logo

BC26/AC – Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn mới nhất

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 11-02-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1297 Lượt xem

Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mới nhất Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính. Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo
Quảng cáo

tai-ve

3.9. Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

                             Quý……….năm……

Tên tổ chức(cá nhân):……………………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………….

    Đơn vị tính: Số

STT

Tên loại
hóa đơn

Ký hiệu
mẫu hóa đơn

Ký hiệu
hóa đơn

Số tồn đầu kỳ, mua/phát hành
trong kỳ

Số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy trong kỳ

Tồn cuối kỳ

Tổng số

Số tồn đầu kỳ

Số mua/
phát hành trong kỳ

Tổng số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy

Trong đó

Số lượng đã sử dụng

Xóa bỏ

Mất

Hủy

Từ số

Đến số

Từ số

Đến số

Từ số

Đến số

Cộng

Số
lượng

Số

Số
lượng

Số

Số
lượng

Số

Từ số

Đến số

Số
lượng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Hóa đơn
GTGT

01GTKT3/001

AA/13P

200

1

100

101

200

1

104

104

50

3

8,12,22

1

101

50

51-100

105

200

96

Hóa đơn
bán hàng

01GTGT3/001

Phiếu
XKKVCNB

01XKNB3/001

Cam kết báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên đây là đúng sự thật, nếu sai, đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ, tên)

                                                                                               …………,ngày………..tháng……….năm………..

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn