Đơn đề nghị chuyển công tác

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 23-02-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 810 Lượt xem

Mẫu đơn đề nghị chuyển công tác là mẫu văn bản được gửi lên ban lãnh đạo công ty, doanh nghiệp xin được chuyển đơn vị công tác nhằm giải quyết các công việc có liên quan đến điều kiện cá nhân. Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo

Quảng cáo

tai-ve

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— oOo ———

……., ngày        tháng      năm 201… 

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÔNG TÁC

Họ tên (ghi chữ in hoa): ……………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ tạm trú: …………………………………………………………………………………………………………………..

Số CMND:……………………. Ngày cấp:………………………………………. Nơi cấp:…………………………….

Quảng cáo

Số điện thoại nhà:…………………………. ……………………….. Số ĐTDĐ: ……………………………………….

Hiện đang làm việc tại:………………………………………………………………………………………………………..

Chức danh/chức vụ:…………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ cơ quan: …………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại liên lạc: ……………………………………………………………………………………………………………..

Ngày vào làm việc:……………………………………………………………………………………………………………..

Lý do xác nhận công tác:…………………………………………………………………………………………………….         ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Kính trình thủ trưởng cơ quan xem xét và xác nhận.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)
Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn