Đơn đề nghị đính chính thông tin Sổ đỏ

  • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
  • 17-12-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 2553 Lượt xem

Khi Sổ đỏ có sai sót mà do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì phải có đơn đề nghị đính chính Sổ đỏ gửi cơ quan có thẩm quyền. Ví dụ: Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất cung cấp sai địa chỉ, sai số chứng minh thư nhân dân…

Quảng cáo

 Hiện nay, Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định mẫu đơn đề nghị đính chính thông tin Giấy chứng nhận nên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất tự viết đơn sao cho đầy đủ thông tin như tên đơn, nơi nhận, thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, thông tin bị sai sót…cụ thể:

Mẫu Đơn đề nghị đính chính Sổ đỏ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

  ……, ngày … tháng … năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

V/v đính chính thông tin giấy chứng nhận

Kính gửi:[1]………………………………………………………………………………………..

Tên tôi là: …………………………Số CMND: ……………………………………….

Địa chỉ:[2]…………………………………………………………………………………………………

Tôi trình bày thông tin sai sót trong giấy chứng nhận như sau:[3]

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Quảng cáo

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi viết đơn này kính mong quý cơ quan thực hiện việc đính chính thông tin giấy chứng nhận theo thông tin trên nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tôi đối với quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được ghi nhận tại giấy chứng nhận số[4]…….cấp ngày[5] …………………………………………….

Tôi cam đoan những thông tin trên là chính xác, khách quan, nếu có vi phạm tôi sẽ chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Người viết đơn

(ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn viết đơn đính chính Sổ đỏ

1. Nơi gửi:

– Nếu tổ chức có yêu cầu đính chính thông tin giấy chứng nhận thì gửi Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đã cấp giấy chứng nhận mà có sai sót.

– Nếu hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có yêu cầu đính chính thông tin giấy chứng nhận thì gửi Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi đã cấp giấy chứng nhận mà có sai sót.

2. Ghi chính xác thông tin địa chỉ thường trú.

3. Ghi rõ thông tin bị sai trong giấy chứng nhận, lý do sai và thông tin mới để đính chính.

4. Số giấy chứng nhận: Ghi theo số tại giấy chứng nhận đã được cấp.

5. Cấp ngày: Ghi theo ngày giấy chứng nhận được cấp.

Trên đây là các trường hợp và mẫu đơn đính chính Sổ đỏ; để được đính chính và tránh sai sót người sử dụng đất cần ghi rõ thông tin bị sai và thông tin mới để Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đính chính theo đúng quy định.

Vui lòng đánh giá!
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn