logo

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân dành cho cư trú nước ngoài

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 10-05-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 847 Lượt xem

Mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người sử dụng khi cần sang nước ngoài làm thủ tục kết hôn hợp lệ hoặc hợp pháp theo luật cư trú của nước đó, văn bản được xác nhận bởi ủy ban nhân dân từ cấp xã, phường trở lên. Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

UỶ BAN NHÂN DÂN

Xã/phường………………………………..

Huyện/quận……………………………….

Tỉnh/thành phố…………………………..

Số………………………………UB/HT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

 

 

GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

(Để dùng ở nước ngoài)

UỶ BAN NHÂN DÂN XÁC NHẬN

 

Ông/bà:

Họ và tên (1):………………………………………………… Giới tính:……………………………………………………….

Sinh ngày, tháng, năm……../………/……………tại:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dân tộc:……………………………………………………….. Quốc tịch:……………………………………………………..

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:……………………………………………………………

Quảng cáo

Số………………………………… Ngày, tháng, năm cấp:…./…./……… Nơi cấp:………………………………………

Nơi thường trú hiện nay (2):……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh (3):…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trong thời gian cư trú tại địa phương từ ngày……. tháng….. năm ……. đến ngày…….tháng………. năm……

Tình trạng hôn nhân:………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Giấy này được cấp dùng để (5)………………………………………………………………………………………………..

và có giá trị sử dụng trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày cấp.

…………….., ngày………..tháng………..năm …………

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên và  đóng dấu)

Chú thích:

  1. Viết bằng chữ in hoa, có dấu;
  2. Nếu đang ở nước ngoài, thì ghi rõ nước nào (địa chỉ cụ thể);
  3. Chỉ cần thiết trong trường hợp công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài;
  4. Ghi rõ: chưa đăng ký kết hôn với ai hoặc đã đăng ký kết hôn, nhưng đã ly hôn hay người kia đã chết; trong trường hợp việc ly hôn do Toà án nước ngoài xét xử, thì phải ghi rõ ngày, tháng, năm cấp Giấy xác nhận đã ghi chú vào Sổ đăng ký kết hôn của Sở Tư pháp;
  5. Ghi rõ mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn
Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn