Biên bản vi phạm hành chính mẫu biên bản vi phạm hành chính

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 03-01-2022 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1026 Lượt xem

Biên bản vi phạm hành chính, mẫu biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt là mẫu biên bản được lập ra khi cá nhân, tổ chức vi phạm về hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt. Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

Biên bản vi phạm hành chính là gì?

Biên bản vi phạm hành chính là mẫu được lập ra để ghi nhận những diễn biến, kết quả của một hoạt động nào đó, một vi phạm trong lĩnh vực hành chính, biên bản vi phạm hành chính ghi chép lại về thời gian, địa điểm, hành vi, nội dung của vi phạm hành chính.

Khi phát hiện hành động vi phạm hành chính thì người có thẩm quyền phải xử phạt nghiêm minh để đảm bảo giá trị trừng trị người vi phạm, đồng thời giáo dục người vi phạm và giáo dục chung đối với tất cả mọi người. Việc không xử lý hay xử lý quá nhẹ có thể dẫn đến sự coi thường pháp luật, nếu xử phạt quá nặng sẽ gây bức xúc cho người bị xử phạt. Cả hai khả năng đó đều ảnh hưởng bất lợi đến ý thức pháp luật của người dân.

Mẫu biên bản vi phạm hành chính mới nhất


tai-ve

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

 TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN (1)

 ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 —————

Số: ……./ BB-VPHC

BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt (2)

Căn cứ: (3)………………………………………………………………………………………………………….

Hôm nay, hồi …. giờ …. ngày …. tháng ……. năm ………. tại …………………………………

Chúng tôi gồm: (4)

Họ và tên:……………………………………. , Ngạch bậc/Chức vụ: …………………………………….

Họ và tên:……………………………………. , Ngạch bậc/Chức vụ: …………………………………….

Họ và tên:……………………………………. , Ngạch bậc/Chức vụ: …………………………………….

Với sự chứng kiến của: (5)……………………………………………………………………………………

Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với: (6)

Ông (bà)/tổ chức: ………………………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh …………………………………………..  Quốc tịch:…………………………….

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………..

Có giấy CMND hoặc hộ chiếu hoặc GPLX cơ giới đường bộ/Quyết định thành lập hoặc ĐKKĐ số          Cấp ngày…………………………….. Nơi cấp: ………………………

Hạng xe được phép điều khiển ghi trong GPLX: (7)………………………………………………..

Đã có hành vi vi phạm hành chính: (8)…………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Quy định tại (9)…………………………………………………. Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Cá nhân/tổ chức bị thiệt hại: (10) ………………………………………………………………………….

Quảng cáo

Ý kiến của cá nhân/tổ chức bị thiệt hại: …………………………………………………………………

Ý kiến của người chứng kiến (nếu có): ………………………………………………………………….

Ý kiến của người/đại diện tổ chức vi phạm: …………………………………………………………..

Các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm xử lý vi phạm được áp dụng gồm:

………………………………………………………………………………………………………………………….

Tang vật, phương tiện, giấy tờ bị tạm giữ gồm: (11) ………………………………………………..

Ngoài những tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và các giấy tờ nêu trên, chúng tôi không tạm giữ thêm thứ gì khác.

Yêu cầu ông (bà)/đại diện tổ chức vi phạm có mặt lúc …….giờ……ngày…../…../…… Tại           để giải quyết vụ việc vi phạm.

Biên bản lập xong hồi …. giờ …. ngày …. tháng … năm…..,được lập thành ……. bản có nội dung, giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho người/đại diện tổ chức vi phạm 01 bản (12) ,01 bản gửi cho người có thẩm quyền xử phạt, 01 bản lưu hồ sơ xử lý vi phạm hành chính.

Lý do người (hoặc đại diện tổ chức) vi phạm không ký Biên bản: …………………………….

Người (hoặc đại diện tổ chức) vi phạm
(Ký, ghi rõ họ tên)
Người lập biên bản
(Ký, ghi rõ họ tên)
Đại diện chính quyền cơ sở hoặc người chứng kiến
(Ký, ghi rõ họ tên)
Người (hoặc đại diện tổ chức) bị thiệt hại
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

1. Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

2. Ghi lĩnh vực vi phạm hành chính theo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cụ thể

3. Ghi các căn cứ của việc lập biên bản (như: kết luận thanh tra, biên bản làm việc, kết quả ghi nhận của phương tiện thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 64 Luật xử lý vi phạm hành chính….)

4. Ghi họ tên, cấp bậc, chức vụ, đơn vị của người lập biên bản.

5. Ghi họ tên, nghề nghiệp, địa chỉ của những người chứng kiến. Nếu có đại diện chính quyền ghi rõ họ tên, chức vụ.

6. Ghi họ tên người vi phạm hoặc họ tên, chức vụ của đại diện tổ chức vi phạm.

7. Trường hợp ghi thông tin giấy phép lái xe ghi đầy đủ những Hạng được phép điều khiển các loại xe ghi trong giấy phép lái xe (ví dụ: A1, B2, D, FC….)

8. Ghi tóm tắt hành vi vi phạm (ngày, giờ, tháng, năm, địa điểm xảy ra vi phạm, mô tả hành vi vi phạm)

9. Ghi điểm, khoản, điều của nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính

10. Nếu là tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức bị thiệt hại.

11. Ghi rõ tên, số lượng, trọng lượng, đặc điểm, tình trạng, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại tang vật, phương tiện (nếu nhiều thì lập bản thống kê riêng). Trường hợp tạm giữ giấy phép lái xe thì ghi rõ số giấy phép.

12. Nếu cá nhân vi phạm là người chưa thành niên, gửi cho cha mẹ hoặc người giám hộ của người đó 01 bản.

5/5 - (1 bình chọn)
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn