Đơn đăng ký dự tuyển công chức

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 04-05-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 782 Lượt xem
Đơn đăng ký dự tuyển công chức là mẫu văn bản được Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ, quy định về cách ghi thông tin xin dự tuyển công chức nhà nước hoàn thành hồ sơ xin dự tuyển công chức. Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Quảng cáo

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-***———-

……., ngày …… tháng …… năm ……

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ)

Tên tôi là:……………………………………………………………. Nam, nữ:………………………………………….

Ngày sinh: ……………………………………………………………………………………………………………………

Quê quán:……………………………………………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………… Điện thoại liên lạc:…………………………….

Dân tộc:………………………………………………………………………………………………………………………..

Quảng cáo

Trình độ và chuyên ngành đào tạo: ………………………………………………………………………………….

Thuộc đối tượng ưu tiên (ghi thuộc đối tượng ưu tiên nào):…………………………………………………

Sau khi nghiên cứu điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng cán bộ, công chức, ngạch …………………. tôi thấy bản thân tôi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự kỳ thi tuyển. Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự tuyển công chức theo thông báo của quý cơ quan tại  ………………………………………… Nếu trúng tuyển tôi xin chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước.

Tôi xin gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển gồm:

1. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật;

2. Bản sao giấy khai sinh;

3. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, gồm:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp;

5. 2 phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc, 2 ảnh cỡ 4 x 6.

Toàn bộ bản chụp văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ liên quan khác trong hồ sơ dự tuyển của tôi nêu trên khi được thông báo trúng tuyển, tôi sẽ hoàn chỉnh lại theo đúng quy định.

Tôi xin cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là sự thật, đúng và đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các bản chụp văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ liên quan khác nộp trong hồ dự tuyển, nếu sai thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ.

Kính đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn