Làm lại giấy khai sinh xin cấp lại giấy khai sinh ở đâu?

Làm lại giấy khai sinh xin cấp lại giấy khai sinh ở đâu? Hiện nay, có rất nhiều người, đặc biệt là những người cao tuổi, bị mất giấy khai sinh. Vậy, họ phải xin cấp lại giấy khai sinh ở đâu? Thủ tục như thế nào? Hồ sơ xin cấp lại giấy khai sinh gồm những giấy tờ gì? Trong nội dung bài viết dưới đây của công ty Luật Hùng Sơn chúng tôi sẽ giúp bạn có thêm thông tin về việc cấp lại giấy khai sinh và dịch vụ làm lại giấy khai sinh của Luật Hùng Sơn. 

Quảng cáo

Xin cấp lại giấy khai sinh ở đâu?

Theo Điều 23 Nghị định 123/2015/ NĐ-CP, người dân có thể làm thủ tục xin cấp lại giấy khai sinh ở một trong hai nơi sau:

 • Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh;
 • Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu thường trú.

Tuy nhiên, nếu người dân chọn thực hiện thủ tục xin cấp lại khai sinh tại nơi thường trú thì thời gian giải quyết sẽ lâu hơn thực hiện thủ tục tại nơi đã đăng ký khai sinh từ 08 đến 20 ngày. Bởi, nếu việc đăng ký lại khai sinh được thực hiện tại UBND cấp xã không phải là nơi đã đăng ký khai sinh trước đây thì công chức tư pháp – hộ tịch phải báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân để có văn bản đề nghị UBND cấp xã nơi đăng ký khai sinh trước đây xác minh, kiểm tra về việc lưu giữ sổ hộ tịch tại địa phương.

xin cấp lại giấy khai sinh ở đâu

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

 • Người có yêu cầu đăng ký lại khai sinh nộp hồ sơ đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền như đã phân tích ở trên.
 • Người tiếp nhận hồ sơ đăng ký lại có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, đối chiếu với các thông tin có trong Tờ khai và kiểm tra sơ bộ tính hợp lệ của các giấy tờ có trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuất trình.
 • Nếu hồ sơ đăng ký lại giấy khai sinh đầy đủ và hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận. Trong giấy đó phải ghi rõ ngày giờ trả kết quả. Nếu hồ sơ chưa hoàn thiện, chưa  đầy đủ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện, bổ sung hồ sơ theo quy định. Trường hợp không thể hoàn thiện,  bổ sung hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản để hướng dẫn, trong văn bản này phải nêu rõ loại nội dung, giấy tờ cần hoàn thiện,  bổ sung, ký và ghi rõ họ, tên của người tiếp nhận.
 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp – hộ tịch xác minh, kiểm tra hồ sơ.

Trường hợp việc đăng ký lại khai sinh được thực hiện tại UBND cấp xã không phải là nơi đăng ký khai sinh trước đây thì công chức tư pháp – hộ tịch phải thực hiện báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã để có văn bản đề nghị UBND cấp xã nơi đăng ký khai sinh trước đây xác minh, kiểm tra về việc lưu giữ sổ hộ tịch.

Sau khi nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh trước đây sẽ phải tiến hành xác minh, kiểm tra và trả lời bằng văn bản về việc UBND xã còn lưu giữ hoặc không lưu giữ được sổ hộ tịch.

Trường hợp giấy tờ của người yêu cầu đăng ký lại khai sinh không có các thông tin chứng minh quan hệ mẹ, con, cha thì cơ quan đăng ký hộ tịch phải có văn bản đề nghị cơ quan công an có thẩm quyền xác minh. Nếu cơ quan công an trả lời không có thông tin gì thì cơ quan đăng ký hộ tịch phải cho người yêu cầu đăng ký lại khai sinh lập văn bản cam đoan về thông tin của mẹ, cha được cung cấp là chính xác và xác định nội dung khai sinh theo văn bản cam đoan.

Sau khi nhận được kết quả xác minh của UBND nơi đăng ký khai sinh trước đây về việc không còn lưu giữ được sổ hộ tịch hoặc sau 20 ngày kể từ ngày gửi văn bản yêu cầu xác minh mà không nhận được văn bản trả lời, nếu thấy việc đăng ký lại khai sinh đúng quy định pháp luật và chính xác, công chức tư pháp – hộ tịch phải báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Trong trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đồng ý giải quyết thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung khai sinh vào Sổ đăng ký khai sinh, hướng dẫn người yêu cầu đăng ký lại khai sinh kiểm tra nội dung của Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh, cùng người đi đăng ký lại khai sinh ký vào Sổ. Sau đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân ký cấp Giấy khai sinh cho người có yêu cầu.

Giấy tờ xin cấp lại giấy khai sinh gồm những gì?

Theo Điều 9 của Thông tư 04/2020/TT-BTP thì tài liệu, giấy tờ là cơ sở đăng ký lại khai sinh bao gồm:

1. Bản sao Giấy khai sinh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hợp lệ.

2. Bản chính hoặc bản sao của giấy tờ có giá trị thay thế cho Giấy khai sinh được cấp trước năm 1975 ở miền Nam và trước năm 1945 ở miền Bắc.

3. Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh không có các giấy tờ được kể ở trên thì phải có giấy tờ do tổ chức,  cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hợp lệ sau đây để làm cơ sở để xác định nội dung đăng ký lại khai sinh:

 • Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
 • Sổ tạm trú, Sổ hộ khẩu, giấy tờ chứng minh về nơi cư trú;
 • Bằng tốt nghiệp, Chứng chỉ, Học bạ, Giấy chứng nhận, hồ sơ học tập do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận;
 • Giấy tờ khác có thông tin cá nhân như họ, tên, ngày, tháng, năm sinh.

Người yêu cầu đăng ký lại khai sinh có trách nhiệm phải nộp đầy đủ bản sao của các giấy tờ nêu trên (nếu có) và phải cam đoan về việc đã nộp đầy đủ các giấy tờ mình có.

Trường hợp giấy tờ của người yêu cầu đăng ký lại khai sinh không có các thông tin chứng minh quan hệ con, cha, mẹ thì cơ quan đăng ký hộ tịch phải có văn bản đề nghị gửi tới cơ quan công an có thẩm quyền để xác minh. Nếu cơ quan công an trả lời không có thông tin gì thì cơ quan đăng ký hộ tịch phải cho người yêu cầu đăng ký lại khai sinh lập văn bản cam đoan về các thông tin của cha, mẹ và xác định nội dung của giấy khai sinh theo văn bản cam đoan.

Mẫu đơn xin cấp lại giấy khai sinh bị mất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——-

TỜ KHAI CẤP LẠI BẢN CHÍNH GIẤY KHAI SINH

Kính gửi: (1) …………………………………..

Họ và tên người khai: ……………………………………………………………………………………..

Nơi thường trú/tạm trú: (2) …………………………………………………………………………………………..

Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3) …………………………………………………………..

Quan hệ với người được cấp lại bản chính Giấy khai sinh: …………………………………….

Đề nghị (1) cấp lại bản chính Giấy khai sinh cho người có tên dưới đây:

Họ và tên: ………………………………………………………. Giới tính: ………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………………………

Nơi sinh: (4) ……………………………………………………………………………………

Dân tộc: …………………………………. Quốc tịch: ……………………

Nơi thường trú/tạm trú: (2) …………………………………………………………………………………..

Họ và tên cha: …………………………………………………………………..………………..

Dân tộc: ……………………. Quốc tịch: ………….Năm sinh ………………

Nơi thường trú/tạm trú: (5) ……………………………….……………………

Quảng cáo

Họ và tên mẹ: ……………………………………………………………………………………

Dân tộc: …………….Quốc tịch: …………………..Năm sinh ………….…..

Nơi thường trú/tạm trú: (5) …………………………………………………………………………

Đã đăng ký khai sinh tại: ……………………………….. ngày ……….. tháng ………. năm ……….

Theo Giấy khai sinh số: (6) …………………………………Quyển số (6): ………………………..

Lý do xin cấp lại giấy khai sinh: ………………………………………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại: ……………. , ngày …… tháng …… năm ……

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)

……………………………………………

Hướng dẫn cách điền đơn xin cấp lại giấy khai sinh:

(1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện việc cấp lại bản chính Giấy khai sinh.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch bỏ cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì gạch bỏ hai từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.

(3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch bỏ cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu thực hiện ghi theo số Giấy tờ hợp lệ thay thế thì phải ghi rõ tên giấy tờ này và gạch bỏ cụm từ “CMND”.

(4) Trường hợp trẻ em được sinh ra tại bệnh viện, thì ghi tên của bệnh viện và địa danh hành chính nơi mà trẻ em sinh ra (ví dụ: bệnh viện Phụ sản Hà Nội). Trường hợp trẻ em được sinh ra tại cơ sở y tế, thì ghi tên của cơ sở y tế và địa danh hành chính nơi mà trẻ em sinh ra (ví dụ: Trạm y tế xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Tp. Hà Nội).

Trường hợp trẻ em được sinh ngoài bệnh viện và cơ sở y tế, thì ghi địa danh của ba cấp hành chính là cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh nơi mà trẻ em sinh ra (ví dụ: xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Tp. Hà Nội).

Trường hợp trẻ em được sinh ra ở nước ngoài, thì nơi sinh được ghi theo tên theo thành phố, tên nước nơi đứa bé đó được sinh ra (ví dụ: Bec-lin, Cộng hòa liên bang Đức).

(5) Ghi nơi thường trú hoặc tạm trú của bố, mẹ tại thời điểm đăng ký khai sinh cho con; cách ghi thực hiện theo hướng dẫn tại điểm (2)

(6) Chỉ khai khi biết rõ.

Dịch vụ làm lại giấy khai sinh của Luật Hùng Sơn

Do không nắm vững các quy định của pháp luật mà rất nhiều trường hợp gặp khó khăn khi thực hiện đăng ký lại giấy khai sinh. Thấu hiểu điều đó, công ty Luật Hùng Sơn đã cung cấp dịch vụ làm lại giấy khai sinh. Sử dụng dịch vụ của chúng tôi, Quý khách hàng sẽ được tư vấn các nội dung sau:

 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến quy trình, thủ tục xin cấp lại giấy khai sinh;
 • Tư vấn và hướng dẫn về việc xin cấp lại giấy khai sinh ở đâu;
 • Tư vấn về thời hạn làm lại giấy khai sinh;
 • Hướng dẫn khách hàng có thể chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ để xin cấp lại giấy khai sinh;
 • Tư vấn các vấn đề liên quan khác…..

Tại sao Quý khách hàng nên lựa chọn Công ty Luật Hùng Sơn khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ làm lại giấy khai sinh?

 • Công ty Luật Hùng Sơn luôn đi đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ làm lại giấy khai sinh. Vì vậy, Quý khách hàng hoàn toàn có thể tin tưởng lựa chọn chúng tôi khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ.
 • Luật Hùng Sơn có đội ngũ chuyên viên pháp lý cao cấp, dịch vụ luôn không ngừng phát triển và ngày càng đạt được sự hài lòng của khách hàng.
 • Trong những năm qua, dịch vụ làm lại giấy khai sinh của Công ty Luật Hùng Sơn đã hỗ trợ cho nhiều cá nhân để họ được cấp lại giấy khai sinh một cách nhanh chóng nhất có thể.
 • Bên cạnh đó, Công ty Luật Hùng Sơn luôn báo giá trọn gói cho khách hàng. Vì vậy, trong quá trình sử dụng dịch vụ, Quý khách hàng sẽ không mất thêm bất kỳ một khoản phí nào khác.

Quy trình thực hiện dịch vụ làm lại giấy khai sinh của công ty Luật Hùng Sơn:

Bước 1: Tiếp nhận nhu cầu của khách hàng và nắm bắt các thông tin có liên quan;

Bước 2: Giới thiệu về dịch vụ làm lại giấy khai sinh của Công ty Luật Hùng Sơn và tiến hành báo giá của dịch vụ;

Bước 3: Ngay sau khi khách hàng cung cấp đầy đủ các hồ sơ cần thiết, Luật Hùng Sơn sẽ tiến hành soạn thảo hợp đồng một cách nhanh nhất và chúng tôi sẽ cùng khách hàng ký kết hợp đồng dịch vụ.

Bước 4: Khách hàng cung cấp các tài liệu, giấy tờ của hồ sơ đăng ký làm lại giấy khai sinh như: Bản sao giấy khai sinh, thông tin cá nhân, các giấy tờ khác như CCCD/CMND, hộ chiếu…

Bước 5: Đội ngũ chuyên viên của chúng tôi sẽ tiến hành hoàn thiện hồ sơ và thay mặt Quý khách hàng nộp hồ sơ xin cấp lại giấy khai sinh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bước 6: Luật Hùng Sơn sẽ thay mặt Quý khách hàng nhận giấy khai sinh và trao tận tay tới cho khách hàng.

Trên đây là nội dung giải đáp của Luật Hùng Sơn về vấn đề xin cấp lại giấy khai sinh ở đâu? Thủ tục khai sinh lại như thế nào? Mẫu đơn xin cấp lại giấy khai sinh bị mất. Và giới thiệu về dịch vụ làm lại giấy khai sinh của Luật Hùng Sơn. Trường hợp quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ này của chúng tôi, vui lòng để lại thông tin dưới bài viết hoặc liên hệ tới hotline 1900.6518 để được hỗ trợ.

5/5 - (1 bình chọn)
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn