logo

Bảng kê mua hàng

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 14-02-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1639 Lượt xem

Mẫu bảng kê mua hàng là mẫu bảng liệt kê về những sản phẩm hàng hóa đã mua của các đơn vị doanh nghiệp. Mẫu bảng kê được ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

Đơn vị: ………………………….

Bộ phận: ……………………….

Mẫu số 06 – VT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ MUA HÀNG

Ngày….tháng….năm ….

Quyển số: ……………

Số: …………………….

Nợ: ……………………

Có: ……………………

– Họ và tên người mua: …………………………………………………………………………………………….

– Bộ phận (phòng, ban): ……………………………………………………………………………………………

STT Tên, quy cách, phẩm chất hàng hóa (vật tư, công cụ…) Địa chỉ mua hàng Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
A B C D 1 2 3
Cộng x x x

Tổng số tiền (Viết bằng chữ): …………………………………………………………………………………..

* Ghi chú: ………………………………………………………………………………………………………………

Quảng cáo
Người mua
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người duyệt mua
(Ký, họ tên)

Đơn vị:……………….

Bộ phận:…………….

Mẫu số 06 – VT

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ MUA HÀNG

Ngày …. tháng …. năm ….

Quyển số: ……………

Số: …………………….

Nợ: ……………………

Có: …………………….

– Họ và tên người mua: …………………………………………………………………………………………….

– Bộ phận (phòng, ban): ……………………………………………………………………………………………

STT Tên, quy cách, phẩm chất

hàng hoá (vật tư, công cụ…)

Địa chỉ

mua hàng

Đơn

vị tính

Số

lượng

Đơn

giá

Thành

tiền

A B C D 1 2 3
Cộng x x x

Tổng số tiền (Viết bằng chữ): …………………………………………………………………………………..

* Ghi chú: ………………………………………………………………………………………………………………

Người mua

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người duyệt mua

(Ký, họ tên)

Bảng kê mua hàng hóa theo Quyết định 48/2006:

Đơn vị:……………….

Bộ phận:…………….

Mẫu số 06 – VT

(Ban hành theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ MUA HÀNG

Ngày … tháng … năm

Quyển số: ……………

Số: ……………

Nợ: …………..

Có: ……………

– Họ và tên người mua: …………………………………………………………………………………………….

– Bộ phận (phòng, ban): ……………………………………………………………………………………………

STT Tên, quy cách, phẩm chất

hàng hoá (vật tư, công cụ…)

Địa chỉ

mua hàng

Đơn

vị tính

Số

lượng

Đơn

giá

Thành

tiền

A B C D 1 2 3
Cộng x x x

Tổng số tiền (Viết bằng chữ): …………………………………………………………………………………..

* Ghi chú: ………………………………………………………………………………………………………………

Người mua

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người duyệt mua

(Ký, họ tên)

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn