Bản tự kiểm điểm của cấp ủy chi bộ mới nhất

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 05-12-2018 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1470 Lượt xem

Bản tự kiểm điểm của cấp ủy chi bộ  là mẫu bản kiểm điểm cuối nhiệm kì của cấp ủy chi bộ. Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

ĐẢNG BỘ …………………….

CHI BỘ ………………….

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đại hội lần thứ …

Nhiệm kỳ … – …

…………., ngày … tháng … năm 20…

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CỦA CẤP ỦY CHI BỘ

Nhiệm kỳ … – …

Chi bộ ………………. hiện có … đảng viên, trong đó … đảng viên chính thức, … đảng viên dự bị. Có … đ/c Cấp ủy (… đ/c Bí thư và … đ/c Phó Bí thư).

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ …, nhiệm kỳ … – … Cấp ủy Chi bộ kiểm điểm những mặt làm được và chưa làm được với những nội dung như sau:

I. Ưu điểm

1. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

– Số lượng đảng viên …/… cán bộ giáo viên, công nhân viên chiếm <10%. Trong đó Ban giám hiệu có …/… đảng viên; cán bộ giáo viên, công nhân viên Cấp 3 có …/… đảng viên; cán bộ giáo viên, công nhân viên Cấp 2 có …/… đảng viên và cán bộ giáo viên, công nhân viên Cấp 1 có ../… đảng viên.

– Đảng viên là cán bộ quản lý, trực tiếp giảng dạy với số tiết nhiều trải suốt trong tuần (trường học 02 buổi/ngày).

– Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sâu sát và kịp thời của Huyện ủy, sự hướng dẫn kịp thời của các ban đảng thuộc Huyện ủy Cấp ủy Chi bộ ……………… đã chủ động trong việc xây dựng các kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể của năm học, cũng như lên lịch giảng dạy chi tiết cho từng tháng, từng quý, sát với tình hình thực tế của nhà trường.

– Với tinh thần tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm cao quyết tâm vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ và mục tiêu mà Hội đồng quản trị và Ban giám hiệu đề ra.

2. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng

– Công tác giáo dục chính trị tư tưởng:

Quảng cáo

Cấp ủy Chi bộ tổ chức cho đảng viên, cán bộ giáo viên, công nhân viên tham gia học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Gương mẫu chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Mỗi cán bộ đảng viên, giáo viên, công nhân viên phải là tấm gương mẫu mực để học sinh noi theo. Đồng thời, Cấp uy Chi bộ tiếp tục thực hiện một cách thường xuyên, liên tục có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

Lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Chủ động phát hiện, ngăn ngừa những biểu hiện tiêu cực và có biên pháp khắc phục kịp thời.

– Cấp ủy Chi bộ xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận, công tác thanh kiểm tra. Đồng thời phân công cụ thể cho đảng viên phụ trách từng lĩnh vực, hàng tháng, quý tiến hành họp xét, đánh giá. Xây dựng mối đoàn kết nội bộ, cởi mở, hợp tác và tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong công tác chuyên môn cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Đi sâu, đi sát tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của từng cán bộ đảng viên, giáo viên, công nhân viên nhà trường động viên và giúp đỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc để hoàn thành nhiệm vụ. Khuyến kích, tạo điều kiện để cán bộ giáo viên có tinh thần tực học, rèn luyện, phấn đấu và học tập nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ chuyên môn phục vụ việc giảng dạy đạt hiệu quả.

– Công tác xây dựng đảng:

Chi bộ ……………………… luôn được Thường vụ Huyện ủy công nhận là Chi bộ “Trong sạch – Vững mạnh”. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nguyên tắc tập trung dân chủ trên tinh thần tự phê và phê bình theo Nghị quyết Trung ương IV.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ. Công tác thanh kiểm tra được chú trọng, đặt biệt rèn luyện đảng viên trong Chi bộ giữ vững phẩm chất đạo đức, chính trị. Cấp ủy Chi bộ đã tổ chức cho đảng viên tham gia học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; Tuyên truyền ý thức chấp hành pháp luật đến các đảng viên, cán bộ giáo viên, công nhân viên và học sinh. Chủ trì các cuộc họp, các buổi sinh hoạt Chi bộ.

Chi bộ xây dựng các kế hoạch hàng tháng, quý, năm đúng thời gian quy định. Đề xuất các vấn đề để Chi bộ tham gia đóng góp ý kiến và đề ra phương hướng thực hiện đạt kết quả tốt. Nắm vững nhiệm vụ trọng tâm, chịu trách nhiệm về công tác An ninh quốc phòng, công tác xây dựng đảng và báo cáo kịp thời, đúng đắn về Thường vụ huyện ủy, các Ban đảng của Huyện trong việc thực hiện các hoạt động của Chi bộ để nhận sự chỉ đạo kịp thời của cấp trên.

Cấp ủy Chi bộ chủ động tham mưu cho HĐQT, Ban giám hiệu nhà trường bố trí đội ngũ cán bộ, giáo viên giảng dạy, giáo viêm chủ nhiệm các khối lớp cho phù hợp với khả năng chuyên môn của từng người. Sắp xếp cán bộ Đoàn thanh niên, Công đoàn có năng lực,sự nhiệt tình và tâm huyết. Thực hiện công tác tuyên truyền linh động, đa dạng nhiều hình thức được lồng ghép phù hợp với tình hình thực tế.

II. Nhược điểm

– Với đặc thù của nhà trường, học 02 buổi/ ngày liên tục từ thứ 2 đến thứ 7 nên trong một số buổi triển khai học tập các Chỉ thị, Nghị quyết chưa kịp thời, báo cáo đội lúc còn chậm.

– Với số lượng đảng viên mỏng 08 đồng chí, trong các buổi sinh hoạt Chi bộ nội dung chưa phong phú, một số phong trào chưa chủ động. Việc tham mưu, đề xuất HĐQT, Ban giám hiệu chưa được nhiều ý kiến hay. Công tác phát triển Đảng viên chưa đảm bảo chỉ tiêu.

Trên đây là bản kiểm điểm của Cấp ủy, với tư cách là Bí thư Chi bộ về thực hiện Nghị quyết Đại hội lần …, nhiệm kỳ … – … của Chi bộ ……………………….

TM. CẤP ỦY

BÍ THƯ

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn