logo

Biên bản thanh lý hợp đồng

 • Ls. Nguyễn Minh Hải |
 • 03-11-2018 |
 • Biểu mẫu , |
 • 1277 Lượt xem

Nếu như khi tiến hành hợp tác kinh doanh, trao đổi hay mua bán chúng ta cần phải ký kết hợp đồng với các điều khoản rõ ràng thì sau hết hạn hợp đồng, bắt buộc chúng ta phải tiến hành các thủ tục thanh lý hợp đồng để đôi bên không còn ràng buộc với nhau. Lúc này, cần phải có một biên bản thanh lý hợp đồng ghi rõ lại diễn biến quá trình thanh lý để làm căn cứ pháp lý về sau. Mặc dù loại biên bản này không có hiệu lực pháp lý nhưng nó được xem như một thủ tục bắt buộc khi chúng ta chấm dứt một hợp đồng.Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi áp dụng hợp tác.

Quảng cáo

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tư do – Hạnh phúc

————š›————

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Số: ……/HĐMB/……”

– Căn cứ vào bộ luật dân sự  và luật thương mại đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2005 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2006.

– Căn cứ hợp đồng mua bán Số: …………., giữa Công ty …….. và ………, đã ký ngày ……..;

– Căn cứ biên bản bàn giao nghiệm thu đưa thiết bị vào sử dụng giữa Công ty……….………, đã ký ngày………..

Hôm nay, ngày ….. tháng ….  năm …. tại ….., chúng tôi gồm:

BÊN MUA: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

(Sau đây gọi là bên A)

Địa chỉ        : ………………………………………………………………………………………………………………………….

Đại diện      : ……………………….……… Chức vụ:……………………………………………………………………………

Điện thoại   : ………………………….…..   Fax:………………………………………………………………………………..

Mã số thuế  : …………………………………………………………………………………………………………………..

Tài khoản       :  …………………………………………………………………………………………………………………

Tại               : …………………………………………………………………………………………………………………..

Giấy ủy quyền số: ……………………………………………………………………………………………………………..

BÊN BÁN: ……………………………………………………………………………………………………………………….

(Sau đây gọi là bên B )

Quảng cáo

Địa chỉ         : …………………………………………………………………….……………………………………………

Đại diện       :……………………………        Chức vụ: ……………………….…………………………………………

Điện thoại    : …………………………..         Fax : ……………………………..……………………………………

Mã số thuế   : …………………………………………………………………………………………………………

Tài khoản        :  …………………………………………………………………………………………………….

Tại                : ……………………………………………………………………………………………………….

Bên A và bên B nhất trí ký biên bản thanh lý Hợp đồng mua bán Số: …………, đã ký ngày………….. theo các điều khoản như sau:

Điều 1:  Hàng hoá

 • Bên B đã lắp đặt, vận hành chạy thử bàn giao thiết bị cho bên A theo đúng như bản Hợp đồng mua bán Số: ………………., giữa Công ty ……………. & Công ty ……….., đã ký ngày………..;
 • Bên A đã nhận đủ về số lượng hàng hoá, đúng chủng loại đạt yêu cầu về cấu hình và thông số kỹ thuật như đã thể hiện trong hợp đồng mua bán Số:……………, giữa Công ty ……… & Công ty ………., đã ký ngày………………..;

Điều 2: Giá hợp đồng và thanh toán

1. Tổng giá trị của hợp đồng (đã bao gồm thuế VAT): …………………. VNĐ

Bằng chữ: ………………………………………….

2. Thanh toán:

 • Bên B đã nhận được ………% tổng giá trị hợp đồng mà bên A đã thanh toán tương đương số tiền là:…………………………. VNĐ.
 • Bên A còn phải thanh toán ………..% giá trị hợp đồng cho bên B tương đương số tiền: …………….. VNĐ.

Điều 3: Bảo hành

 • Bên B có trách nhiệm bảo hành miễn phí ………. tháng tại nơi sử dụng tại …………….. Thời hạn bảo hành từ ngày ……… đến hết ngày ……….., bên B nhận được thông báo sự cố sau 48 -72 giờ sẽ có mặt tại nơi sử dụng để khắc phục sự cố.
 • Bên B không bảo hành những hư hỏng do lỗi của người sử dụng như nước vào điều khiển, sai nguồn điện lưới, để người không có chuyên môn sử dụng máy, vv… hoặc do bên thứ ba sửa chữa thiết bị.

Điều 4: Chứng từ

Bên B đã xuất cho bên A:

 • Hoá đơn GTGT số:……….. ngày ………….;
 • Biên bản bàn giao_Bản gốc;
 • Giấy chứng nhận xuất xứ, giấy chứng nhận chất lượng _ Bản gốc + Bản chứng thực;

Điều 5: Hiệu lực thanh lý hợp đồng.

 • Ngay sau khi bên B nhận được đủ tiền theo điều 2 và hoàn trách nhiệm bảo hành tại điều 3 của biên bản thanh lý này, hợp đồng mua bán Số: ………….., giữa Công ty …………….. & Công ty …………….., đã ký ngày ………….., được coi là thanh lý và hết hiệu lực. Hai bên hoàn thành trách nhiệm với nhau;
 • Biên bản thanh lý Hợp đồng được lập thành 04 bản bên A giữ 02 bản,  bên B giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn