Khi doanh nghiệp giải thể không đúng quy định bị phạt thế nào?

 • Ls. Nguyễn Minh Hải |
 • 16-09-2020 |
 • Doanh nghiệp , |
 • 633 Lượt xem

Trong quá trình doanh nghiệp hoạt động, vì một số lý do không thể tiếp tục theo quy định phải thực hiện giải thể theo các trình tự và thủ tục. Tuy nhiên, trên thực tế đã có một số doanh nghiệp đã không tuân thủ quy định pháp luật về việc giải thể. Vì vậy, rất nhiều người thắc mắc nếu doanh nghiệp giải thể không đúng quy định bị phạt thế nào. Để giúp bạn đọc được hiểu hơn về vấn đề này, Luật Hùng Sơn sẽ cung cấp một số quy định pháp luật có liên quan sau đây.

Quảng cáo

1. Những trường hợp doanh nghiệp bắt buộc phải giải thể

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì doanh nghiệp bắt buộc phải giải thể trong những trường hợp được quy định sau đây:

– Doanh nghiệp kết thúc thời hạn hoạt động đã được ghi trong Điều lệ doanh nghiệp mà không có quyết định tiếp tục gia hạn.

– Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu doanh nghiệp nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn, của tất cả các thành viên hợp danh nếu là công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông nếu là công ty cổ phần.

– Doanh nghiệp đã không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu được quy định trong Luật Doanh nghiệp trong thời hạn 6 tháng liên tục mà doanh nghiệp không thực hiện các thủ tục để chuyển đổi loại hình doanh nghiệp ở cơ quan có thẩm quyền.

– Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

doanh nghiệp giải thể không đúng quy định

2. Doanh nghiệp giải thể không đúng quy định bị phạt thế nào?

Việc xử phạt vi phạm hành chính đối với những trường hợp giải thể không đúng quy định sẽ được thực hiện theo Điều 36 của Nghị định số 50/2016/NĐ-CP với các mức xử phạt như sau:

– Doanh nghiệp không giải thể trong trường hợp theo luật phải làm thủ tục giải thể thì sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng cho đến 10.000.000 đồng. Biện pháp khắc phục hậu quả đối với trường hợp vi phạm này là buộc phải tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định.

– Không gửi hoặc là gửi nhưng không đúng thời hạn quyết định giải thể và biên bản họp tới cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh và cả người lao động. Biện pháp khắc phục hậu quả đối với trường hợp vi phạm này là buộc phải gửi quyết định giải thể và biên bản họp tới cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh và cả người lao động.

Quảng cáo

Trình tự và thủ tục giải thể mà doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện theo quy định bao gồm những bước sau:

– Bước 1: Doanh nghiệp thông qua quyết định giải thể. Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có được những nội dung bắt buộc sau đây:

 • Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
 • Lý do giải thể doanh nghiệp.
 • Thời hạn và thủ tục thanh lý hợp đồng, thanh toán những khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh lý hợp đồng và thời hạn thanh toán những khoản nợ của doanh nghiệp sẽ không được vượt quá 6 tháng kể từ ngày mà quyết định giải thể doanh nghiệp được thông qua.
 • Có phương án xử lý những nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động.

Họ tên và cả chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

– Bước 2: Làm thủ tục thanh lý tài sản của doanh nghiệp. Chủ của doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng quản trị của công ty cổ phần, Hội đồng thành viên hoặc là Chủ sở hữu của công ty sẽ trực tiếp tổ chức việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp, trừ trường hợp mà Điều lệ công ty có quy định về việc thành lập tổ chức thanh lý riêng.

– Bước 3: Quyết định giải thể và có biên bản họp. Trong thời hạn quy định 7 ngày thì doanh nghiệp phải có được:

 • Quyết định giải thể và cả biên bản họp gửi đến cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh, người lao động của doanh nghiệp.
 • Đăng ký quyết định giải thể ở trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai ở tại trụ sở chính, văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp.
 • Trong trường hợp mà doanh nghiệp vẫn còn có nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể là phương án giải quyết nợ đến cho các chủ nợ và cả người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Nội dung của thông báo phải thể hiện được tên, địa chỉ của chủ nợ, số nợ cụ thể, thời hạn, địa điểm và cả phương thức thanh toán số nợ ấy, cách thức và thời hạn để giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

– Bước 4: Tiến hành thông báo tình trạng giải thể doanh nghiệp. Trách nhiệm của cơ quan đăng ký kinh doanh là phải thông báo về tình trạng của doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể ở trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi cơ quan này đã nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo ấy phải đăng tải lên quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ còn (nếu có).

– Bước 5: Thực hiện gửi đề nghị giải thể. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp sẽ phải gửi đề nghị giải thể đến cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày mà doanh nghiệp này đã thanh toán hết tất cả các khoản nợ.

– Sau thời hạn quy định là 180 ngày kể từ ngày mà được nhận quyết định giải thể của doanh nghiệp này mà không nhận được sự phản đối từ bên có liên quan hoặc ý kiến từ doanh nghiệp bằng văn bản hoặc là trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ giải thể, cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật về tình trạng pháp lý của doanh nghiệp ở trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là các quy định pháp luật để giải đáp thắc mắc cho việc doanh nghiệp giải thể không đúng quy định bị phạt thế nào, đồng thời là trình tự và thủ tục giải thể đúng quy định. Nếu như bạn đọc có còn thắc mắc về vấn đề này hoặc có vướng mắc về vấn đề pháp lý khác, hãy liên hệ ngay với Luật Hùng Sơn để nhận được sự hỗ trợ tư vấn chi tiết và chính xác nhất.

5/5 - (1 bình chọn)
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn