Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu 2020 gồm những gì?

Đăng ký nhãn hiệu là một quyền của doanh nghiệp để họ có thể được pháp luật về Sở hữu trí tuệ bảo hộ cho nhãn hiệu của mình đồng thời cũng có toàn bộ quyết định đối với nhãn hiệu này. Vậy thì khi tiến hành đăng ký nhãn hiệu cho doanh nghiệp hiện nay, hồ sơ đăng ký nhãn hiệu 2020 gồm những gì?

Quảng cáo

1. Những dạng tài liệu chung bắt buộc đối với hồ sơ đăng ký nhãn hiệu 2020.

– Quy định chung: Mỗi một đơn đăng ký sẽ có thể được yêu cầu cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu với một nhãn hiệu có thể được dùng làm nhãn hiệu cho một hoặc là nhiều hàng hóa và các dịch vụ khác nhau.

– Và với một đơn đăng ký nhãn hiệu thì những tài liệu sau đây sẽ là bắt buộc chung, nếu thiếu một trong những loại tài liệu sau thì Cục Sở hữu trí tuệ có quyền từ chối tiếp nhận Đơn đăng ký nhãn hiệu:

  • Tờ khai đăng ký nhãn hiệu theo quy định mẫu 04-NH ở Phụ lục A của Thông tư số 01/2007/BKHCN. Số lượng: 2 bản.
  • Mẫu nhãn hiệu (số lượng: 5) và danh mục của các hàng hóa và dịch vụ mang nhãn hiệu này. Kích thước quy định với mẫu nhãn hiệu: lớn hơn 30×30 mm và nhỏ hơn 80×80 mm.

Mẫu nhãn hiệu phải được mô tả cụ thể để thể hiện rõ những yếu tố cấu thành nên nhãn hiệu và thể hiện được ý nghĩa tổng thể của nhãn hiệu (nếu có). Nếu như mẫu nhãn hiệu đi đăng ký có những từ, ngữ mà thuộc ngôn ngữ tượng hình thì những từ, ngữ ấy phải được phiên âm cụ thể. Nếu như mẫu nhãn hiệu đi đăng ký có những từ, ngữ bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra thành tiếng Việt.

Các hàng hóa và dịch vụ được liệt kê trong Đơn đăng ký nhãn hiệu phải được xếp hết tất cả vào những nhóm phù hợp bảng phân loại theo Thỏa ước Ni-xơ về việc phân loại quốc tế hàng hóa, dịch vụ nhằm phục vụ cho mục đích đăng ký nhãn hiệu, và sẽ do cơ quan quản lý Nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thực hiện công bố.

  • Chứng từ về việc nộp lệ phí và phí do Cục Sở hữu trí tuệ quy định.
  • Giấy ủy quyền nếu ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện khác thực hiện đăng ký nhãn hiệu.

>>> Xem chi tiết thủ tục đăng ký nhãn hiệu logo mới nhất tại link : https://luathungson.vn/huong-dan-thu-tuc-dang-ky-nhan-hieu-logo.html

hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

2. Nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận đối với hồ sơ đăng ký nhãn hiệu 2020.

Đới với các loại nhãn hiệu tập thể hoặc là nhãn hiệu chứng nhận thì ở trong hồ sơ đăng ký nhãn hiệu 2020 phải có thêm những tài liệu bắt buộc sau đây:

Quảng cáo

– Quy chế về việc sử dụng nhãn hiệu tập thể hoặc là nhãn hiệu chứng nhận.

  • Nội dung chủ yếu của quy chế về việc sử dụng nhãn hiệu tập thế:

Tên, địa chỉ và các căn cứ để thành lập, hoạt động của tổ chức tập thể mà là chủ sở hữu của nhãn hiệu đăng ký.

Danh sách có các tổ chức, cá nhân mà được phép sử dụng nhãn hiệu.

Các điều kiện để sử dụng nhãn hiệu.

Có biện pháp xử lý những hành vi vi phạm quy chế về việc sử dụng nhãn hiệu tập thể.

  • Nội dung chủ yếu của quy chế về việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận:

Nội dung về tổ chức hoặc cá nhân là chủ sở hữu đối với nhãn hiệu.

Các điều kiện để được sử dụng nhãn hiệu.

Các đặc tính quan trọng của hàng hóa, dịch vụ mà được chứng nhận bởi nhãn hiệu.

Phương pháp để đánh giá các đặc tính của hàng hóa và dịch vụ; phương pháp để kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu này.

Chi phí khi mà người sử dụng nhãn hiệu phải trả cho việc bảo vệ hoặc chứng nhận nhãn hiệu (nếu có).

– Có bản thuyết minh về tính chất và chất lượng đặc trưng (hoặc là đặc thù) của những sản phẩm mang nhãn hiệu (nếu như nhãn hiệu được đăng ký là loại nhãn hiệu tập thể dùng cho những sản phẩm có tính chất đặc thù hoặc là loại nhãn hiệu chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc có thể là nhãn hiệu chứng nhận cho nguồn gốc địa lý).

– Có bản đồ xác định lãnh thổ (đối với loại nhãn hiệu chứng nhận cho nguồn gốc địa lý của sản phẩm).

Trên đây là những quy định của pháp luật về Sở hữu trí tuệ về hồ sơ đăng ký nhãn hiệu 2020. Nếu như người xem không hiểu hoặc vướng mắc ở vấn đề pháp lý nào có thể liên hệ với Công ty Luật Hùng Sơn để được hỗ trợ giải đáp vướng mắc.

Vui lòng đánh giá!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn