Di chúc đã lập thì có thể hủy được hay không?

Vì một số nguyên nhân có thể là khách quan hoặc chủ quan, ví dụ như có thể do bị ép, do đang trong trạng thái không minh mẫn,… mà một người tiến hành lập di chúc. Vậy liệu rằng, di chúc đã lập có thể hủy hay không?

Quảng cáo

1. Lập nhiều bản di chúc thì bản di chúc nào mới có hiệu lực pháp luật?

Theo Điều 630 của Bộ luật dân sự 2015 có quy định một bản di chúc chỉ  được coi là hợp pháp khi bản di chúc này đáp ứng những điều kiện dưới đây:

  • Người lập di chúc trong quá trình lập di chúc cần phải sáng suốt, minh mẫn, không bị đe dọa, lừa dối, cưỡng ép.
  • Nội dung trong di chúc không được với trái đạo đức xã hội, không được phép vi phạm điều cấm của luật, và nội dung cần phải có: Họ, tên cũng như nơi cư trú của người lập di chúc; và cần phải có tên cơ quan, tổ chức, họ tên của người được hưởng di sản; nơi có di sản,…
  • Theo đó, hình thức của di chúc cần phải đảm bảo là không trái quy định của pháp luật: cũng không được viết bằng ký hiệu, viết tắt, trường hợp di chúc có nhiều trang thì bắt buộc mỗi trang cần phải được đánh số thứ tự, cuối mỗi trang phải có chữ ký hoặc phải có điểm chỉ của người đã lập di chúc…

Đồng thời, theo quy định Điều 643 của Bộ luật dân sự 2015 thì di chúc có hiệu lực  bắt đầu từ thời điểm mở thừa kế hay là có hiệu lực từ thời điểm người để lại di chúc chết. Điều này đồng nghĩa với việc di chúc sẽ không có hiệu lực trong những trường hợp dưới đây:

  • Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc người thừa kế chết cùng với thời điểm mà người để lại di chúc chết;
  • Vào thời điểm người để lại di chúc chết mà tổ chức, cơ quan được chỉ định là người thừa kế không còn tồn tại;
  • Di sản trong di chúc của người chết  không còn tại thời điểm mở thừa kế;

Đặc biệt cần lưu ý: Di chúc có phần không hợp pháp  thì chỉ phần đó không có hiệu lực chứ không ảnh hưởng đến các phần còn lại, có nghĩa là các phần còn lại vẫn có hiệu lực. Ngoài ra, nếu một người lập nhiều bản di chúc với cùng một tài sản để lại thì theo pháp luật chỉ có bản di chúc mà người này lập sau cùng mới có hiệu lực.

Như vậy, có thể hiểu là dù có nhiều bản di chúc đi chăng nữa thì vẫn chỉ có bản di chúc hợp pháp cuối cùng của người để lại di sản lập mới có hiệu lực.

di chúc đã lập có được hủy không

>> Gặp LUẬT SƯ tư vấn luật thừa kế : 1900.6518

2. Có được phép hủy di chúc đã lập trước đó hay không?

– Trong khi lập di chúc, di chúc được tiến hành lập khi mà người để lại tài sản ở trạng thái minh mẫn, sáng suốt và di chúc được lập thành văn bản, trường hợp có thể lập di chúc miệng nếu không thể lập thành văn bản.

Quảng cáo

– Thêm vào đó, di chúc chính là ý chí của một người khi họ muốn để lại tài sản của chính mình cho người mà họ muốn sau khi bản thân chết đi. Vậy nên đây được xem là ý chí chủ quan của người để lại di sản.

Do đó, người để lại di sản có thể sẽ thay đổi mong muốn tại các thời điểm khác nhau thì họ hoàn toàn có quyền tiến hành thay thế di chúc khác.

Ngoài ra, theo Điều 640 của Bộ luật Dân sự 2015 có quy định rõ như sau:

Người lập di chúc có thể tiến hành sửa đổi,thay thế, bổ sung hoặc có thể huỷ bỏ di chúc đã lập vào bất cứ thời điểm nào.

Tóm lại, pháp luật hiện hành không cấm việc thay đổi di chúc mới vì vậy người để lại di chúc hoàn toàn được phép hủy di chúc đã lập trước đó vào bất kì thời điểm nào mà họ muốn. Tuy nhiên, bản di chúc mới cũng cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện của một bản di chúc hợp pháp, trường hợp nếu người lập di chúc tiến hành thay thế di chúc bằng bản di chúc mới thì có nghĩa là bản di chúc cũ bắt buộc phải bị hủy bỏ.

Trên đây là tư vấn của luật Hùng Sơn, chúng tôi hy vọng có thể hợp tác với bạn khi bạn có nhu cầu về vấn đề pháp lý!

>>> Tư vấn cách viết di chúc chuẩn nhất tại link : https://luathungson.vn/luat-su-tu-van-cach-viet-di-chuc-chuan-nhat-2019.html

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn