Mẫu 3-CBH: Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 19-06-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1847 Lượt xem

Công ty Luật Hùng Sơn cung cấp Mẫu Giấy đề nghị nhận chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) khi người hưởng từ trần (Mẫu 3-CBH) mới nhất theo Quyết định 166/QĐ-BHXH áp dụng từ ngày 01/5/2019.

Quảng cáo

tai-ve

Ai được đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần?

Theo quy định tại Điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động thuộc một trong các trường hợp dưới đây chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hàng tháng:

– Đã đóng BHXH đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng BHXH 1 lần;

– Đang hưởng lương hưu;

– Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

– Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Tuy nhiên, không phải bất cứ ai là thân nhân đều được hưởng khoản tiền này, mà chỉ những người có điều kiện đặc biệt mới được hưởng:

– Con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai;

– Vợ từ đủ 55 tuổi hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

– Cha/mẹ đẻ, cha đẻ của vợ/chồng, mẹ đẻ của vợ/chồng, người từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, 55 tuổi trở lên đối với nữ mà người tham gia BHXH đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng;

– Cha/mẹ đẻ, cha đẻ của vợ/chồng, mẹ đẻ của vợ/chồng, người dưới 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà người tham gia BHXH đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng.

Lưu ý: Các đối tượng này phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hàng tháng thấp hơn mức lương cơ sở (1,39 triệu đồng/tháng ở thời điểm hiện tại và 1,49 triệu đồng/tháng từ 01/7/2019), ngoại trừ thân nhân là con nêu trên.

Mẫu Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***********

GIẤY ĐỀ NGHỊ NHẬN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI KHI NGƯỜI HƯỞNG TỪ TRẦN (1)

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội …………………………..

Tôi tên là (2):……………………………………. Sinh ngày …… tháng ……. năm…..

Số chứng minh nhân dân ………………….Ngày cấp: …………. Nơi cấp: ……..

Nơi cư trú (ghi rõ số nhà, đường phố, tổ/xã/phường): ……………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………..……..

Quảng cáo

Mối quan hệ với người từ trần (3): ……………………………………………………….

Tôi xin thay mặt cho tất cả thân nhân (4) là …….. người, gồm:

1. Ông (Bà): …………………………………. Sinh ngày ……. tháng …… năm ……

Nơi cư trú: ……………………………………………………………………………………..

Mối quan hệ với người từ trần: ………………………………………………………….

2. Ông (Bà): ……………………………….. Sinh ngày ……. tháng ……. năm …….

Nơi cư trú: ……………………………………………………………………………………..

Mối quan hệ với người từ trần: ………………………………………………………….

3. ………………………………………………………………………………………………….

để nhận chế độ BHXH của người đang hưởng chế độ BHXH đã từ trần là Ông/Bà:……………………………….

Số sổ BHXH: ………………………………………………………………………………….

Chết ngày ……….. tháng ………….. năm ………. (5)

Nơi đang nhận lương hưu, trợ cấp BHXH: ………………………………………….

Tôi xin cam đoan những nội dung kê khai trên đây là đầy đủ, đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai cũng như trong trường hợp xảy ra tranh chấp về việc nhận lương hưu, trợ cấp BHXH theo chế độ của người hưởng đã từ trần. Đề nghị cơ quan BHXH xem xét, giải quyết chế độ BHXH cho gia đình chúng tôi theo quy định.

….., ngày … tháng … năm …

Xác nhận của chính quyền địa phương nơi người đề nghị đang cư trú (6)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

….., ngày … tháng … năm …

Người đề nghị
(ký, ghi rõ họ tên)

Chữ ký của các thân nhân

Người thứ nhất: ……………………………….

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người thứ hai: ……………………………….

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người thứ ba: ……………………………….

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Xét duyệt của cơ quan BHXH (7)

– Tổng số tháng được truy lĩnh:………. tháng

Từ tháng….. năm ….. đến tháng…. năm …..

– Tổng số tiền được truy lĩnh: ………….. đồng

Bằng chữ: ………………………………………….

……, ngày …… tháng …… năm ……

Giám đốc BHXH

(Ký tên, đóng dấu)

 

5/5 - (1 bình chọn)
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn