logo

Mẫu Bản cam kết tự nguyện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 28-08-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 981 Lượt xem

tai-ve

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Quảng cáo

………., ngày ….. tháng….. năm 20….

BẢN CAM KẾT
TỰ NGUYỆN MANG THAI HỘ VÌ MỤC ĐÍCH NHÂN ĐẠO

I. PHẦN THÔNG TIN VỢ CHỒNG NHỜ MANG THAI HỘ (BÊN NHỜ MANG THAI HỘ):

1. Tên vợ:………………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………

Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………………….

Số CMND/Hộ chiếu: …………………..Ngày cấp, nơi cấp:…………………………..

Số điện thoại: Nhà riêng: …………………………. Di động:……………………..

Email:……………………………………………………………………………………………..

2. Tên chồng:…………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………………………………

Số CMND/Hộ chiếu: ………………………..Ngày cấp, nơi cấp: ……………………

Số điện thoại: Nhà riêng: ……………………….. Di động: ………………………..

Email:………………………………………………………………………………………………

Quảng cáo

II. PHẦN THÔNG TIN VỢ CHỒNG NGƯỜI MANG THAI HỘ (BÊN MANG THAI HỘ)

1. Tên vợ:………………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………………..

Số CMND/Hộ chiếu: ………………………Ngày cấp, nơi cấp: …………………….

Số điện thoại: Nhà riêng: ……………………….. Di động:…………………………

Email:………………………………………………………………………………………………

2. Tên chồng (nếu có):………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………………….

Số CMND/Hộ chiếu: ………………………Ngày cấp, nơi cấp: ……………………..

Số điện thoại: Nhà riêng: ………….…………….. Di động: ………………………

Email: ……………………………………………………………………………………………..

Sau khi đã được tư vấn đầy đủ về y tế, pháp lý và tâm lý, chúng tôi đã có hiểu biết về những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình mang thai hộ, nghĩa vụ trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng phụ nữ mang thai và sinh con, nghĩa vụ đối với đứa trẻ được sinh ra.

Chúng tôi viết Bản cam kết này để khẳng định đồng ý mang thai hộ, việc nhờ mang thai hộ và mang thai hộ là tự nguyện, không có ai bị đe dọa, ép buộc hoặc vì mục đích thương mại./.

……., ngày …. tháng …. năm ….

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn