Mẫu giấy báo tử được sử dụng nhiều nhất

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 06-06-2023 |
  • Biểu mẫu , |
  • 3195 Lượt xem

Mẫu giấy báo tử và hướng dẫn cách viết chi tiết. Mẫu giấy báo tử là một loại giấy tờ được cấp cho thân nhân người chết để đi khai tử. Trong trường hợp người chết không có thân nhân, thì Giấy báo tử được gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi có thẩm quyền đăng ký khai tử để Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký khai tử.

Quảng cáo

Mẫu giấy báo tử là gì?

Mẫu giấy báo tử? Đơn xin xác nhận Giấy chứng tử là mẫu đơn hành chính do người đã được cấp giấy chứng tử nhưng do mất mát, hư hỏng, cần xác nhận về các nội dung trong giấy chứng tử để sử dụng gửi cho Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết.

Mẫu giấy báo tử để làm gì?

Mẫu giấy báo tử là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét và tiến hành xác nhận một hoặc một số sự việc liên quan tới giấy chứng tử. Và khi nhận được giấy chứng tử thì Cơ quan có thẩm quyền sẽ phải có trách nhiệm xem xét và giải quyết cho cá nhân, tổ chức đó.

Mẫu giấy báo tử mới nhất


tai-ve

ỦY BAN NHÂN DÂN                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
……………………………….                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
= = = =*** = = = =

Số:        /UBND-GBT                                                                           ngày……tháng…..năm……

GIẤY BÁO TỬ

Họ tên người báo tử:……………………………………………………. Sinh năm:………………………………………….

Quan hệ với người chết:………………………………………………………………………………………………………………..

Họ tên người chết:………………………………………………………. Giới tính:…………………………………………..

Ngày tháng năm sinh:……………………………………………………………………………………………………………………

Dân tộc:……………………………………………………………………… Quốc tịch:…………………………………………

Quảng cáo

Nơi thường trú/tạm trú:………………………………………………………………………………………………………………….

Đã chết vào lúc:…………giờ……..phút, ngày………tháng……năm……..

Nơi chết:………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nguyên nhân chết:………………………………………………………………………………………………………………….

ỦY BAN NHÂN DÂN

    (Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn viết mẫu giấy báo tử

Phần kính gửi thì cá nhân làm đơn sẽ ghi cụ thể tên của cơ quan, chủ thể có thẩm quyền giải quyết việc xác nhận giấy chứng tử theo quy định của pháp luật.

Phần nội dung của đơn xin xác nhận chứng tử:

+ Yêu cầu người làm đơn sẽ cung cấp những thông tin cá nhân cần thiết( nếu là tổ chức thì cũng phải cung cấp những thông tin liên quan đến tổ chức). Và cung cấp những thông tin về giấy chứng tử.

+ Trình bày ngắn gọn những lý do tại sao viết đơn xin xác nhận giấy chứng tử, lý đó phải thật chính đáng, lý do dùng để thuyết phục chủ thể có thẩm quyền rằng yêu cầu xác nhận mà bạn đưa ra là hợp lý, hợp pháp.

Người làm đơn cam đoan những thông tin mà (công ty) tôi đã nêu trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin này. Và kính mong Quý cơ quan chấp nhận đề nghị trên và tiến hành xác nhận cho (công ty) tôi. Cuối đơn người làm đơn sẽ ký, ghi rõ họ tên để làm bằng chứng.

3/5 - (1 bình chọn)
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn