logo

Mẫu hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng hợp đồng thuê mặt bằng

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 16-01-2022 |
  • Biểu mẫu , |
  • 2631 Lượt xem

Mẫu hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng hợp đồng thuê mặt bằng. Mẫu hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng là mẫu hợp đồng được lập ra khi có sự đồng ý thỏa thuận về các điều khoản trong hợp đồng giữa bên thuê và bên cho thuê. Mẫu hợp đồng nêu rõ thông tin bên cho thuê đất, bên thuê đất, thửa đất cho thuê, những tài sản gắn liền với đất… Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

Mẫu hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng là gì?

Mẫu hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng là mẫu hợp đồng được lập ra khi có sự đồng ý thỏa thuận về các điều khoản trong hợp đồng giữa bên thuê và bên cho thuê. Mẫu hợp đồng nêu rõ thông tin bên cho thuê đất, bên thuê đất, thửa đất cho thuê, những tài sản gắn liền với đất…

Điều kiện để được cho thuê nhà xưởng

Để được cho thuê nhà xưởng bạn cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ nhất, công ty cho thuê nhà xưởng phải có ngành nghề kinh doanh là kinh doanh bất động sản.

Thứ hai, nhà xưởng phải được xây dựng trên đất thuê và được cấp giấy chứng nhận đầu tư có mục tiêu là cho thuê lại nhà xưởng dư thừa. Hoặc là có quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh về việc doanh nghiệp được phép cho thuê nhà xưởng dư thừa.

Thứ ba, nhà xưởng cho thuê đã được hoàn tất các thủ tục xây dựng, có biên bản hoàn công với xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hợp đồng cho thuê đất làm nhà xưởng có hiệu lực khi nào?

Các hợp đồng cho thuê đất làm nhà xưởng chỉ có hiệu lực khi đáp ứng được các điều kiện sau:

  • Thực hiện ký kết hợp đồng dựa trên sự tự nguyện của các bên
  • Người đại diện ký hợp đồng phải có đủ thẩm quyền chịu trách nhiệm theo pháp luật
  • Các điều khoản trong hợp đồng phải đúng quy định của Luật kinh doanh bất động sản 2014 và Bộ luật dân sự 2015.

Tổng hợp các mẫu hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng mới nhất

Dưới đây là một số mẫu hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng mới nhất 2021, mời các bạn tham khảo nhé!


Mẫu hợp đồng thuê mặt bằng làm nhà xưởng 1

tai-ve
HỢP ĐỒNG SỐ: ……………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT

Hôm nay, ngày….tháng…năm… tại địa chỉ: …………………………………………………………………..

chúng tôi gồm:

Bên cho thuê đất:

Ông (bà): ………………………………… tuổi ……………………………………………………………….

– Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………………….

– Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………………..

2. Bên thuê đất:

Ông (bà): ………………………………… tuổi ……………………………………………………………….

– Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………………….

– Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………………..

Hoặc ông (bà): …………………………………………………………………………………………………………….

– Đại diện cho (đối với tổ chức): …………………………………………………………………………………….

– Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………….

– Số điện thoại: …………………..  Fax: …………………………………………………………………………

Thửa đất cho thuê

– Diện tích đất cho thuê: …………………………… m2

– Loại đất: ……………………………………………………………………………………………………………………

Hạng đất (nếu có)

– Thửa số: ……………………………………………………………………………………………………………………

– Tờ bản đồ số: …………………………………………………………………………………………………………….

– Thời hạn sử dụng đất còn lại: ………………………………………………………………………………………

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: ………. do …….. cấp ngày …… tháng …… năm ……..

Tài sản gắn liền với đất (nếu có):

3. Hai bên nhất trí thực hiện các cam kết sau đây:

– Thời hạn cho thuê là …………… kể từ ngày …… tháng …… năm ……… đến ngày ……. Tháng …… năm …..

– Số tiền thuê đất (bằng số) là:  ……… đ/m2 (ha)/năm (tháng)..

(bằng chữ): ………………………………………………………………………………………………………………….

– Thời điểm thanh toán: ………………………………………………………………………………………………..

– Phương thức thanh toán: ……………………………………………………………………………………………..

– Bên cho thuê bàn giao đất cho bên thuê theo đúng thời gian, diện tích và hiện trạng đất đã ghi trong hợp đồng này.

– Bên thuê trả tiền thuê đất cho bên cho thuê theo đúng thời điểm và phương thức thanh toán đã ghi trong hợp đồng này.

– Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới, không hủy hoại làm giảm giá trị của đất.

Quảng cáo

– Trả lại đất cho bên cho thuê khi hết hạn thuê, đúng diện tích, đúng hiện trạng đã ghi trong hợp đồng này.

– Bên nào không thực hiện những nội dung đã cam kết ghi trong hợp đồng thì bên đó phải bồi thường thiệt hại do vi phạm gây ra theo quy định của pháp luật.

– Cam kết khác: ……………………………………………………………………………………………………………

– Hợp đồng này lập tại ………ngày ….. tháng …. năm ….., thành …… bản và có giá trị như nhau, có hiệu lực kể từ ngày được Ủy ban nhân dân …………. dưới đây xác nhận.

BÊN CHO THUÊ ĐẤT
(Ghi rõ họ tên và chữ ký)
BÊN THUÊ ĐẤT
(Ghi rõ họ tên và chữ ký)

Mẫu hợp đồng cho thuế đất làm nhà xưởng 2

HỢP ĐỒNG SỐ: ……………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT

Hôm nay, ngày….tháng…năm… tại địa chỉ: …………………………………………………………………..

chúng tôi gồm:

BÊN CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG (BÊN A)

Chủ sở hữu: …………………….

Ngày tháng năm sinh: ……………………….

Chứng minh nhân dân số: …………………………..

Thường trú tại: ……………………………………

Điện thoại liên hệ:………………………. Email: ……………………………………

Fax: ……………………………………

BÊN THUÊ NHÀ XƯỞNG (BÊN B)

Tên tổ chức: …………………….

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số: ………. ngày …../……/……/ do ……… cấp.

Số tài khoản: ……………………………………

Họ tên người đại diện: ……………………………………

Chức vụ: ……………………………………

Ngày tháng năm sinh: ……………………………………

Số chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: …………………………………… Cấp ngày ………………. tại ………….

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………

Số điện thoại: …………………………………… Email: ……………………………………

Fax: ……………………………………

Sau khi đã bàn bạc và thảo luận, hai bên đồng ý ký hợp đồng thuê nhà xưởng với nội dung sau:

Điều 1: VỀ NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 2: VỀ THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 3: VỀ GIÁ CẢ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 4: VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA HAI BÊN

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 5: CAM KẾT CHUNG

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG TỐ VIÊN

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Công chứng viên

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn