logo

Giấy thanh toán tạm ứng mới nhất

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 14-02-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 935 Lượt xem

Giấy thanh toán tạm ứng là bảng liệt kê các khoản tiền đã nhận tạm ứng và các khoản đã chi của người nhận tạm ứng, làm căn cứ thanh toán số tiền tạm ứng và ghi sổ kế toán. Dưới đây là mẫu giấy đề nghị tạm ứng số 04 – TT mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC .

Quảng cáo

tai-ve

Đơn vị:………………

Bộ phận:……………

Mẫu số 04 – TT

(Ban hành theo Thông tư số: …/2014/TT-BTC

ngày …/…/2014 của BTC)

GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG

Ngày…..tháng…..năm…….         

Số:…………….                               

Nợ:……………                                                                                        

Quảng cáo

:……………

– Họ và tên người thanh toán: …………………………………………………………………………………..

– Bộ phận (hoặc địa chỉ): …………………………………………………………………………………………

– Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

Diễn giải

Số tiền

A

1

I . Số tiền tạm ứng
1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết

………………………….

2. Số tạm ứng kỳ này:

………………………….

           – Phiếu chi số ………….ngày ………

………………………….

           – Phiếu chi số ………….ngày ………

………………………….

           – 

………………………….

II . Số tiền đã chi

………………………….

1. Chứng từ số ………..ngày………..

………………………….

2. …

………………………….

III . Chênh lệch

………………………….

1. Số tạm ứng chi không hết ( I – II )

………………………….

2. Chi quá số tạm ứng ( II – I )

………………………….

 

Giám đốc

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Kế toán thanh toán

(Ký, họ tên)

Người đề nghị

thanh toán

(Ký, họ tên)

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn