logo

Hướng dẫn lập tờ khai lệ phí môn bài 2019

  • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
  • 20-12-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 694 Lượt xem

Hướng dẫn lập tờ khai lệ phí môn bài 2019 cho các doanh nghiệp

Quảng cáo
Quảng cáo

tai-ve

( Hướng dẫn lập tờ khai lệ phí môn bài chi tiết tải về ở đây)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI

[01] Kỳ tính lệ phí: năm………………

[02] Lần đầu [03] Bổ sung lần thứ

[04] Người nộp lệ phí: ………………………………………………………………………………………………..

[05] Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………..

[06] Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………

[07] Quận/huyện:…………………………..…… [08] Tỉnh/Thành phố: ……………………………………

[09] Điện thoại:…………………………….… [10] Fax: …………………… [11] Email: ……………..

[12] Đại lý thuế (nếu có): …………………………………………………………………………………………….

[13] Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………..

[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………….

[15] Quận/huyện: …………………………[16] Tỉnh/Thành phố: …………………………………………

[17] Điện thoại: …………………… [18] Fax: ……………… [19] Email: ……………………………..

[20] Hợp đồng đại lý thuế số: …………………………… ngày ……………………………………………

 [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)

                                                     Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Stt Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư, doanh thu Mức lệ phí môn bài
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Người nộp lệ phí môn bài

…………………………………………

…………………………

[22]
2 Đơn vị trực thuộc hch toán phụ thuộc cùng địa phương

(Ghi rõ tên, địa chỉ)

…………………………………………

…………………………………………

[23]
3 Tổng số lệ phí môn bài phải nộp [24]

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./

.

……, ngày……tháng……năm……

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:

NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

Vui lòng đánh giá!
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn