Bảng kiểm kê quỹ dùng cho VND

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 20-02-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 691 Lượt xem

Bảng kiểm kê quỹ dùng cho tiền VNĐ theo mẫu số 08a-TT là văn bản do doanh nghiệp lập để đối chiếu chênh lệch về số lượng sổ sách và số lượng thực tế của quỹ tiền mặt là Việt Nam đồng của doanh nghiệp đó… Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

Đơn vị: ………………………..

Bộ phận: ……………………..

Mẫu số 08a – TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BẢNG KIỂM KÊ QUỸ
(Dùng cho VNĐ)
Số:…………………

Hôm nay, vào …….giờ……..ngày……..tháng……..năm……..

Chúng tôi gồm:

– Ông/Bà: …………………………………………………………………………………. đại diện kế toán

– Ông/Bà: …………………………………………………………………………………. đại diện thủ quỹ

– Ông/Bà: …………………………………………………………………………………. đại diện ……………………

Cùng tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt kết quả như sau:

STT Diễn giải Số lượng (tờ) Số tiền
A B 1 2
I Số dư theo sổ quỹ: x ……………….
II Số kiểm kê thực tế: x ……………….
1 Trong đó: – Loại ………………. ……………….
2 – Loại ………………. ……………….
3 – Loại ………………. ……………….
4 – Loại ………………. ……………….
5 – …. ………………. ……………….
III Chênh lệch (III = I – II); x ……………….

– Lý do: + Thừa: ……………………………………………………………………………………………………………

+ Thiếu: ……………………………………………………………………………………………………………………….

– Kết luận sau khi kiểm kê quỹ: ……………………………………………………………………………………….

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)
Người chịu trách nhiệm kiểm kê quỹ
(Ký, họ tên)
Đơn vị:……………………..

Bộ phận:…………………

Mẫu số: 08a – TT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG KIỂM KÊ QUỸ

Quảng cáo

(Dùng cho VNĐ)

Số:

Hôm nay, vào …….giờ ……..ngày ……..tháng …….năm ……..

Chúng tôi gồm:

Ông/Bà:…………………………………………………………………………………….. Đại diện kế toán

Ông/Bà:…………………………………………………………………………………….. Đại diện thủ quỹ

Ông/Bà:…………………………………………………………………………………….. Đại diện……….

Cùng tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt kết quả như sau:

STT Diễn giải Số lượng Số tiền

A

B

1

2

I

Số dư theo sổ quỹ:

x

…………………

II

Số kiểm kê thực tế

x

…………………

1

Trong đó:

2

– Loại

…………………

…………………

3

– Loại

…………………

…………………

4

– Loại

…………………

…………………

5

– …

…………………

…………………

III

Chênh lệch (III = I – II)

x

…………………

– Lý do: + Thừa:…………………………………………………………………………………………………………….

+ Thiếu:…………………………………………………………………………………………………………………………

– Kết luận sau khi kiểm kê quỹ:………………………………………………………………………………………..

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Người chịu trách nhiệm kiểm kê quỹ

(Ký, họ tên)

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn