Đơn đề nghị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
  • 29-02-2020 |
  • Biểu mẫu , |
  • 3371 Lượt xem

Luật Hùng Sơn xin gửi tới bạn đọc mẫu Đơn đề nghị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới nhất năm 2020

Quảng cáo

tai-ve

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

——*——

                                                              ……, ngày …. tháng …. năm 20….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

(V/v: Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Huyện (1)……………………..Tỉnh (2)……………………………

Tên tôi là:………………………………………………………………………………………………………

Quảng cáo

Số CMTND:…………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin trình bày lý do như sau: (3)

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Hôm nay, tôi viết đơn này kính mong được giải quyết về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của (4)…………………………………………………….…………………

để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tôi đối với diện tích đất được ghi nhận tại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số (5)………………………………………………….

Cấp ngày: (6)………………………………………

Tôi xin cam đoan những gì tôi viết trên đây là đúng với sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

 

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Vui lòng đánh giá!
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn