logo

Đơn xin cấp lại hộ khẩu mới

  • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
  • 27-02-2020 |
  • Biểu mẫu , |
  • 2549 Lượt xem

Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (ký hiệu là HK02) được sử dụng để thông báo khi có sự thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu như: Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú; điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; thay đổi nơi đăng ký thường trú, tạm trú; xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú; tách sổ hộ khẩu; đổi, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; cấp giấy chuyển hộ khẩu; xác nhận trước đây đã đăng ký thường trú; gia hạn tạm trú.

Quảng cáo

tai-ve

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi: …………

1. Thông tin về người viết phiếu báo

2. Họ và tên (1): ……

3. Giới tính:….

4. CMND số:…

5. Hộ chiếu số:….

6. Nơi thường trú:….

7. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: …..

Số điện thoại liên hệ:….

8. Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

9. Họ và tên (1):…

10. Giới tính:…

Quảng cáo

11. Ngày, tháng, năm sinh:……/……/…

12. Dân tộc:……..5. Quốc tịch:….

13. CMND số:…

14. Hộ chiếu số:….

15. Nơi sinh:…..

16. Nguyên quán:…..

17. Nghề nghiệp, nơi làm việc:……

18. Nơi thường trú:…..

19. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: …..

Số điện thoại liên hệ:…

20. Họ và tên chủ hộ:…

21. Quan hệ với chủ hộ:…

22. Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (2):…..

23. Những người cùng thay đổi:

…, ngày….tháng….năm…               
Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ(3)
          (Ghi rõ nội dung và ký, ghi rõ họ tên)   

Vui lòng đánh giá!
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn