logo

Đơn xin xác nhận công tác mới nhất

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 22-02-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1456 Lượt xem

Đơn xin xác nhận công tác sử dụng để trình lên thủ trưởng các cơ quan, tổ chức xem xét và chấp nhận cho người được điều động công tác theo nguyện vọng của cá nhân hoặc kế hoạch nhân sự trong doanh nghiệp. Mẫu đơn xin xác nhận thời gian công tác sẽ giúp bạn đọc thuận lợi hơn trong công việc khi cần xác nhận thời gian làm việc của mình.Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo

Quảng cáo

tai-ve

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— oOo ———

……………., ngày ….. tháng ….. năm 20….. 

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÔNG TÁC

Họ tên (ghi chữ in hoa): …………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ tạm trú: ………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND: ………………….  Ngày cấp: ………………………………………  Nơi cấp: …………………….

Quảng cáo

Số điện thoại nhà: ………………………… ………………………..  Số ĐTDĐ: ……………………………….

Hiện đang làm việc tại: ……………………………………………………………………………………………….

Chức danh/chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ cơ quan: ………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại liên lạc: ………………………………………………………………………………………………………

Ngày vào làm việc: ……………………………………………………………………………………………………..

Lý do xác nhận công tác: ……………………………………………………………………………………………..

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Kính trình thủ trưởng cơ quan xem xét và xác nhận.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn