logo

Đơn xin lấy sổ bảo hiểm

 • Luật Hùng Sơn 1 |
 • 05-03-2020 |
 • Biểu mẫu , |
 • 10268 Lượt xem

Luật Hùng Sơn xin gửi tới quý bạn đọc mẫu đơn xin lấy sổ BHXH.Mời bạn đọc tham khảo và tải về tại đây.

tai-ve

ĐƠN XIN LẤY SỔ BHXH 

Kính gửi: BHXH tỉnh…………….

Tên tôi là:……………….…………………….Giới tính:……………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:……………….…………………………………………………….

Nguyên quán:…………………………………………………………………………………

Nơi cư trú (thường trú hoặc tạm trú):………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

Giấy chứng minh thư số:…………………………………………………………………….

Nơi cấp:………………………..Ngày cấp…………………………………………………..

Số sổ BHXH:…………………………………………………………………………………..

Nơi cấp sổ BHXH lần đầu (BHXH tỉnh hoặc huyện):……………..……………………..

Nơi làm việc (đối với người tham gia BHXH bắt buộc) hoặc nơi tham gia BHXH

(đối với người tham gia BHXH tự nguyện):……………………………………………….

…..………….…………………………………………………………………………………..

Lý do lấy lại sổ BHXH:………………………………………………

………………..…………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai trên, đề nghị cơ quan BHXH xem xét cho tôi lấy lại sổ BHXH.

            ………, ngày…tháng…năm…
             NGƯỜI VIẾT ĐƠN

              (Ký, ghi rõ họ tên)

 

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


  Có thể bạn quan tâm

  Video tư vấn pháp luật

  Hotline
  Top