Ai phải có nghĩa vụ nộp phí thi hành án dân sự?

Phí thi hành án là khoản tiền người được thi hành án phải nộp khi nhận được tiền, tài sản theo bản án, quyết định đã được thi hành. Vậy người được thi hành án phải nộp phí thi hành án dân sự là bao nhiêu? Luật Hùng Sơn, xin trình bày quan điểm của mình về vấn đề này như sau:

1. Căn cứ pháp lý

– Luật Thi hành án dân sự 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014

– Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 26/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí

– Thông tư số 216/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí THADS

2. Mức phí thi hành án dân sự

Người có nghĩa vụ nộp phí thi hành án dân sự là người được thi hành án, ở đây là các cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng quyền, lợi ích trong bản án của Tòa án, quyết định được thi hành.

Cơ quan THADS là nơi tổ chức thi hành vụ việc và là nơi chi trả tiền cũng như tài sản cho người được thi hành án và có trách nhiệm thu phí thi hành án.

phí thi hành án dân sự

Mức phí thi hành án mà người được thi hành án phải nộp quy định cụ thể tại Điều 4 Thông tư số 216/2016/TT-BTC như sau:

Trường hợp 1:

1. Người được thi hành án phải nộp phí thi hành án dân sự như sau:

a) Số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên hai lần mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang do Nhà nước quy định đến 5.000.000.000 đồng thì mức phí thi hành án dân sự là 3% số tiền, giá trị tài sản thực nhận;

b) Số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên 5.000.000.000 đồng đến 7.000.000.000 đồng thì mức phí thi hành án dân sự là 150.000.000 đồng cộng với 2% của số tiền, giá trị tài sản thực nhận vượt quá 5.000.000.000 đồng;

c) Số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên 7.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng thì mức phí thi hành án dân sự là 190.000.000 đồng cộng với 1% số tiền, giá trị tài sản thực nhận vượt quá 7.000.000.000 đồng;

d) Số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên 10.000.000.000 đồng đến 15.000.000.000 đồng thì mức phí thi hành án dân sự là 220.000.000 đồng cộng 0,5% số tiền, giá trị tài sản thực nhận vượt quá 10.000.000.000 đồng;

đ) Số tiền, giá trị tài sản thực nhận trên 15.000.000.000 đồng thì mức phí thi hành án dân sự là 245.000.000 đồng cộng với 0,01% của số tiền, giá trị tài sản thực nhận vượt quá 15.000.000.000 đồng.

Ví dụ: Trong vụ án ly hôn giữa ông A và bà B, trong phần chia tài sản ly hôn, bà B được nhận tài sản trị giá là 600.000.000 đồng và phải thanh toán cho ông A 150.000.000 đồng. Trong trường hợp này, phí mà ông A và bà B phải nộp được tính trên giá trị tài sản thực nhận của từng người, được tính như sau:

Số phí ông A phải nộp là: 3% x 150.000.000 đồng = 4.500.000 đồng;

Số phí bà B phải nộp là: 3% x (600.000.000 đồng – 150.000.000 đồng) = 13.500.000 đồng.

Trường hợp 2:

Trong vụ việc chia tải sản chung, chia thừa kế; chia tài sản trong ly hôn; trong đó các bên vừa có quyền, vừa có nghĩa vụ đối với tài sản thi hành án thì chỉ cần một trong các bên có yêu cầu thi hành án, thì người được cơ quan thi hành án dân sự giao tiền, tài sản thi hành án phải nộp phí thi hành án dân sự tương ứng với giá trị tiền, tài sảnmà họ thực nhận.

Trường hợp 3:

Trường hợp nhiều người cùng được nhận một tài sản cụ thể hoặc nhận chung một khoản tiền theo bản án, quyết định nhưng trong số họ chỉ có một hoặc một số người có yêu cầu thi hành án Chấp hành viên đã tổ chức giao tài sản, khoản tiền đó cho người đã yêu cầu thì người yêu cầu đó phải nộp phí tính trên toàn bộ giá trị tiền, tài sản thực nhận.

Trường hợp 4:

Cơ quan Thi hành án dân sự đã ra quyết định thi hành án nhưng trong trường hợp cưỡng chế thi hành án chưa ra quyết định cưỡng chế hoặc đã ra quyết định cưỡng chế thi hành án nhưng chưa thực hiện việc cưỡng chế mà đương sự đã tự giao, nhận tiền, tài sản cho nhau thì người được thi hành án sẽ phải nộp 1/3 mức phí quy định tại trường hợp 1 đối với khoản trên số tiền, tài sản thực nhận.

Trường hợp 5:

Cơ quan thi hành án dân sự đã thu được tiền hoặc đã thực hiện việc cưỡng chế thi hành án thì người được thi hành án phải nộp 100% mức phí theo quy định tại trường hợp 1 tính trên số tiền, tài sản thực nhận.

Trên đây là quan điểm của Luật Hùng Sơn về mức phí thi hành án dân sự theo quy định của Luật thi hành án dân sự, rất mong được tranh luận, trao đổi ý kiến phản hồi, qua đó chúng ta có một cách nhìn chính xác.

5/5 - (1 bình chọn)
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn