logo

Đơn đề nghị chuyển công tác

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 23-02-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 10462 Lượt xem

Mẫu đơn đề nghị chuyển công tác là mẫu văn bản được gửi lên ban lãnh đạo công ty, doanh nghiệp xin được chuyển đơn vị công tác nhằm giải quyết các công việc có liên quan đến điều kiện cá nhân. Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo


tai-ve

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— oOo ———

……., ngày        tháng      năm 201… 

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÔNG TÁC

Họ tên (ghi chữ in hoa): ……………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ tạm trú: …………………………………………………………………………………………………………………..

Số CMND:……………………. Ngày cấp:………………………………………. Nơi cấp:…………………………….

Số điện thoại nhà:…………………………. ……………………….. Số ĐTDĐ: ……………………………………….

Hiện đang làm việc tại:………………………………………………………………………………………………………..

Chức danh/chức vụ:…………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ cơ quan: …………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại liên lạc: ……………………………………………………………………………………………………………..

Ngày vào làm việc:……………………………………………………………………………………………………………..

Lý do xác nhận công tác:…………………………………………………………………………………………………….         ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Kính trình thủ trưởng cơ quan xem xét và xác nhận.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

Hotline
Top
Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Developed by Tiepthitute