Đơn khiếu nại vụ việc cạnh tranh dành cho cá nhân

 • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
 • 30-09-2022 |
 • Biểu mẫu , |
 • 262 Lượt xem

Đơn khiếu nại vụ việc cạnh tranh dành cho cá nhân là gì? Mẫu đơn khiếu nại vụ việc cạnh tranh dành cho cá nhân? Cùng Luật Hùng Sơn theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu về vấn đề này.

Quảng cáo

Đơn khiếu nại vụ việc cạnh tranh dành cho cá nhân là gì?

Tại Luật Cạnh tranh năm 2018 quy định như sau:

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh là hành vi của doanh nghiệp trái với nguyên tắc thiện chí, trung thực, tập quán thương mại và các chuẩn mực khác trong kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác. (Khoản 6 Điều 3 Luật Cạnh tranh năm 2018)

Tổ chức, cá nhân cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại do hành vi vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh có quyền thực hiện khiếu nại vụ việc cạnh tranh đến Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.( Khoản 1 Điều 77 Luật Cạnh tranh năm 2018).

Do đó, đơn khiếu nại vụ việc cạnh tranh là văn bản của một cá nhân gửi lên cơ quan quản lý về cạnh tranh để khiếu nại một doanh nghiệp có hành vi không lành mạnh.

Mẫu đơn khiếu nại vụ việc cạnh tranh dành cho cá nhân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————

……, ngày…. tháng…. năm…..

ĐƠN KHIẾU NẠI VỤ VIỆC CẠNH TRANH

Kính gửi: Cục Quản lý cạnh tranh

 1. Thông tin về cá nhân khiếu nại

Họ tên người khiếu nại: (ghi bằng chữ in hoa)………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp: …………………………..Ngày sinh:………………………………………………………………..

Quốc tịch:………………………………………………………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:…………………………………………………………………………….

Nơi cấp: ……………………………………………………………Cấp ngày:………/………./……………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú của người nước ngoài):

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………………………………Fax (nếu có): ………………………………………………………….

Email (nếu có):………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Thông tin về doanh nghiệp bị khiếu nại

Tên doanh nghiệp bị khiếu nại: (ghi bằng chữ in hoa)……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tên doanh nghiệp viết tắt:……………………………………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số:

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi cấp: ……………………………………………………………Cấp ngày:………/……../……………………………..

Ngành, nghề kinh doanh:…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ của trụ sở chính:……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:………………………………..Fax: ……………………………………………………………………………….

Email (nếu có):…………………………………Website (nếu có):………………………………………………………

 1. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (nếu có):

Họ tên:………………………………………………………………….…………………………….…..

Quảng cáo

Địa chỉ:………………………………………………………….…………………………………….….

Điện thoại:………………………..Fax (nếu có):……………….………………………………………..

Email (nếu có):…….………………………………………………………………[1]

 1. Nội dung khiếu nại:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Người làm chứng (nếu có):

Họ tên:………………………………………………………………….…………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………..Fax (nếu có):…………………………………………………………

Email (nếu có):……………………………………………………………………[2]

 1. Chứng cứ để chứng minh đơn khiếu nại là có căn cứ và hợp pháp:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Các thông tin khác cần thiết cho việc giải quyết vụ việc cạnh tranh (nếu có):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bên khiếu nại xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn khiếu nại này và hồ sơ kèm theo.

Nơi nhận:

– Như trên;

– ………….

NGƯỜI KHIẾU NẠI

(Ký tên)

Kèm theo đơn:

– …………….

– …………….

[1] Điều thông tin về tất cả những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nếu có).

[2] Điền thông tin của tất cả những người làm chứng (nếu có).

Hướng dẫn viết đơn khiếu nại vụ việc cạnh tranh 

Trước tiên cần hiểu về các chủ thể trong đơn khiếu nại vụ việc cạnh tranh gồm:

– Bên khiếu nại là cá nhân cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm do hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh.

– Bên bị khiếu nại là tổ chức, cá nhân bị khiếu nại về hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh.

– Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là người không có khiếu nại, không phải là doanh nghiệp bị khiếu nại nhưng việc giải quyết vụ việc cạnh tranh có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ.

– Người làm chứng là người biết các tình tiết có liên quan đến nội dung vụ việc cạnh tranh, người mất năng lực hành vi dân sự không thể là người làm chứng.

Các phần thông tin phải điền trong đơn:

– Họ và tên của cá nhân khiếu nại; người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; người làm chứng: ghi tên theo như chứng minh nhân dân của các cá nhân, riêng đối với cá nhân khiếu nại thì ghi họ tên bằng chữ in hoa.

– Nghề nghiệp: Ghi nghề nghiệp hiện tại

– Ngày sinh: ghi ngày tháng năm sinh theo Giấy khai sinh, chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân

– Quốc tịch: ghi theo trên Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu

– Phần chứng minh nhân dân /Hộ chiếu thì ghi số, nơi cấp, ngày cấp ghi trên chứng minh nhân dân, Hộ chiếu.

– Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân là người Việt Nam theo sổ hộ khẩu, còn đối với cá nhân nước ngoài thì đó là nơi đăng ký lưu trú. Đối với người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng thì không cần phải ghi thông tin này.  Ghi rõ thôn/tổ, xã/phường/thị trấn, huyện/ thành phố thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

– Chỗ ở hiện tại, địa chỉ chính là nơi họ đang sinh sống

– Số điện thoại, Fax, Email ghi số, email, fax đang sử dụng.

– Tên doanh nghiệp bị khiếu nại phải ghi bằng chữ in hoa, ghi đầy đủ tên của doanh nghiệp; ghi cả tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài, tên viết tắt của doanh nghiệp.

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy phép đầu tư) theo số, nơi cấp, ngày cấp.

– Ngành nghề kinh doanh theo đăng ký kinh doanh

– Trụ sở chính của công ty thì ghi rõ trụ sở của doanh nghiệp, số nhà, thôn/tổ, xã/phường/thị trấn, huyện/ thành phố thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

– Nội dung khiếu nại thì nêu những hành vi mà muốn khiếu nại,

– Các chứng cứ đi kèm thì ghi tên chứng cứ, số lượng

Lưu ý, đối với trường hợp có từ hai người làm chứng, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trở lên thì ghi đầy đủ những người làm chứng, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Trên đây là toàn bộ thông tin của công ty Luật Hùng Sơn về “Đơn khiếu nại vụ việc cạnh tranh dành cho cá nhân”. Nếu quý khách hàng còn bất kỳ thắc mắc gì cần được giải đáp, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua Hotline 0964 509 555 hoặc đặt lịch ở văn phòng để được các chuyên viên tư vấn trả lời một cách nhanh gọn và chính xác nhất. Cảm ơn quý khách đã theo dõi bài viết. Trân trọng!

Vui lòng đánh giá!
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn