Tìm hiểu ủy ban thường vụ quốc hội là gì?

Ủy ban thường vụ Quốc hội là gì? Chức năng nhiệm vụ của Ủy ban thường vụ quốc hội bao gồm những gì? Tất cả sẽ được Luật Hùng Sơn giới thiệu qua bài viết dưới đây:

Quảng cáo

Ủy ban thường vụ Quốc hội là gì?

Căn cứ theo Điều 73 Hiến pháp năm 2013 quy định thì Ủy ban thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của Quốc hội.

Cơ quan thường trực của Quốc hội được hiểu là luôn luôn có mặt và làm việc. Như vậy có thể hiểu Ủy ban thường vụ Quốc hội là cơ quan luôn có mặt và thường trực hoạt động của Quốc hội.

Nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Căn cứ theo Ðiều 74 Hiến pháp 2013 quy định về Uỷ ban thuờng vụ Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn cơ bản sau:

Thực hiện việc công bố và chủ trì việc bầu cử đại biểu Quốc hội;

Quảng cáo
 1. Tổ chức về việc chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các kỳ họp của Quốc hội;
 2. Giải thích các nội dung trong Hiến pháp, luật và các pháp lệnh;
 3. Ra các pháp lệnh về những vấn đề được Quốc hội giao;
 4. Giám sát về việc thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; giám sát các hoạt động của Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đình chỉ việc thi hành các văn bản của Chính phủ, của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao mà trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội và trình Quốc hội quyết định về việc huỷ bỏ các văn bản đó huỷ bỏ các văn bản của Chính phủ, của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao mà trái với pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội;
 5. Giám sát và thực hiện hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân; bãi bỏ các nghị quyết sai trái của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; giải tán Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong trường hợp Hội đồng nhân dân đó đã làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của nhân dân;
 6. Chỉ đạo, điều hoà và thực hiện phối hợp hoạt động của Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội; hướng dẫn và bảo đảm các điều kiện hoạt động cho các đại biểu Quốc hội;
 7. Trong thời gian Quốc hội không họp, thực hiện việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, các thành viên khác của Chính phủ và báo cáo với Quốc hội tại kỳ họp gần nhất của Quốc hội;
 8. Trong thời gian Quốc hội không họp thực hiện quyết định việc tuyên bố tình trạng chiến tranh khi nước nhà bị xâm lược và trình Quốc hội phê chuẩn về các quyết định đó tại kỳ họp gần nhất của Quốc hội;
 9. Quyết định tổng động viên hoặc động viên cục bộ về việc ban bố tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương;
 10. Thực hiện các quan hệ về đối ngoại của Quốc hội;
 11. Tổ chức thực hiện việc trưng cầu ý dân theo quyết định của Quốc hội.”

Ðể thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của mình, Uỷ ban thường vụ Quốc hội sẽ giao cho Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội sẽ chuẩn bị các vấn đề trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét và quyết định.

Cơ cấu tổ chức của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ủy ban thường vụ Quốc hội bao gồm các chức danh sau: Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các thành viên Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội làm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ làm Phó Chủ tịch.

Thành viên của Ủy ban thường vụ Quốc hội là đại biểu Quốc hội thực hiện hoạt động chuyên trách và không đồng thời là thành viên Chính phủ. Số Phó Chủ tịch của Quốc hội và số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ do Quốc hội quyết định.

Nhiệm kỳ của Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ bắt đầu từ khi được Quốc hội thực hiện bầu ra và kết thúc khi Quốc hội khóa mới bầu ra Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Trên đây là bài viết tư vấn Tìm hiểu ủy ban thường vụ quốc hội là gì của Luật Hùng Sơn. Hãy liên hệ ngay đến hotline: 19006518 Luật Hùng Sơn để được giải đáp những vướng mắc, khó khăn khi bạn gặp phải.

Vui lòng đánh giá!
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn