logo

Chức năng, nhiệm vụ của văn phòng đăng ký đất đai

Đất đai là loại tài sản đặc biệt có giá trị lớn. Bởi vậy, việc đăng ký biến động và chuyển nhượng đất đai đều được pháp luật quy định rõ ràng. Với trình tự, hồ sơ và thủ tục vô cùng chặt chẽ. Từ đó, văn phòng đăng ký đất đai sẽ dễ dàng đăng ký đất đai và tài sản khác liên quan tới đất, quản lý, xây dựng, cập nhật, chỉnh sửa hồ sơ địa chính cơ sở dữ liệu đất đai,… Vậy văn phòng đăng ký đất đai là gì? Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn ra sao? Tất cả sẽ được lý giải ở bài viết dưới đây!

Quảng cáo

1. Văn phòng đăng ký đất đai là gì?

Văn phòng đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp công thuộc Sở Tài Nguyên và Môi Trường do UBND cấp tỉnh thành lập hoặc tổ chức lại dựa trên cơ sở hợp nhất văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường và những văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên & Môi trường hiện có ở địa phương. Họ có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản hoạt động theo quy định của pháp luật.

Lý giải văn phòng đăng ký đất đai là gì?

Lý giải văn phòng đăng ký đất đai là gì?

2. Chức năng

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 5 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP Chính phủ ban hàng ngày 15/05/2014, hướng dẫn về chức năng của Văn phòng đăng ký đất đai như sau:

 • Thực hiện đăng ký đất đai và những tài sản gắn liền với đất;
 • Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và những tài sản khác gắn liền với đất với trường hợp được uỷ quyền theo quy định;
 • Xây dựng, quản lý, đo đạc, cập nhật, điều chỉnh thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu, thống kê và kiểm kê đất đai.
 • Cung cấp thông tin đất đai đúng theo quy định cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Đồng thời, thực hiện các dịch vụ khác trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ thích hợp với năng lực mà pháp luật quy định.

Chức năng và nhiệm vụ của văn phòng đăng ký đất đai

Chức năng và nhiệm vụ của văn phòng đăng ký đất đai

3. Nhiệm vụ và quyền hạn

 • Văn phòng đăng ký kinh doanh thực hiện việc đăng ký được Nhà nước giao quản lý, đăng ký sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấy, sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất lần đầu, cấp đổi, cấp lại.
 • Tiến hành đăng ký biến động đối với đất được Nhà nước giao quản lý, sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và những tài sản khác gắn liền với đất.
 • Thiết lập, chỉnh lý, lưu trữ, cập nhật và quản lý hồ sơ địa chính; tiếp nhận và quản lý việc dùng phôi Giấy chứng nhận theo đúng quy định của pháp luật.
 • Cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ, khai thác dữ liệu đất đai; tiến hành xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai đúng với quy định của pháp luật.
 • Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và tạo bản đồ hiện trạng sử dụng đất, chỉnh lý và trích lục bản đồ địa chính.
 • Kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất, xác nhận sơ đồ nhà ở và tài sản khác liên quan tới đất do tổ chức, cá nhân cung cấp nhằm mục đích phục vụ đăng ký và cấp giấy chứng nhận.
 • Tiến hành đăng ký giao dịch đảm bảo quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và những tài sản khác gắn liền với đất mà pháp luật quy định.
 • Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở cũng như các tài sản khác gắn liền với đất dành cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
 • Tiến hành thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện những dịch vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ thích hợp với năng lực mà pháp luật quy định.
 • Quản lý viên chức, người lao động, tài sản và tài chính trực thuộc văn phòng đăng ký đất đai mà pháp luật quy định. Thực hiện báo cáo theo quy định hiện hành và diễn biến thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được bàn giao.

4. Những điều cần biết về văn phòng đăng ký đất đai khi làm sổ đỏ

Khi làm các thủ tục hành chính về đất đai như: tạo, cấp đổi, cấp lại sổ đỏ thì người dân có thể tiến hành nộp trực tiếp hồ sơ tại văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh hay Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện.

Theo khoản 19, Điều 1 của Nghị định 148/2020/NĐ-CP, khi làm thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai như cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận thì người dân thì các bạn cần nộp hồ sơ theo 2 cách sau:

Cách 1: Cá nhân, hộ gia đình nộp hồ sơ tại ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất khi có nhu cầu.

Đối với thủ tục giao đất, thuê đất, chuyển mục đích dùng đất không được nộp tại ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có đất phải nộp ở:

Quảng cáo
 • Sở Tài nguyên và Môi trường nếu người dân có yêu cầu giao, cho thuê đất sẽ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là tổ chức.
 • Phòng Tài nguyên và Môi trường khi người giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích dùng đất là cá nhân, hộ gia đình.

Làm sổ đỏ tại văn phòng đăng ký đất đai cần lưu ý điều gì?

Làm sổ đỏ tại văn phòng đăng ký đất đai cần lưu ý điều gì?

Cách 2: Không nộp hồ sơ tại ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất

* Nộp tại văn phòng, chi nhánh của văn phòng đăng ký đất đai (trong trường hợp địa phương chưa thành lập bộ phận 1 cửa)

Lưu ý: Tổ chức thường nộp tại văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh; cá nhân, hộ gia đình thì nộp ở Chi nhánh của văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện.

Thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai nộp & nhận kết quả ở văn phòng, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai bao gồm:

 • Thủ tục đăng ký đất đau và các tài sản khác gắn liền với đất;
 • Cấp, cấp đổi và cấp lại giấy chứng nhận (làm sổ đỏ lần đầu, cấp đổi, cấp lại sổ hồng, sổ đỏ).
 • Đăng ký khi chuyển nhượng, thế chấp, tặng cho,…

* Nộp & nhận kết quả ở bộ phận một cửa

Địa phương đã tiến hành tổ chức bộ phận 1 cửa để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thì hãy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua bộ phận một cửa. Việc làm này cần thực hiện theo Quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Ngoại trừ trường hợp tiếp nhận hồ sơ & trả kết quả giải quyết các thủ tục tới đất đai và tài sản liên quan tới đất. Hỗ trợ cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận ở bất cứ địa điểm nào ngoài trụ sở, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai theo yêu cầu của người sử dụng đất hay chủ sở hữu tài sản găn liền với đất.

Tóm lại: Cho dù chức năng, nhiệm vụ và quy định nộp hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai ở văn phòng đăng ký hay chi nhánh phức tạp nhưng người dân chỉ cần nắm vững những thông tin sau khi nộp hồ sơ cấp, cấp đổi, cấp lại sổ đỏ:

 • Các địa phương chưa tổ chức bộ phận 1 cửa tiếp nhận hồ sơ về sổ đỏ thì cá nhân, hộ gia đình nộp hồ sơ trực tiếp ở Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai. Ngoài ra, bạn cũng có thể tới nộp tại ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có đất nếu như có nhu cầu.
 • Trong trường hợp địa phương đã tổ chức bộ phận 1 cửa thì việc nộp hồ sơ tại bộ phận này cần tuân thủ theo đúng quy định của ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trung ương. Thường thì cá nhân, hộ gia đình nộp hồ sơ ở bộ phận một cửa của huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Bài viết trên đây là những thông tin cần biết về văn phòng đăng ký đất đai. Hy vọng rằng chúng hữu ích cho các bạn trong việc làm giấy chứng nhận hay xin cấp lại quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất!

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn