logo

C70a-HD Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 04-05-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 991 Lượt xem

Mẫu C70a-HD mới nhất năm 2019 Excel theo Quyết định 636/QĐ-BHXH -Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ thai sản, ốm đau, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, của BHXH Việt Nam. Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo
Quảng cáo

tai-ve

 

Tên cơ quan (đơn vị): ……………… Mẫu số C70a-HD
Mã đơn vị: ……………………… (Ban hành theo Quyết định 636/QĐ-BHXH ngày 22/04/2016 của BHXH Việt Nam)
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ
ỐM ĐAU, THAI SẢN, DƯỠNG SỨC, PHỤC HỒI SỨC KHỎE
Đợt: … Tháng …. Quý …. Năm ……………
Số hiệu tài khoản: …………….. Mở tại …………………..
PHẦN 1: DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ MỚI PHÁT SINH
STT Họ và tên Số sổ BHXH/Số định danh Điều kiện tính hưởng Số ngày nghỉ được tính hưởng trợ cấp Hình thức nhận trợ cấp Ghi chú
Tình trạng Thời điểm Từ ngày Đến ngày Tổng số
A B 1 2 3 4 5 6 C D
A CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU
I Bản thân ốm thường
1
Cộng
II Bản thân ốm dài ngày
1
Cộng
III Con ốm
1
Cộng
B CHẾ ĐỘ THAI SẢN
I Khám thai
1
Cộng
II Sẩy thai, nạo hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý
1
Cộng
III Sinh con, nuôi con nuôi
Trường hợp thông thường
1
Cộng
Trường hợp mẹ phải nghỉ dưỡng thai (khoản 3 Điều 31)
1
Cộng
Trường hợp mẹ chết sau khi sinh (khoản 4 Điều 34)
1
Cộng
Trường hợp mẹ chết hoặc gặp rủi ro sau khi sinh (khoản 6 Điều 34)
1
Cộng
IV Lao động nữ mang thai hộ sinh con
1
Cộng
V Lao động nữ nhờ mang thai hộ nhận con
1
Cộng
VI Lao động nghỉ việc khi vợ sinh con
1
Cộng
VII Lao động nam hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con
1
Cộng
VIII Thực hiện các biện pháp tránh thai
1
Cộng
C DƯỠNG SỨC PHỤC HỒI SỨC KHOẺ
I Nghỉ DS sau ốm đau
1
Cộng
II Nghỉ DS sau thai sản
1
Cộng
III Nghỉ DS sau TNLĐ-BNN
1
Cộng
PHẦN 2: DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH SỐ ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT
STT Họ và tên Số sổ BHXH/Số định danh Đợt giải quyết Nội dung điều chỉnh Hình thức nhận trợ cấp Ghi chú
Nội dung điều chỉnh Lý do
A B 1 2 3 4 C D
A CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU
I Bản thân ốm thường
1
II Bản thân ốm dài ngày
1
III Con ốm
1
B CHẾ ĐỘ THAI SẢN
I Khám thai
1
II Sẩy thai, nạo hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý
1
III Sinh con, nuôi con nuôi
1
IV Lao động nữ mang thai hộ sinh con
1
V Lao động nữ nhờ mang thai hộ nhận con
1
VI Lao động nghỉ việc khi vợ sinh con
1
VII Lao động nam hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con
1
VIII Thực hiện các biện pháp tránh thai
1
C DƯỠNG SỨC PHỤC HỒI SỨC KHOẺ
I Nghỉ DS sau ốm đau
1
II Nghỉ DS sau thai sản
1
III Nghỉ DS sau TNLĐ-BNN
1
Cộng
……….., ngày…..tháng …..năm …….
Người lập Công đoàn cơ sở Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký,họ tên, đóng dấu)

 

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn