logo

Bản thuyết minh cơ sở vật chất sản xuất an toàn thực phẩm

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 05-12-2018 |
  • Biểu mẫu , |
  • 2836 Lượt xem

Bản thuyết minh cơ sở vật chất sản xuất an toàn thực phẩm là biểu mẫu thuộc hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được ban hành theo thông tư 43/2018/TT-BTC.

Quảng cáo

tai-ve

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BẢN THUYẾT MINH

CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ SẢN XUẤT THỰC PHẨM

I. THÔNG TIN CHUNG

– Đại diện cơ sở: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

– Địa chỉ văn phòng: ………………………………………………………………………………………………………………………..

– Địa chỉ cơ sở sản xuất: …………………………………………………………………………………………………………………..

– Địa chỉ kho (nếu địa chỉ khác): ……………………………………………………………………………………………………….

– Điện thoại: ………………………………Fax …………………………………………………………………………………..

– Mặt hàng sản xuất: ………………………………………………………………………………………………………………………..

– Công suất thiết kế: ………………………………………………………………………………………………………………………..

– Tổng số công nhân viên: ………………………………………………………………………………………………………………..

– Tổng số công nhân viên trực tiếp sản xuất: ………………………………………………………………………………………

– Tổng số công nhân viên đã được xác nhận kiến thức/ tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm:….

Quảng cáo

– Tổng số công nhân viên đã khám sức khỏe định kỳ theo quy định: ……………………………………………………..

II. THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ

1. Cơ sở vật chất

– Diện tích mặt bằng sản xuất …………………………………………..m2

– Sơ đồ bố trí mặt bằng sản xuất: ……………………………………………………………………………………………………….

– Kết cấu nhà xưởng: ……………………………………………………………………………………………………………………….

– Nguồn nước phục vụ sản xuất đạt TCCL: ……………………..………………………………………………………………..

– Hệ thống vệ sinh nhà xưởng: ………………………………………………………………………………………………………….

2. Trang thiết bị, dụng cụ sản xuất

TT Tên trang, thiết bị

(ghi theo thứ tự quy trình công nghệ)

Số lượng Thực trạng hoạt động của trang thiết bị, dụng cụ Ghi chú
Tốt Trung bình Kém

I

Trang thiết bị, dụng cụ hiện có

1

Trang thiết bị, dụng cụ sản xuất

2

Dụng cụ bao gói sản phẩm

3

Trang thiết bị vận chuyển sản phẩm

4

Thiết bị bảo quản thực phẩm

5

Thiết bị khử trùng, thanh trùng

6

Thiết bị vệ sinh cơ sở, dụng cụ

7

Thiết bị giám sát

8

Phương tiện rửa và khử trùng tay

9

Dụng cụ lưu mẫu và bảo quản mẫu

10

Phương tiện, thiết bị phòng chống côn trùng, động vật gây hại

11

Trang phục vệ sinh khi tiếp xúc trực tiếp với nguyên liệu, thực phẩm

II

Trang thiết bị, dụng cụ dự kiến bổ sung

1

2

3

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của cơ sở đã đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm để sản xuất thực phẩm theo quy định chưa?

Trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm theo quy định, cơ sở cam kết sẽ bổ sung và hoàn thiện những trang thiết bị (đã nêu tại mục II của Bảng kê trên); ghi cụ thể thời gian hoàn thiện.

Cam kết của cơ sở:

1. Cam đoan các thông tin nêu trong bản thuyết minh là đúng sự thật và chịu trách nhiệm hoàn toàn về những thông tin đã đăng ký.

2. Cam kết: Chấp hành nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm theo quy định./.

Địa danh, ngày … tháng … năm 20…
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)
Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn