logo

Giấy đề nghị tạm ứng

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 14-02-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1090 Lượt xem

Giấy đề nghị tạm ứng mới nhất là căn cứ để xét duyệt tạm ứng, làm thủ tục lập phiếu chi và xuất quỹ cho nhân viên tạm ứng để đi công tác, giải quyết việc của cơ quan đơn vị hoặc việc cá nhân. Giấy đề nghị tạm ứng mẫu số 03 – TT được ban hành kèm theo Thông tư 200 và Thông tư 133 của Bộ Tài chính.dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

Mẫu 1: Giấy đề nghị tạm ứng ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: ………………………

Bộ phận: …………………….

Mẫu số 03 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Ngày…..tháng….năm….

Số: ……………..

Kính gửi:…………………………………………………………………………………………………………………..

Tên tôi là:…………………………………………………………………………………………………………………..

Bộ phận (hoặc Địa chỉ):……………………………………………………………………………………………….

Đề nghị cho tạm ứng số tiền:……………………… (Viết bằng chữ)…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Lý do tạm ứng:…………………………………………………………………………………………………………..

Thời hạn thanh toán:……………………………………………………………………………………………………

Giám đốc
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)

Người đề nghị tạm ứng
(Ký, họ tên)

Mẫu 2: Giấy đề nghị tạm ứng theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Đơn vị:……………….

Bộ phận:…………….

Mẫu số 03 – TT

(Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC ngày 24/12/2014 của BTC)

 

 

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Ngày ….. tháng ….. năm ……

 Số: …………………

Kính gửi:…………………………………………………………………………………………………………………..

Quảng cáo

Tên tôi là:…………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………

Đề nghị cho tạm ứng số tiền:…………………………… (Viết bằng chữ)……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Lý do tạm ứng:…………………………………………………………………………………………………………..

Thời hạn thanh toán:……………………………………………………………………………………………………

Giám đốc Kế toán trưởng Phụ trách bộ phận Người đề nghị tạm ứng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Mẫu 3: Giấy đề nghị tạm ứng theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Đơn vị:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 03 – TT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Ngày …tháng …năm …

Số: ……………….

Kính gửi: ………………………………………………………………………………………………………………

Tên tôi là: ………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………

Đề nghị cho tạm ứng số tiền:………………………………….. (Viết bằng chữ) ……………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Lý do tạm ứng: ………………………………………………………………………………………………………

Thời gian thanh toán: ………………………………………………………………………………………………

Giám đốc

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Phụ trách bộ phận

(Ký, họ tên)

Người đề nghị thanh toán

(Ký, họ tên)

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn