Bản khai nhân khẩu hộ khẩu

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 06-07-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 709 Lượt xem

Bản khai nhân khẩu được dùng cho người đủ 14 tuổi trở lên để làm thủ tục đăng ký thường trú hoặc tạm trú tại địa phương, các thông tin trên Bản khai nhân khẩu phải đúng và đầy đủ thông tin cá nhân và các đối tượng có liên quan.

Quảng cáo

tai-ve

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Mẫu HK01 ban hành
theo TT số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014

 

BẢN KHAI NHÂN KHẨU

(Dùng cho người từ đủ 14 tuổi trở lên)

1. Họ và tên (1):………………………………………………………………………………………………………….

2. Họ và tên gọi khác (nếu có): ………………………………………………………………………………………

3. Ngày, tháng, năm sinh:……………./……..…./……………… 4. Giới tính:…………………………………….

5. Nơi sinh:……………………………………………………………………………………………………………….

6. Nguyên quán:…………………………………………………………………………………………………………

7. Dân tộc:………………………8. Tôn giáo:………….…………9. Quốc tịch:……………………………….

10. CMND số:………………………. 11. Hộ chiếu số:…………………………………………………………

12. Nơi thường trú:……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

13. Địa chỉ chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

14. Trình độ học vấn (2):………..…………..15. Trình độ chuyên môn (3):…………………………………….

16. Biết tiếng dân tộc:………………………..17. Trình độ ngoại ngữ:………………………………………….

18. Nghề nghiệp, nơi làm việc:……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

19. Tóm tắt về bản thân (Từ đủ 14 tuổi trở lên đến nay ở đâu, làm gì):

Từ tháng, năm đến tháng, năm Chỗ ở

(Ghi rõ số nhà, đường phố; thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã/ phường/thị trấn; quận/ huyện; tỉnh/ thành phố. Nếu ở nước ngoài thì ghi rõ tên nước)

Nghề nghiệp, nơi làm việc
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
20. Tiền án (Tội danh, hình phạt, theo bản án số, ngày, tháng, năm của Tòa án):…………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

21. Tóm tắt về gia đình (Bố, mẹ; vợ/chồng; con; anh, chị, em ruột) (4):

TT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Quan hệ Nghề nghiệp Địa chỉ chỗ ở hiện nay

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình./.

 

………., ngày…..tháng…..năm……
NGƯỜI KHAI HOẶC NGƯỜI VIẾT HỘ
(Ký, ghi rõ họ tên)

____________

Quảng cáo

(1) Viết chữ in hoa đủ dấu;

(2) Ghi rõ trình độ học vấn cao nhất (Tiến sỹ, Thạc sỹ, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, tốt nghiệp phổ thông trung học, tốt nghiệp phổ thông cơ sở…; nếu không biết chữ thì ghi rõ “không biết chữ”);

(3) Ghi rõ chuyên ngành được đào tạo hoặc trình độ tay nghề, bậc thợ, chuyên môn kỹ thuật khác được ghi trong văn bằng, chứng chỉ.

(4) Ghi cả cha, mẹ, con nuôi; người nuôi dưỡng; người giám hộ theo quy định của pháp luật (nếu có).

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn