logo

Tìm hiểu chủ tịch hội đồng quản trị là gì?

  • Luật sư Luyện Ngọc Hùng |
  • 12-01-2023 |
  • Doanh nghiệp , |
  • 451 Lượt xem

Chủ tịch hội đồng quản trị là gì? Chủ tịch Hội đồng quản trị là một chức danh trong Công ty cổ phần. Vậy Chủ tịch Hội đồng quản trị là gì? Vậy việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch hội đồng quản trị được quy định như thế nào? Cùng Luật Hùng Sơn theo dõi bài viết sau.

Quảng cáo

Chủ tịch hội đồng quản trị là gì?

Chủ tịch hội đồng quản trị là một chức danh trong Công ty cổ phần. Chủ tịch hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bầu ra.

Các quy định về quyền hạn, nghĩa vụ của Chủ tịch hội đồng quản trị được thể hiện trong Điều lệ công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể là người giữ chức vụ quản lý doanh nghiệp do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.

Trong  thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Tại cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị sẽ bầu ra Chủ tịch hội đồng quản trị

Chủ tịch hội đồng quản trị có được ký hợp đồng kinh tế với công ty không?

Dựa vào quy định tại Điều 156, Khoản 3 Luật Doanh nghiệp về quyền nghĩa vụ của Chủ tịch hội đồng quản trị thì Chủ tịch hội đồng quản trị chỉ được ký hợp đồng nhân danh công ty khi chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc là người nhận ủy quyền bởi người đại diện theo pháp luật.

Tương tự, khi người đại diện theo pháp luật vắng mặt hoặc không có ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thì chức danh này không có quyền nhân danh công ty để ký kết hợp đồng.

Giám đốc có được làm chủ tịch HĐQT công ty Nhà nước không?

Giám đốc của Công ty cổ phần được kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị. Ngoại trừ hai trường hợp sau: Không được kiêm nhiệm đối với chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đại chúng;  Công ty cổ phần do nhà nước nắm giữ hơn 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Quảng cáo

Như vậy, giám đốc không được kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị

Chủ tịch hội đồng quản trị có phải ký hợp đồng lao động?

Căn cứ vào cách thức hình thành đối với chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị, cho thấy Chủ tịch hội đồng quản trị là do quá trình bổ nhiệm của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị.

Chức danh này không được hình thành thông qua cơ sở ký kết hợp đồng lao động

Bãi nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần.

Thủ tục bãi nhiệm cũng như bầu, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch hội đồng quản trị có hiệu lực khi có Quyết định của Hội đồng quản trị. Trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác, nếu không Quyết định của Hội đồng quản trị sẽ được thông qua biểu quyết tại buổi họp Hội đồng quản trị.

Trên đây là một số nội dung liên quan đến chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị là gì trong Công ty cổ phần. Nếu cần tư vấn chi tiết về Luật doanh nghiệp, vui lòng liên hệ Luật Hùng Sơn qua Tổng đài tư vấn: 1900.6518

Vui lòng đánh giá!
Luật sư Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn