Biên bản giao nhận hồ sơ công chức, viên chức

  • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
  • 10-06-2023 |
  • Biểu mẫu , |
  • 2247 Lượt xem

Biên bản bàn giao hồ sơ viên chức? Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ công chức, viên chức. Luật Hùng Sơn xin cung cấp mẫu mới nhất kính mời bạn đọc tải tại đây

Quảng cáo

tai-ve

BIÊN BẢN GIAO NHẬN HỒ SƠ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Mã số hồ sơ CCVC: …………..

……….., ngày…..tháng…..năm…..

 I. BÊN GIAO HỒ SƠ CCVC

1. Tên cơ quan, đơn vị giao hồ sơ:………………………………………………………………….

2. Họ và tên, chức vụ người quyết định giao:………………………………………………….

3. Họ và tên, chức vụ của người giao……………………………………………………………..

4. Các thông tin cơ bản về hồ sơ…………………………………………………………………….

a) Tên hồ sơ giao:……………………………………………………………………………………………

b) Mô tả chi tiết về đặc điểm và tình trạng của hồ sơ khi giao:………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Quảng cáo

………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Ngày giao hồ sơ: …../…../…..

6. Phương thức giao hồ sơ:…………………………………………………………………………….

II. BÊN NHẬN HỒ SƠ CCVC

1. Tên cơ quan, đơn vị nhận hồ sơ:…………………………………………………………………

2. Họ và tên, chức vụ người nhận:…………………………………………………………………..

3. Ghi chú về tình trạng hồ sơ khi nhận…………………………………………………………..

a) Tên hồ sơ nhận:………………………………………………………………………………………….

b) Mô tả chi tiết về đặc điểm và tình trạng của hồ sơ khi nhận:………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

BÊN NHẬN HỒ SƠ
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nhận hồ sơ
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
 

BÊN GIAO HỒ SƠ
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị giao hồ sơ
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Người nhận hồ sơ
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Người giao hồ sơ
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

5/5 - (1 bình chọn)
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn