logo

Giấy xác nhận thời gian công tác

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 22-02-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1374 Lượt xem

Mẫu giấy xác nhận thơi gian công tác hay xác nhân thâm niên công tác là Mẫu giấy chứng nhận thời gian làm việc tại doanh nghiệp tư nhân hay doanh nghiệp nhà nước sẽ giúp cho quyền lợi của người lao động được đảm bảo hơn từ đó xác định được đối tượng và mức độ ưu tiên cho từng cá nhân khác nhau.

Quảng cáo

tai-ve

        TÊN CƠ QUAN                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………………….                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……………../……………..                                                                  …………, ngày ….. tháng ….. năm 200……

GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC

Cơ quan:………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………….

Xác nhận Ông (Bà):…………………………………………………………. Sinh năm:……………………………..

Cư ngụ số:……………………………………………………………………………………………………………………..

Hiện đang công tác (hoặc đã nghỉ hưu) tại:………………………………………………………………………..

Có thời gian công tác như sau:

Trong lực lượng vũ trang:

Từ tháng……………………. năm……………….. Đến tháng…………………. năm……………………

Từ tháng……………………. năm……………….. Đến tháng…………………. năm……………………

Quảng cáo

Từ tháng……………………. năm……………….. Đến tháng…………………. năm……………………

Công tác dân sự:

Từ tháng……………………. năm……………….. Đến tháng…………………. năm……………………

Từ tháng……………………. năm……………….. Đến tháng…………………. năm……………………

Từ tháng……………………. năm……………….. Đến tháng…………………. năm……………………

Tổng cộng:

Thời gian công tác trong lực lượng vũ trang là:…………………… năm………………………….. tháng

Thời gian công tác dân sự là:……………………….. năm……………………………… tháng.

Giấy xác nhận này có giá trị để Ông (Bà):…………………………………………………………………………

được tính giảm tiền mua nhà theo Quyết định số 64/1998/QĐ-TTg ngày 21/03/1998 của Thủ tướng Chính phủ.

CƠ QUAN ĐƠN VỊ

(Ký tên, chức danh, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

_____________________

Ghi chúnếu thời gian công tác hiện tại không bị gián đoạn khi chuyển cơ quan, đơn vị thì xác nhận chung chứ không tách riêng thời gian làm việc ở từng cơ quan. 

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn