logo

bản kiểm điểm quá trình công tác dành cho công chức

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 11-12-2018 |
  • Biểu mẫu , |
  • 995 Lượt xem

Mẫu bản kiểm điểm quá trình công tác dành cho công chức được sử dụng nhằm tự đánh giá, tổng kết quá trình làm việc, hoạt động chính trị của công chức trong một năm, tự xếp loại bản thân trong việc thực hiện lối sống chính trị, nghiệp vụ chuyên môn.Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập-Tự do –hạnh Phúc

——–***——-

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm…….

Kính gửi:……………………………………………………….

Tên tôi là:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sinh Ngày:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nay tôi viết bản kiểm điểm xin tự đánh giá quá trình công tác của tôi trong năm qua như sau:

1- PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG:

– Tôi luôn giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, viết nói và làm theo đúng quan điểm, đường lối nghị quyết chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước quy định.

– Chấp hành tốt nội quy, quy định của ngành, của trường đề ra. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong

– Luôn tu dưỡng phẩm chất đạo đức, có lối sống giản dị lành mạnh, hòa đồng với mọi người.

Quảng cáo

– Thẳng thắn trung thực trong phê và tự phê bình, có tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp và nhân dân.

2- CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ:

– Tôi luôn luôn gương mẫu trong mọi công việc,có tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

– Phối kết hợp chặt chẽ với các đồng chí trong………………… chỉ đạo, điều hành tốt công việc của  .

– Tổ chức tốt ngày hội ngày lễ, các phong trào văn hóa, văn nghệ sôi nổi tham gia vào các phong trào của ngành, của địa phương tổ chức.

3- TỰ ĐÁNH GIÁ:

  • Ưu điểm:

Trong năm qua, tôi luôn cố gắng thực hiện mọi nhiệm vụ được giao.

Chấp hành tốt công tác chuyên môn, giữ mối đoàn kết xây dựng…………………………………. ngày càng vững mạnh.

  • Nhược điểm:

Trong công tác chỉ đạo còn có sơ suất, thiếu cương quyết.

* Tự xếp loại:…………………………………….

Trên đây là bản kiểm điểm tự đánh giá, xếp loại quá trình công tác của tôi trong năm…………….

Kính mong sự giúp đỡ của tập thể cán bộ và các bạn đồng nghiệp trong…………. để bản thân tôi được hoàn thiện hơn và thực hiện tốt hon mọi công việc trong năm tới.

Tôi xin trân trọng cảm ơn !

……………..,ngày….tháng ….năm………..

    Người viết

 

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn