Các câu hỏi để thực hiện chấm dứt dự án đầu tư

 • Ls. Nguyễn Minh Hải |
 • 10-10-2018 |
 • Đầu tư , |
 • 995 Lượt xem

Khi kết thúc việc thực hiện một dự tại Việt Nam, nhà đầu tư lưu ý cần thực hiện thủ tục chấm dứt dự án đầu tư để nhanh chóng thực hiện thủ tục cũng như cách đóng thủ tục dự án một các hợp pháp hợp lệ, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho nhà đầu tư quay trở lại Việt Nam đầu tư hoặc đầu tư các dự án mới. Luật Hùng sơn sẽ cùng các bạn giải đáp các vấn đề này như sau:

Quảng cáo

1. Chấm dứt dự án đầu tư là gì?

Chấm dứt dự án là chấm dứt toàn bộ hoạt động đầu tư kinh doanh bao gồm không giới hạn các nội dung sau nguồn vốn, nhân lực, tài sản cố định, tài sản hữu hình vô hình, hoạt động sản xuất kinh doanh, mục tiêu đầu tư và tất cả các vấn đề liên quan đến dự án đã và đang thực hiện hoăc  đã hoàn thành.

2. Nhà đầu tư được chấm dứt dự án trong Trương hợp nào?

Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án

Quảng cáo
 • Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp;
 • Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;
 • Dự án đầu tư bị cơ quan nhà nước ra quyết định dừng một phần hoặc toàn phần mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động;
 • Nhà đầu tư bị Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi đất hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư;
 • Dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư;
 • Sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư

3. Trình tự thủ tục chấm dứt đầu tư dự án như thế nào?

Nộp một bộ hồ sơ tại sở kế hoặc đầu tư nơi dự án hoạt động bao gồm:

 • Thông báo của nhà đầu tư (Theo mẫu);
 • Quyết định chấm dứt chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư; (trong trường hợp nhà đầu tư quyết định chấm dứt)
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có).
 • Bản sao tài liệu ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư: Điều lệ hoặc hợp đồng trong trường hợp điều lệ hoặc hợp đồng ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, Quyết định của nhà đầu tư …  (cung cấp theo trường hợp tương ứng)

Thời hạn giải quyết: Ngay lập tức khi nộp đươc hồ sơ hợp lệ.

4. Hệ quả của việc chấm dứt đầu tư dự án như thế nào?

 • Nhà đầu tư tự thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản;
 • Đối với dự án đầu tư được nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai;
 • Trong quá trình thanh lý dự án đầu tư, nếu nhà đầu tư là tổ chức kinh tế bị giải thể hoặc lâm vào tình trạng phá sản thì việc thanh lý dự án đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản tổ chức kinh tế”.
Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn