logo

Danh sách các trường Đại học xét tuyển học bạ 2024

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 19-01-2024 |
  • Tin tức , |
  • 385 Lượt xem

Xét học bạ trung học phổ thông là phương thức xét tuyển sớm được nhiều trường Đại học dùng để tuyển sinh năm 2024. Bài viết cập nhật danh sách các trường Đại học xét tuyển học bạ 2024 giúp thí sinh, phụ huynh thuận tiện theo dõi.

Quảng cáo

Danh sách các trường Đại học xét tuyển học bạ 2024

Xét học bạ là hình thức tuyển sinh dùng kết quả điểm tích lũy trong ba học kỳ, ba năm học trung học phổ thông hoặc điểm trung bình lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển để làm cơ sở xét tuyển.

Xét học bạ là phương thức tuyển sinh riêng của các trường, hoàn toàn không bị phụ thuộc vào kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Các trường Đại học áp dụng xét tuyển học bạ, hầu hết đều dùng tổ hợp môn xét tuyển trùng với các tổ hợp môn xét tuyển điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông để thí sinh dễ dàng trong việc chuẩn bị kiến thức và chọn tổ hợp môn cho mình.

Mỗi trường sẽ tự quy định điều kiện và mốc thời gian xét tuyển.

Dưới đây là danh sách các trường Đại học xét tuyển học bạ 2024 được cập nhật:

STT Tên trường Điều kiện xét học bạ Thời gian nhận hồ sơ
1 Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh – Tổng điểm trung bình 03 môn năm lớp 12
– Tổng điểm trung bình 03 học kỳ (lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12)
Đợt 01 từ ngày 08/01/2024
2 Đại học Kinh tế tài chính Thành phố Hồ Chí Minh – Tổng điểm trung bình lớp 12 theo tổ hợp 03 môn
– Tổng điểm trung bình 03 học kỳ
Đợt 01 từ ngày 15/01/2024
3 Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh – Xét tuyển kết hợp học bạ + Đánh giá năng lực + Điểm thi tốt nghiệp
4 Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh Phương thức xét tuyển sớm kết hợp nhiều điều kiện, trong đó có điều kiện về điểm trung bình 05 học kỳ trung học phổ thông (lớp 10, 11, học kỳ 1 lớp 12) của 03 môn thuộc Tổ hợp xét tuyển đạt 22,5 điểm trở lên.
5 Đại học Gia Định Điểm trung bình học kỳ 1 lớp 11 + Điểm trung bình học kỳ 2 lớp 11 + Điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12 từ 16.5 điểm. Từ ngày 05/01/2024
6 Đại học Quốc tế Hồng Bàng – Tổng điểm trung bình 03 học kỳ: học kỳ 1 lớp 11 + học kỳ 2 lớp 11 + học kỳ 1 lớp 12 từ 18 điểm
– Tổng điểm trung bình 03 môn (trong tổ hợp dùng để xét tuyển) của năm lớp 12 từ 18 điểm
– Điểm trung bình cả năm lớp 12 từ 06 điểm
7 Đại học Bà Rịa Vũng Tàu – Xét điểm trung bình 03 học kỳ (hai học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12)
– Tổng điểm trung bình 03 môn năm lớp 12
Đợt 01 từ 01/12/2023 đến 31/3/2024
8 Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn – ĐH Đà Nẵng Xét kết quả học tập các tổ hợp A00, A01, D01, D07
9 Đại học Đà Nẵng Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT  
10 Đại học Công nghiệp Hà Nội Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT  
11 Đại học Xây dựng miền Tây Tổng điểm trung bình năm học lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc tổng điểm trung bình năm học lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển.  
12 Đại học Nguyễn Tất Thành Tổng điểm trung bình 03 học kỳ: 01 học kỳ lớp 10 + 01 học kỳ lớp 11+ 01 học kỳ lớp 12 đạt từ 18 điểm hoặc Điểm tổ hợp các môn xét tuyển lớp 12 đạt từ 18 hoặc điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt từ 6.0  
13 Đại học Phenikaa Điểm xét tuyển dựa vào kết quả học bạ của 3 học kỳ bao gồm học kỳ 1 lớp 11, học kỳ 2 lớp 11, học kỳ 1 lớp 12 Đợt 1 từ ngày 01/3/2024 đến ngày 31/5/2024.
14 Đại học Văn Hiến Tổng điểm trung bình của 03 môn xét tuyển trong 05 học kỳ; 03 học kỳ; 02 học kỳ; Tổng điểm trung bình chung cả năm lớp 12 Đợt 1 từ ngày 02/01/2024 đến hết ngày 10/5/2024
15 Đại học Tân Tạo Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 05 học kỳ Hoặc xét tuyển học bạ lớp 12 theo các tổ hợp 03 môn theo tổ hợp môn Đợt 1 từ ngày 15/01/2024 đến hết ngày 31/05/2024
16 Đại học Phan Châu Trinh Điểm tổng kết cuối năm lớp 12 theo tổ hợp đăng ký xét tuyển  
17 Đại học Quốc tế miền Đông Tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của 3 môn học trong tổ hợp xét tuyển; Hoặc tổng điểm trung bình 03 Học kỳ của 03 môn học thuộc tổ hợp xét tuyển  
18 Đại học Quốc tế Sài Gòn Tổng điểm trung bình 03 học kỳ (02 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12); Hoặc Tổng điểm 03 môn tổ hợp xét tuyển học ky 1 lớp 12 Đợt 1: Từ ngày 15/01/2024 – 31/3/2024
19 Đại học Yersin Đà Lạt Xét điểm trung bình kết quả học tập học kỳ 1, học kỳ 2 của năm lớp 11 và học kỳ 1 của năm lớp 12 hoặc điểm trung bình của năm lớp 12 hoặc điểm trung bình của 03 môn học năm lớp 12  
20 Đại học Hoa Sen Xét điểm trung bình cộng các môn học trong cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12; Hoặc xét điểm trung bình cộng các môn học trong cả năm lớp 10, lớp 11 và cả năm lớp 12; Hoặc điểm trung bình cộng của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển cả năm lớp 10, lớp 11, học kỳ 1 lớp 12 Đợt 1: Từ ngày 15/01/2024 đến 31/3/2024
21 Đại học Đông Á Tổng điểm trung bình 3 học kỳ; Hoặc tổng điểm trung bình năm lớp 12  

*Danh sách trên sẽ tiếp tục được cập nhật

Các hình thức tuyển sinh đại học khác ngoài trường Đại học xét tuyển học bạ

Xét tuyển từ kết quả thi trung học phổ thông quốc gia

Xét tuyển Đại học từ kết quả thi trung học phổ thông quốc gia là phương thức xét tuyển phổ biến nhất hiện nay.

Công thức tính điểm xét tuyển:

Điểm xét đại học = Điểm M1 + Điểm M2 + Điểm M3 + Điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó:

Quảng cáo

– Điểm M1, M2, M3 là lần lượt là điểm các môn thành phần trong tổ hợp xét tuyển thí sinh đăng ký.

– Điểm ưu tiên: Bao gồm điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục hoặc từng trường đại học sẽ có quy định riêng.

Một số trường có áp dụng nhân hệ số với môn thi ở một số ngành học, ngành thi năng khiếu thì tính điểm xét tuyển đại học như sau:

Điểm xét đại học = Điểm M1 + Điểm M2 + Điểm M3 x2 + Điểm ưu tiên (nếu có)

Công thức trên áp dụng với các trường đại học xét tuyển ngành theo thang điểm 40. Còn với các trường xét theo thang điểm 30 sẽ quy về:

Điểm xét đại học = [Điểm M1 + Điểm M2 + Điểm M3 x2] x 3/4+ Điểm ưu tiên (nếu có)

Điểm xét tuyển trên áp dụng tương tự với các ngành thi năng khiếu tính hệ số 2 ở một số trường.

 

Thi đánh giá năng lực

Thi đánh giá năng lực là kì thi do các trường Đại học tổ chức riêng và sử dụng kết quả thi thực tế đó để xét tuyển. Kì thi này được coi là một bài kiểm tra cơ bản để đánh giá năng lực của thí sinh một cách toàn diện hơn.

Nội dung bài thi đánh giá năng lực tích hợp những kiến thức và tư duy, dưới hình thức cung cấp số liệu và dữ liệu cũng như các công thức cơ bản. Qua đó, đánh giá được những khả năng suy luận và giải quyết vấn đề của thi sinh.

Tùy thuộc vào yêu cầu và mục tiêu tuyển dụng của từng trường sẽ có những cấu trúc bài thi đánh giá năng lực riêng khác nhau với số môn làm bài khác nhau. Nhưng về cơ bản các môn thi trong kỳ thi đánh giá năng lực gồm đang dạng các môn học, từ 06 – 08 môn, cụ thể:

  • Tư duy định lượng ( môn toán học, vật lý, hóa học, sinh học)
  • Tư duy định tính ( môn ngữ văn)
  • Khoa học và tự nhiên ( môn lịch sử, địa lý)
  • Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Trên đây là danh sách các trường Đại học xét tuyển học bạ 2024 và một số thông tin liên quan. Nếu có thắc mắc, bạn đọc liên hệ 1900.6518 để được hỗ trợ.

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn