Làm lý lịch tư pháp ở tỉnh khác được không?

 • Ls. Nguyễn Minh Hải |
 • 22-07-2022 |
 • Giấy phép , |
 • 1694 Lượt xem

Làm lý lịch tư pháp ở tỉnh khác được không? Tôi đăng ký hộ khẩu thường trú tại Nghệ An, nhưng do công việc nên đã 3 năm qua tôi đã đăng ký tạm trú tại Hà Nội. Hiện giờ tôi có nhu cầu xin lý lịch tư pháp. Vậy, giờ tôi có thể đến Sở Tư pháp Hà Nội để xin lý lịch tư pháp được không?

Căn cứ pháp lý

Về thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Điều 44 Luật Lý lịch tư pháp năm 2009 có quy định như sau:

1. Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:

a) Công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú;

b) Người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam.

2. Sở Tư pháp thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:

a) Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở trong nước;

b) Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài;

c) Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.

Thông thường, nếu bạn là công dân Việt Nam thường trú ở Việt Nam thì cần xin cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Sở tư pháp nơi mình thường trú hoặc tạm trú.

Bên cạnh đó, thông tư 13/2011/TT-BTP cũng quy định rõ về trường hợp xin cấp phiếu lý lịch tư pháp hợp lệ.

Việc xin cấp phiếu lý lịch tư pháp có căn cứ pháp lý rõ ràng

Việc xin cấp phiếu lý lịch tư pháp có căn cứ pháp lý rõ ràng

Nội dung Luật sư tư vấn

Khái niệm lý lịch tư pháp

Lý lịch tư pháp được quy định chi tiết ở khoản 1, Điều 2 của Luật Lý lịch tư pháp năm 2009 là lý lịch của cá nhân thể hiện về tình trạng án tích của đối tượng bị kết án bằng bản án hay quyết định hình sự của Tòa án có hiệu lực pháp luật. Nó cần thể hiện thi án của đối tượng cần chấp hành và việc cấm những cá nhận đảm bảo các chức vụ, quản lý và thành lập hợp tác xã, doanh nghiệp khi hợp tác xã, doanh nghiệp do Tòa án tuyên bố phá sản.

Theo quy định chính là phiếu giá trị có tác dụng chứng minh cho việc các nhân có án tích hay không. Đối tượng này có bị cấm đoán việc đảm bảo chức vụ, quản lý và thành lập hợp tác xã, doanh nghiệp hay không. Trong trường hợp hợp tac xã, doanh nghiệp này bị Tòa án tuyên bố phá sản được cấp bởi cơ quan quản lý về cơ sở dữ liệu lý lịch.

Tạm trú: Theo điều 12, Luật cư trú năm 2006 có quy định nơi tạm trú chính là nơi công dân hiện đang sinh sống nằm bên ngoài nơi đăng ký thường trú và đã tiến hành đăng ký tạm trú.

Phiếu lý lịch tư pháp là loại phiếu thể hiện về tình trạng án tích của đối tượng bị kết án

Phiếu lý lịch tư pháp là loại phiếu thể hiện về tình trạng án tích của đối tượng bị kết án

Phân loại Phiếu lý lịch tư pháp

Phiếu lý lịch tư pháp có 2 loại bao gồm:

 • Phiếu lý lịch tư pháp số 1: Loại phiếu này được cấp do công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hay đang cư trú ở Việt Nam hoặc cấp cho những cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội; tổ chức chính trị dùng để phục vụ công tác đăng ký kinh doanh, thành lập và quản lý hợp tác xã, doanh nghiệp, nhân sự.
 • Phiếu lý lịch tư pháp số 2: Được cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng nhằm phục vụ công tác điều tra, truy tố và xét xử cá nhân. Nó được sử dụng khi đối tượng này biết về nội dung về lý lịch tư pháp của bản thân.

Nội dung của Phiếu lý lịch tư pháp số 1

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 có những nội dung như sau:

 • Thông tin cá nhân của đối tượng xin cấp phiếu lý lịch tư pháp gồm: Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch, số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước/hộ chiếu; nơi sinh, nơi cư trú của đối tượng được cấp phiếu lý lịch tư pháp.
 • Tình trạng án tích:
  • Điền “không có án tích” nếu một người đã được xóa án tích và thông tin về việc này. Việc xóa án tích được cập nhật vào lý lịch tư pháp, đối tượng được đại xã và thông tin về việc đại xá được cập nhật vào lý lịch tư pháp hay cho người không bị kết án. Đối với những người nước ngoài đã cư trú ở Việt Nam sẽ được ghi là “Không có án tích trong thời gian tại Việt Nam”.
  • Điền “có án tích” khi đối tượng bị kết án nhưng lại chưa đủ điều kiện xóa án tích. Hơn nữa, nội dung này đã được ghi rõ về tội danh, hình phạt chính và bổ sung của người này vào các ô, cột trong PLLTP.
 • Cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý hợp tác xã, doanh nghiệp:
  • Điền “không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã” trong trường hợp đối tượng đó không bị cấm thành lập, quản lý, đảm nhiệm chức vụ trong doanh nghiệp, hợp tác xã căn cứ vào quyết định tuyên bố phá sản.
  • Cá nhân, cơ quan, tổ chức khi tiến hành làm thủ tục xin cấp PLLTP số 1 không có yêu cầu xác nhận nội dung về việc bị cấm đảm nhiệm chức vụ, quản lý và thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ không ghi vào mục “Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã” của phiếu lý lịch tư pháp số 1.

Nội dung cần có trong phiếu lý lịch tư pháp

Nội dung cần có trong phiếu lý lịch tư pháp

Nội dung Phiếu lý lịch tư pháp số 2

Thông tin cá nhân của người yêu cầu cấp PLLTP phải thể hiện đầu đủ nội dung gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, số chứng minh thư/căn cước/hộ chiếu, nơi sinh, quốc tích, nơi cư trú hiện tại, họ tên cha/mẹ/vợ/chồng.

Về tình trạng án tích:

 • Đối với người không bị kết án ghi là “không có án tích”.
 • Điền đầy đủ các án tích đã được xóa, thời điểm xóa, các án tích chưa được xóa, số bản án, ngày tháng năm tuyên án, tòa án đã tuyên, điều khoản áp dụng, tên tội dung cùng các hình phạt chính và bổ sung cần thiết. Đồng thời, nội dung này cũng không thể thiếu án phí, nghĩa vụ dân sự, tình trạng thi hành án với người đã bị kết án.

Nếu như 1 người bị kết án bằng nhiều bản án khác nhau, thông tin về án tích sẽ ghi theo thứ tự thời gian của những bản án.

Về vấn đề cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập và quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã:

 • Điền chức vụ bị cấm đảm nhiệm, thời hạn không được quản lý, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp cá nhân bị cấm đảm nhiệm chức vụ, quản lý, thành lập doanh nghiệp hợp tác xã theo quy định tuyến bố phá sản.
 • Nếu đối tượng không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, quản lý, thành lập doanh nghiệp, hãy điền “không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã” theo  quyết định tuyên bố phá sản.

Thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Các cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp bao gồm:

Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia được cấp cho những đối tượng sau:

 • Những người nước ngoài đã cư trú ở lãnh thổ nước Việt Nam.
 • Công dân Việt Nam không xác định  được nơi đăng ký thường trú hay tạm trú.

Sở Tư pháp cấp cho những đối tượng sau:

 • Công dân Việt nam hiện đang cư trú tại nước ngoài.
 • Công dân Việt Nam hiện đang cư trú hoặc thường trú trong nước.
 • Những người nước ngoài hiện đang cư trú ở Việt Nam.

Giám đốc trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp hay đối tượng được ủy quyền thực hiện việc ký PLLTP sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung của phiếu cấp công dân.

Trong một vài trường hợp cần thiết, sở Tư pháp hay Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia phải có trách nhiệm làm thủ tục xác minh điều kiện đương nhiên để đối tượng được xóa án tích theo đúng quy định của Bộ luật hình sự.

Nơi nộp hồ sơ xin lý lịch tư pháp ở đâu?

Theo khoản 2, Điều 45 của Luật lý lịch tư pháp năm 2009 thì nơi nộp hồ sơ xin lý lịch tư pháp được quy định như sau:

 • Sở Tư pháp nơi thường trú có thẩm quyền cấp PLLTP cho công dân Việt Nam.
 • Sở Tư pháp nơi tạm trú chỉ được quyền cấp PLLTP cho công dân Việt Nam nếu người đó không có nơi thường trú.
 • Sở Tư pháp nơi cư trú (gồm nơi đăng ký thường trú và tạm trú) trước khi công dân Việt Nam xuất cảnh sẽ có thẩm quyền nếu công dân Việt Nam hiện đang cư trú ở nước ngoài. Những người nước ngoài hiện đang cư trú ở Việt Nam, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội khi có yêu cầu cấp PLLTP để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh và thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã.
 • Những người nước ngoài đã rời khỏi Việt Nam được cấp bởi Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.
 • Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội yêu cầu cấp PLLTP để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, quản lý và thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã nhưng lại không xác định được nơi thường trú hay tạm trú của người được cấp PLLTP.

Luật Hùng Sơn cung cấp dịch vụ xin lý lịch tư pháp ở nhiều tỉnh khác nhau trên phạm vi toàn quốc

Luật Hùng Sơn cung cấp dịch vụ xin lý lịch tư pháp ở nhiều tỉnh khác nhau trên phạm vi toàn quốc

Căn cứ theo quy định trên, cho dù bạn đang hiện đang tạm trú ở Hà Nội nhưng lại có hộ khẩu thường trú ở tỉnh Nghệ An. Vì vậy, Sở tư pháp tỉnh Nghệ An (nơi mà bạn có đăng ký thường trú) chính là nơi có thẩm quyền thụ lý hồ sơ và cấp PLLTP cho bạn.

Qua bài viết này, chắc hẳn các bạn đã có cho mình câu trả lời cho câu hỏi: “làm lý lịch tư pháp ở tỉnh khác được không”? Nếu như có bất cứ thắc mắc nào liên quan tới vấn đề này nói riêng và luật pháp nói chung, hãy liên hệ ngay với Luật Hùng Sơn nhé!

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn