ra các thông tin về lô hàng mà bạn đã nhận)

Quảng cáo

Theo quy định tại điểm…… Khoản………. Điều……. Hợp đồng/… thì Quý công ty có nghĩa vụ giao…………… với chất lượng:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

(bạn đưa ra chỉ tiêu về chất lượng mà các bên đã thỏa thuận)

Tuy nhiên, ngày…/…/…… qua quá trình kiểm tra, chúng tôi phát hiện lô hàng số………….. không có chất lượng như nội dung đã thỏa thuận trước đó.

Do vậy, chúng tôi làm Công văn……………… kính gửi tới Quý công ty/…… để Quý công ty/…….. được biết , và kính đề nghị Quý công ty xem xét, tiến hành kiểm tra chất lượng về hàng đã giao của……………….

Trân trọng./.

Nơi nhận:

–          Như trên;

–          Lưu: VT;

Trưởng phòng…
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn