Biên bản thanh lý hợp đồng thi công

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 11-04-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 943 Lượt xem

Biên bản thanh lý hợp đồng thi công được lập dựa theo một số Bộ luật ban hành và hợp đồng thi công có liên quan. Biên bản cần nêu rõ thời gian và địa điểm diễn ra việc thanh toán hợp đồng thi công. Biên bản sẽ đề cập đến đại diện bên A (bên thuê thi công) và đại diện bên B (bên thi công) kèm thông tin về tên tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THI CÔNG

– Căn cứ Hợp đồng thi công số………………. ký ngày…………….. giữa……………….. và …………………

– Theo nhu cầu và thỏa thuận giữa hai bên.

Hôm nay, ngày………tháng………..năm……………,

Chúng tôi gồm:

BÊN A:………………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………………

Quảng cáo

Điện thoại:……………………………………………………. Fax:………………………………………………………………

Đại diện:………………………………………………………. , Chức vụ:………………………………………………………

Bên B:…………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………………………………. Fax:………………………………………………………………

Đại diện:………………………………………………………. , Chức vụ:………………………………………………………

Hai bên cùng thống nhất ký kết Biên bản thanh lý này với nội dung như sau:

1. Thanh lý Hợp đồng thi công số…………….. đã ký ngày………………… giữa hai bên.

2. Kể từ thời điểm lập Biên bản này, hai bên xác nhận đã hoàn tất mọi vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ như đã thỏa thuận trong hợp đồng. Do vậy không còn trách nhiệm hay quyền lợi gì với nhau và cùng cam kết sẽ không thắc mắc, khiếu nại bất kỳ vấn đề gì liên quan đến Hợp đồng thi công số……….ngày………………….nữa.

3. Biên bản thanh lý này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 2 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn