logo

Đơn xin nhận con nuôi mới nhất 2019

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 06-05-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 926 Lượt xem

Bạn đang băn khoăn về thủ tục xin con nuôi? Để xin nhân con nuôi theo đúng Luật nuôi con nuôi và quy định của nhà nước, bạn phải làm đơn xin nhân con nuôi – Mẫu TP/CN-2014/CN.02 ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTP sửa đổi Thông tư 12/2011/TT-BTP hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi. Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

Mẫu TP/CN-2014/CN.02

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

ĐƠN XIN NHẬN CON NUÔI

(Dùng cho trường hợp nuôi con nuôi trong nước)

 

Kính gửi:……………………………………………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi/tôi là:

Ông

 Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi sinh

Dân tộc

Quốc tịch

Nghề nghiệp

Nơi thường trú
Số Giấy CMND/Hộ chiếu

Nơi cấp

Ngày, tháng, năm cấp

Địa chỉ liên hệ
Điện thoại/fax/email

 

Có nguyện vọng nhận trẻ em dưới đây làm con nuôi:

Họ và tên:…………………………………………………………………………………  Giới tính: …………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Nơi sinh: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dân tộc: ………………………………………………. Quốc tịch: …………………………………………………………………………………..

Tình trạng sức khoẻ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………….. …………………………..

Nơi đang cư trú:

* Gia đình:

Ông
Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh
Địa chỉ liên hệ
Điện thoại,/fax/ email
Quan hệ với trẻ em được nhận làm con nuôi

 

* Cơ sở nuôi dưỡng: …………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lý do nhận con nuôi: ………………………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Nếu được nhận trẻ em làm con nuôi, chúng tôi/tôi cam kết sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em như con đẻ của mình và thực hiện mọi nghĩa vụ của cha mẹ đối với con theo quy định của pháp luật. Chúng tôi/tôi cam kết trong thời hạn ba năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi, định kỳ 06 tháng một lần, gửi thông báo về tình trạng phát triển mọi mặt của con nuôi (có kèm theo ảnh) cho………………………………………………………………………………………..nơi chúng tôi/tôi thường trú.

 

Đề  nghị ………………………………………………………………………………………………………. xem xét, giải quyết.

 

Quảng cáo

………………, ngày …………….. tháng ……….. năm……………..

ÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)


(Ký, ghi rõ họ tên)

 


  • Trường hợp người nhận con nuôi thường trú trong nước, thì gửi UBND xã/ phường/thị trấn nơi có thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi. Trường hợp người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi tạm trú ở nước ngoài, thì gửi Cơ quan đại diện Việt Nam, nơi có thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi.
  • Ghi rõ tên và địa chỉ cơ sở nuôi dưỡng.
  •  Ghi tên UBND xã/phường/thị trấn hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
  • Như kính gửi.
Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn