logo

Đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 22-12-2018 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1017 Lượt xem

Mẫu số 10: Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Mời các bạn tham khảo.

Quảng cáo

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NƠI HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm………………………………………

Tên tôi là: …………………………………………. sinh ngày……../………/………………..

Số chứng minh nhân dân:…………………………………………………………………………………………

Ngày cấp: ……../………../……………. nơi cấp:…………………………………………………………………

Số sổ BHXH:………………………………………………………………………………………………………….

Nơi thường trú:……………………………………………………………………………………………………….

Quảng cáo

Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………………………………………………….

Hiện nay, tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số …………………………………  ngày ………./………./………… của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố…………………………………..

Tổng số tháng được hưởng trợ cấp thất nghiệp:………………………. tháng

Đã hưởng trợ cấp thất nghiệp: …………….tháng

Nhưng vì lý do:……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi đề nghị quý Trung tâm chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh/thành phố……………………….để tôi được tiếp tục hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định./.

                        …………., ngày ……. tháng ….. năm ………….

Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên)

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn