Mẫu phiếu lý lịch tư pháp cá nhân theo quy định của pháp luật hiện hành.

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 16-12-2019 |
  • Giấy phép , |
  • 839 Lượt xem

Xin chào Luật sư, tôi có một vấn đề đang thắc mắc cần được Luật sư tư vấn cho tôi như sau: Chuyện là tôi có xin vào làm việc trong một tổ chức kinh doanh nhưng họ yêu cầu tôi phải cung cấp được phiếu lý lịch tư pháp cá nhân nhưng tôi chẳng biết đây là phiếu gì. Vậy Luật sư cho tôi hỏi thế nào là phiếu lý lịch tư pháp cá nhân và mẫu phiếu lý lịch tư pháp cá nhân tôi cần làm là như thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn.

Quảng cáo

Luật sư tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi thắc mắc đến Công ty Luật Hùng Sơn, về vấn đề mà bạn cần được tư vấn chúng tôi sẽ giải đáp cụ thể như sau.

1. Căn cứ pháp lý:

– Luật Lý lịch tư pháp năm 2009.

2. Mẫu phiếu lý lịch tư pháp cá nhân theo đúng quy định của pháp luật.

– Căn cứ theo Điều 2 của Luật Lý lịch tư pháp năm 2009 thì phiếu lý lịch tư pháp là một phiếu (một dạng tài liệu) mà do cơ quan mà quản lý cơ sở dữ liệu về lý lịch tư pháp cấp và có giá trị để chứng minh rằng một cá nhân có hay không có án tích, cá nhân đó có bị cấm hay không bị cấm việc đảm nhiệm chức vụ, hay thành lập doanh nghiệp, quản lý doanh nghiệp và hợp tác xã ở trong trường hợp khi doanh nghiệp hoặc hợp tác xã này bị Tòa án tuyên bố phá sản.

– Căn cứ theo Điều 41 của Luật Lý lịch tư pháp năm 2009 thì phiếu lý lịch tư pháp sẽ có 2 loại là phiếu lý lịch tư pháp số 1 và phiếu lý lịch tư pháp số 2:

  • Phiếu lý lịch tư pháp số 1 sẽ cấp cho các đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài mà đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam; hoặc các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị hay các tổ chức chính trị – xã hội. Đối với tình trạng án tích được thể hiện ở phiếu số 1 thì đối với người đã được xóa án tích thì ghi không có án tích.
  • Phiếu lý lịch tư pháp số 2 sẽ cấp cho cơ quan tiến hành việc tố tụng hoặc sẽ cấp cho các cá nhân mà khi người đó yêu cầu được biết về nội dung về lý lịch tư pháp của bản thân mình. Đối với người đã được xóa án tích thì phải ghi đầy đủ án tích đã được xóa.

Như vậy, trong trường hợp bạn đặt câu hỏi là được yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp trong khi xin việc tức là sẽ cần cung cấp mẫu phiếu lý lịch tư pháp số 1. Tổ chức kinh doanh mà bạn xin việc yêu cầu bạn cung cấp phiếu lý lịch tư pháp này là để có thể nắm rõ lý lịch tư pháp của bạn và thực hiện quản lý nhân sự một cách tốt nhất và đúng theo quy định của pháp luật.

– Hồ sơ để xin được phiếu lý lịch tư pháp số 1 cần những tài liệu sau đây:

  • Có tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
  • Có giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (bản chụp).
  • Có sổ hộ khẩu hoặc là giấy chứng nhận việc thường trú hay tạm trú (bản chụp).

Đối với cá nhân yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp, nếu là phiếu lý lịch tư pháp số 1 thì cá nhân có thể tự mình đi xin hoặc có thể nhờ ủy quyền theo đúng yêu cầu của pháp luật, còn nếu là phiếu lý lịch tư pháp số 2 thì cá nhân phải tự mình đi xin việc cấp phiếu này mà không được phép ủy quyền.

– Thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp căn cứ theo Luật Lý lịch tư pháp năm 2009 thì sẽ do Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia và do Sở tư pháp các tỉnh, thành phố mà có trách nhiệm trong việc cấp phiếu lịch tư pháp cá nhân này.

– Mẫu phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo quy định của pháp luật:

…..…………….

………………..1

Số: ……./……. …….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       ………, ngày…… tháng …… năm……

PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 1

Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp;

Căn cứ Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp,

XÁC NHẬN:

1. Họ và tên 2:.     2. Giới tính  

3. Ngày, tháng, năm sinh:……/…../…… 4. Nơi sinh3:  

5. Quốc tịch:

Quảng cáo

6. Nơi thường trú4:  

7. Nơi tạm trú 5:  

8. Giấy CMND/Hộ chiếu:  6Số:

Cấp ngày………tháng………năm………Tại:

9. Tình trạng án tích:

STT SỐ BẢN ÁN; NGÀY THÁNG NĂM; TÒA ÁN ĐÃ TUYÊN TỘI DANH HÌNH PHẠT CHÍNH HÌNH PHẠT BỔ SUNG
 

 

       
 

 

       
 

 

       

10. Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã7:

SỐ QUYẾT ĐỊNH, NGÀY THÁNG NĂM,

TÒA ÁN RA QUYẾT ĐỊNH

 

 

CHỨC VỤ BỊ CẤM ĐẢM NHIỆM  

 

THỜI HẠN KHÔNG ĐƯỢC THÀNH LẬP, QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ  

Trang……

  (Phiếu này gồm có……trang)

 

 

NGƯỜI LẬP PHIẾU

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

……………………….8

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

Ghi chú:

1. Ghi rõ tên cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.

2. Viết bằng chữ in hoa, đủ dấu.

3. Ghi rõ tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương.

4,5. Trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi.

6. Ghi rõ là chứng minh nhân dân hay hộ chiếu.

7. Trường hợp cá nhân không có yêu cầu xác nhận thông tin cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã thì mục 10 không ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp số 1.

8. Thủ trưởng cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp hoặc người được ủy quyền ký Phiếu lý lịch tư pháp.

Trên đây là mẫu phiếu lý lịch tư pháp cá nhân do pháp luật quy định và những tư vấn của Công ty Luật Hùng Sơn về vấn đề liên quan đến phiếu lý lịch tư pháp cá nhân. Nếu như bạn vẫn có câu hỏi thắc mắc về vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn chi tiết.

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn