Đơn đăng ký bán đấu giá cổ phần công ty là gì

  • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
  • 28-09-2022 |
  • Biểu mẫu , |
  • 86 Lượt xem

Đơn đăng ký bán đấu giá cổ phần công ty là gì? Mục đích của đơn đăng ký bán đấu giá cổ phần công ty là gì? Mẫu đơn đăng ký bán đấu giá cổ phần công ty? Hướng dẫn viết đơn đăng ký bán đấu giá cổ phần công ty? Cùng Luật Hùng Sơn theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu về vấn đề này.

Quảng cáo

Đơn đăng ký bán đấu giá cổ phần công ty là gì?

“Bán đấu giá cổ phần” là hình thức bán cổ phần của doanh nghiệp cổ phần hóa công khai cho các đối tượng có sự cạnh tranh về giá.

Đơn đăng ký bán đấu giá cổ phần công ty là văn bản của trưởng ban chỉ đạo cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước gửi tổ chức thực hiện bán đấu giá

Mục đích của đơn đăng ký bán đấu giá cổ phần công ty là gì?

Đơn đăng ký bán đấu giá công ty cổ phần nhằm đăng ký với tổ chức thực hiện bán đấu giá, đề nghị tổ chức bán đấu giá xem xét việc thực hiện hoạt động tổ chức bán đấu giá cho doanh nghiệp đăng ký.

Mẫu đơn đăng ký bán đấu giá cổ phần công ty là gì?

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

……, ngày …..tháng ….. năm 201…

ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN VÀ ĐƯA CỔ PHẦN VÀO GIAO DỊCH TRÊN HỆ THỐNG GIAO DỊCH UPCOM

Kính gửi:

– …… (Tên Tổ chức thực hiện bán đấu giá)

– Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

– Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Thực hiện Quyết định số …..ngày….tháng….năm….của …….về việc phê duyệt phương án cổ phần hoá, Ban chỉ đạo cổ phần hoá của (tên tổ chức phát hành) đăng ký thực hiện bán đấu giá cổ phần tại (Tên Tổ chức thực hiện bán đấu giá), đăng ký cổ phần và đăng ký giao dịch cổ phần trên hệ thống giao dịch UpCoM.

  1. Thông tin về Tổ chức phát hành

–   Tên giao dịch (đầy đủ):

–   Tên Tiếng Anh:

–   Tên viết tắt:

–   Trụ sở chính:

–   Điện thoại:                                 Fax:

–   Vốn điều lệ:

–   Số tài khoản…..tại Ngân hàng:……

–   Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ………do:………cấp lần đầu ngày…, cấp thay đổi lần thứ…. ngày……

  1. Thông tin về việc tổ chức đấu giá bán cổ phần

–   Số lượng cổ phần bán đấu giá:…….

Quảng cáo

–   Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá:…………

  1. Cổ phần đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UpCoM

– Đề xuất của công ty về mã cổ phần:……

Số lượng cổ phần đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UpCoM là số cổ phần trúng đấu giá  đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán.

Danh mục tài liệu đính kèm:

– Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp;

– Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa;

– Thông tin về doanh nghiệp cổ phần hóa (theo phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 4/5/2018 của Bộ Tài chính);

– Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần;

– Các tài liệu khác liên quan đến cổ phần hóa doanh nghiệp (nếu có).

Ban chỉ đạo cổ phần hóa đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Cơ quan đại diện chủ sở hữu;– Lưu: VT, …..

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HOÁ

Hướng dẫn viết đơn đăng ký bán đấu giá cổ phần công ty:

Phần kính gửi cần khi tên của tổ chức thực hiện bán đấu giá mà doanh nghiệp lựa chọn

Tiếp đến là phần thực hiện quyết định thì ghi số của quyết định và ngày tháng năm của chủ thể quyết định cổ phần hóa doanh nghiệp

Tên của tổ chức phát hành ghi tên đầy đủ, chính xác; sau đó ghi tên tiếng Anh, lên viết tắt của công ty

Phần trụ sở chính của doanh nghiệp thì ghi rõ số, đường, phường/xã, quận/huyện, thành phố/ tỉnh mà doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Vốn điều lệ của doanh nghiệp ghi theo giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Sau đó ghi phần số tài khoản, ngân hàng của doanh nghiệp.

Điền đầy đủ thông tin của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tiếp đó là điền về số lượng cổ phần bán đấu giá, và thời gian dự kiến tổ chức đấu giá và đề xuất của công ty về mã cổ phần.

Trên đây là toàn bộ thông tin của công ty Luật Hùng Sơn. Nếu quý khách hàng còn bất kỳ thắc mắc gì cần được giải đáp, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua Hotline 0964 509 555 hoặc đặt lịch ở văn phòng để được các chuyên viên tư vấn trả lời một cách nhanh gọn và chính xác nhất. Cảm ơn quý khách đã theo dõi bài viết. Trân trọng!

Vui lòng đánh giá!
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn