Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp mới nhất

Bạn là người đang muốn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tuy nhiên bạn không biết Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp là gì? Luật Hùng Sơn cung cấp đến bạn Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp mới nhất hiện nay, giúp bạn chuẩn bị tốt nhất cho việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

Quảng cáo

Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp mới nhất hiện nay

Luật Hùng Sơn giới thiệu Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp (Mẫu số: 03-KDCN) ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ). 

TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ

386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn và cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.

 DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

 

 

TÊN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

 

— Kiểu dáng cần bảo hộ được tách ra từ đơn số:………………………………..

nộp ngày:……………………………

Phân loại quốc tế KDCN

 

 

CHỦ ĐƠN                                          

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp)

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                               Fax:                                                 E-mail:

— Chủ đơn đồng thời là tác giả kiểu dáng công nghiệp

—  Ngoài chủ đơn khai tại mục này còn có những chủ đơn khác khai tại trang bổ sung

ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN

 

— là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

— là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn

— là người khác được uỷ quyền của chủ đơn

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                               Fax:                                                     E-mail:

m                                                                     TÁC GIẢ

Tên đầy đủ:                                                                                                         Quốc tịch:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                               Fax:                                                     E-mail:

— Ngoài tác giả khai tại mục này còn có những tác giả khác khai tại trang bổ sung

CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

 

 

 

 

 YÊU CẦU HƯỞNG QUYỀN ƯU TIÊN CHỈ DẪN VỀ ĐƠN (CÁC ĐƠN) LÀ CĂN CỨ ĐỂ

XÁC ĐỊNH NGÀY ƯU TIÊN

— Theo đơn (các đơn) đầu tiên nộp tại Việt Nam

— Theo đơn (các đơn) nộp theo Công ước Paris

— Theo thoả thuận khác:

Số đơn

 

Ngày nộp đơn

 

Nước nộp đơn

 

 PHÍ, LỆ PHÍ
Loại phí, lệ phí
Số đối tượng tính phí
Số tiền
—  Lệ phí nộp đơn cho mỗi sản phẩm của bộ sản phẩm/phương án của kiểu dáng công nghiệp ….. sản phẩm/phương án
—  Lệ phí công bố đơn
—  Lệ phí công bố từ hình thứ 2 trở đi        ….. hình
—  Lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên
—  Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung ….. sản phẩm/phương án
—  Phí thẩm định nội dung ….. sản phẩm/phương án
 

Tổng số phí, lệ phí phải nộp theo đơn là:

Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):

CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

 

Tài liệu tối thiểu:

— Tờ khai, gồm…….trang x …….bản

— Bản mô tả bằng tiếng……., gồm…….trang

— Bộ ảnh chụp/bản vẽ, gồm…….ảnh  x …….bộ

— Chứng từ phí, lệ phí

Tài liệu khác:

— Giấy uỷ quyền bằng tiếng……..

— bản dịch tiếng Việt, gồm…….trang

— bản gốc

— bản sao ( — bản gốc sẽ nộp sau

— bản gốc đã nộp theo đơn số:…………………………)

— Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên:

— Bản sao đơn đầu tiên, gồm…….bản

— Giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên (nếu thụ hưởng từ người khác)

— Tài liệu xác nhận quyền đăng ký (nếu thụ hưởng từ người khác)

— Có tài liệu bổ trợ khai tại trang bổ sung

KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

 

Cán bộ nhận đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

                                             CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                                                             Khai tại: …… ngày … tháng … năm…

Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn

                                                                                          (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

 

2. Hướng dẫn ghi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Bạn cần phải điền đầy đủ thông tin vào Tờ khai theo hướng dẫn dưới đây:

Trang số 1:

 1. Dấu nhận đơn: Để trống đây là nơi dành cho cơ quan đăng ký
 2. Tên Kiểu dáng công nghiệp: Đây là nơi chủ đơn tự đặt tên cho Kiểu dáng công nghiệp của mình, tên phải ngắn gọn, phải phản ánh được chính xác bản chất của sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp.
 3. Phân loại quốc tế: Là phần chủ đơn cần ghi chỉ số phân loại kiểu dáng công nghiệp theo Bảng phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp Locarno. Nếu không phân loại không chính xác thì phải nộp lệ phí phân loại.
 4. Đại diện chủ đơn: Đánh dấu x vào ô phù hợp và ghi tên, địa chỉ cá nhân lập tờ khai. Nếu chủ đơn chính là cá nhân lập tờ khai thì không cần điền vào ô này.

 1. Người đại diện theo pháp luật của chủ đơn: là người đứng đầu của tổ chức hoặc người giám hộ của người vị thành niên.
 2. Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được ủy quyền của chủ sở hữu: là tổ chức dịch vụ đại diện SHCN đủ điều kiện hành nghề có giấy ủy quyền của chủ đơn.
 3. Người khác được ủy quyền của chủ đơn: là cá nhân được ủy quyền người thuộc tổ chức được người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện Việt Nam của tổ chức nước ngoài.

Trang số 2

 1. yêu cầu hưởng quyền ưu tiên: đánh dấu x vào ô phù hợp và điền thông tin theo yêu cầu. Để trống nếu không có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.
 2. Loại phí và lệ phí theo quy định Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính
 3. Kiểm tra danh mục tài liệu: là phần dành cho cơ quan đăng ký
 4. Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện chủ đơn: là phần chữ ký và ghi rõ họ tên cá nhân lập tờ khai. Nếu cá nhân lập tờ khai là người thay mặt tổ chức là củ đơn thì phải ghi rõ chức vụ và có dấu xác nhận của tổ chức đó.
 5. Xem thêm Luật sở hữu trí tuệ năm 2005

Trang số 3:

 1. Chủ đơn khác: Ghi tên, địa chỉ chủ đơn thứ hai trở đi
 2. Các tài liệu khác: Nếu có tài liệu bổ trợ thì ghi rõ tên và số trang tài liệu kèm theo tờ khai
 3. Chủ đơn/ Đại diện ký tên: Là phần chữ ký của cá nhân lập tờ khai

3. Nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp ở đâu?

Theo quy định trên nơi nộp đơn đăng ký sáng chế đó chính là Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam .

Địa chỉ cụ thể của Cục sở hữu trí tuệ tại Hà Nội:

Trụ sở chính của Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam là đặt tại địa chỉ số 386, đường Nguyễn Trãi – quận Thanh Xuân – Thành phố Hà Nội .

Số điện thoại liên hệ là 024 3858 3069 hoặc 024 3858 5157

Địa chỉ hòm thư điện tử : cucshtt@noip.gov.vn – Website : http://www.noip.gov.vn

Địa chỉ cụ thể của Cục sở hữu trí tuệ tại TPHCM:

Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh có địa chỉ là: Tầng 7, tòa nhà Hà Phan, 17/19 đường Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh .

Địa chỉ cụ thể của Cục sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng:

Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng có địa chỉ là: Tầng 3, số 135 đường Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng .

4. Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp của Luật Hùng Sơn

Luật Hùng Sơn với đội ngũ Luật sư nhiều năm kinh nghiệm trong việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Hà Nội đưa ra dịch vụ tối ưu cho quý khách:

 • Tra cứu thông tin về sử dụng và đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp
 • Tư vấn, đánh giá khả năng sử dụng, đăng ký bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp 
 • Hoàn thiện hồ sơ xin cấp văn bằng bảo hộ (dịch tài liệu hoặc viết bản mô tả kiểu dáng công nghiệp, yêu cầu bảo hộ, chuẩn bị các hình vẽ, làm tờ khai, đại diện) cho khách hàng.
 • Nghiên cứu và đánh giá khả năng vi phạm các quyền kiểu dáng công nghiệp đang được bảo hộ;
 • Thực thi các quyền kiểu dáng công nghiệp đang được bảo hộ
 • Đàm phán, soạn thảo, thẩm định, đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu các kiểu dáng công nghiệp ở Việt Nam 

Trên đây là toàn bộ thông tin của công ty Luật Hùng Sơn. Nếu quý khách hàng còn bất kỳ thắc mắc gì cần được giải đáp, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua Hotline 0964 509 555 hoặc đặt lịch ở văn phòng để được các chuyên viên tư vấn trả lời một cách nhanh gọn và chính xác nhất. Cảm ơn quý khách đã theo dõi bài viết. Trân trọng!

Vui lòng đánh giá!
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn