Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại Hà Nội

 • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
 • 05-04-2022 |
 • Doanh nghiệp , |
 • 647 Lượt xem

Trong quá trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Khi phát sinh những thay đổi về tình hình thực tế thì doanh nghiệp cần phải thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư. Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại Hà Nội sẽ được Luật Hùng Sơn giới thiệu ở bài viết sau đây:

Quảng cáo

Cơ sở pháp lý về chuyển nhượng dự án đầu tư

 • Luật Doanh nghiệp năm 2020
 • Luật Đầu tư năm 2020;
 • Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư

Các trường hợp nào thì cần phải thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư?

Các nội dung cần phải điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm như sau:

 • Tên dự án đầu tư.
 • Nhà đầu tư.
 • Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích về đất sử dụng.
 • Mục tiêu và quy mô thực hiện dự án đầu tư.
 • Vốn đầu tư của dự án đầu tư (trong đó gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động).
 • Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.
 • Tiến độ thực hiện của dự án đầu tư trong đó bao gồm:
  • Tiến độ về góp vốn và huy động các nguồn vốn;
  • Tiến độ về việc thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư, trường hợp dự án đầu tư được chia thành từng giai đoạn thì phải quy định tiến độ thực hiện từng giai đoạn.
 • Hình thức thực hiện ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện để áp dụng (nếu có).
 • Các điều kiện đối với nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư (nếu có).

Điều kiện thực hiện thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại Hà Nội?

Khi thực hiện việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Hà Nội cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Nếu dự án đầu tư thuộc đối tượng phải xin chấp thuận góp vốn đầu tư thì sẽ phải có phê duyệt chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ hoặc của UBND Thành phố Hà Nội tùy thuộc vào từng dự án đầu tư.
 • Có nội dụng về việc thay đổi thực tế những nội dung thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và phải là những thay đổi của những nội dung thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Có các giấy tờ để chứng minh về việc thay đổi đó là hợp pháp. Ví dụ như thay đổi nhà đầu tư thì phải có hộ chiếu của nhà đầu tư nếu nhà đầu tư là cá nhân còn nếu nhà đầu tư là tổ chức thì sẽ phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp pháp lãnh sự hoặc các tài liệu tương ứng để chứng minh đồng thời nhà đầu tư phải chứng minh được năng lực tài chính của các nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân này.

Hồ sơ thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại Hà Nội?

4.1. Đối với dự án không phải cấp chủ trương đầu tư

Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng đầu tư bao gồm các tài liệu cụ thể sau đây:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm thực hiện điều chỉnh;
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh nội dung dự án đầu tư khi điều chỉnh về một trong các vấn đế sau:

– Địa điểm thực hiện dự án đầu tư hoặc diện tích đất sử dụng.

– Mục tiêu và quy mô thực hiện dự án đầu tư.

– Vốn đầu tư của dự án (bao gồm: vốn góp của nhà đầu tư và vốn thực hiện huy động), tiến độ thực hiện góp vốn và huy động các nguồn vốn.

– Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

– Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: trong đó có tiến độ xây dựng cơ bản và đưa các công trình vào hoạt động (nếu có); tiến độ để thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án, trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn thì sẽ phải quy định về mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn cụ thể.

Giải trình hoặc cung cấp các giấy tờ khác liên quan đến việc điều chỉnh các nội dung trong giấy chứng nhận đầu tư ngoài ra các giấy tờ bao gồm:

 • Tài liệu chứng minh về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư bao gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính công ty trong 02 năm gần nhất; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ về tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của các nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư trong đó bao gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc các hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu thực hiện đầu tư, quy mô dự án đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động về vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện dự án, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có đất), nhu cầu về người lao động, đề xuất hưởng các ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ về tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
 • Trường hợp pháp luật về xây dựng các quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư sẽ được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất thực hiện dự án đầu tư;
 • Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất hay cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì sẽ nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc các tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với các dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;
 • Hợp đồng BCC đối với các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;
 • Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

4.2. Đối với dự án phải cấp chủ trương đầu tư

Nhà đầu tư sẽ phải tiến hành thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư trước khi thay đổi về Giấy chứng nhận đầu tư.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ chấp thuận chủ trương đầu tư thì có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Trường hợp đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư sẽ dẫn đến dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của cấp cao hơn thì cấp đó sẽ có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư sẽ thực hiện việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư với hồ sơ như trên.

Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại Hà Nội ở đâu?

Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại Hà Nội bao gồm các bước sau:

Bước 1: Nhà đầu tư sẽ nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt địa chỉ trụ sở chính làm thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Công ty có vốn đầu tư nước ngoài;

Bước 2: Nhà đầu tư sẽ nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh để làm thủ tục ghi nhận thông tin nhà đầu tư trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Bước 3: Thực hiện thủ tục để điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cập nhật các nội dung thông tin của nhà đầu tư mới cùng các nội dung để điều chỉnh liên quan đến dự án đầu tư.

Bước 4: Trường hợp nhà đầu tư bổ sung về ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ tiếp tục thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh;

Bước 5: Xin cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định pháp luật chuyên ngành.

Quảng cáo

Dịch vụ thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư của Luật Hùng Sơn

6.1 Bạn sẽ nhận dịch vụ thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư gồm những gì?

Đến với Luật Hùng Sơn bạn sẽ nhận dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

– Tư vấn cho khách hàng các thủ tục liên quan đến thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

– Nhận tài liệu, hồ sơ từ quý khách để thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

– Soạn thảo hồ sơ, giấy tờ đầy đủ, hoàn chỉnh để thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho khách hàng;

– Nộp hồ sơ cho khách hàng tại cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Nhận kết quả và bàn giao bản gốc cho khách hàng sau khi thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

6.2 Thời gian thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư là bao lâu?

Căn cứ theo Luật đầu tư 2020 thì thời gian thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư sẽ trong vòng 10-25 ngày (đối với trường hợp hồ sơ nộp đầy đủ và hợp lệ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

6.3 Chi phí thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư hết bao nhiêu?

Chi phí làm thủ tục đăng ký thay đổi nội dung trên giấy chứng nhận đầu tư tại Luật Hùng Sơn chỉ từ 15.000.000 đồng, trong vòng 25 – 30 ngày làm việc

Tùy vào từng nội dung điều chỉnh, thay đổi trên giấy chứng nhận đầu tư mà chi phí, lệ phí sẽ có sự thay đổi. Liên hệ Luật Hùng Sơn để nhận báo giá chi tiết cho trường hợp.

6.4 Kết quả mà bạn nhận được là gì?

Khi thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Luật Hùng Sơn sẽ đại diện cho khách hàng nhận các kết quả sau:

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi (trường hợp cần phải thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh).

6.5 Lý do bạn nên chọn dịch vụ của Luật Hùng Sơn?

Luật Hùng Sơn là công ty chuyên cung cấp Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. Trình tự  thực hiện cụ thể như sau:

 • Thu thập thông tin, tài liệu từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu, thông tin cơ bản để Luật Hùng Sơn có thể thực hiện các thủ tục;
 • Luật Hùng Sơn tiến hành các thủ tục khi đã nhận đủ hồ sơ khách hàng cung cấp;
 • Tư vấn cho khách hàng nhưng điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
 • Bàn giao kết quả giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trên đây là một số thông tin về Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của Luật Hùng Sơn khách hàng khi sử dụng dịch vụ.

Những lưu ý khi thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại Hà Nội

Luật Hùng Sơn xin lưu ý khi thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau:

 • Trường hợp đề xuất của nhà đầu tư về việc điều chỉnh nội dung ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định về chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi thực hiện việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Đối với doanh nghiệp chưa thực hiện thủ tục tách giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh thì sẽ phải thực hiện tách Giấy chứng nhận đầu tư thành Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và cấp lại con dấu mới theo quy định;
 • Đối với các ngành nghề kinh doanh mới sau khi điều chỉnh là ngành nghề kinh doanh có điều kiện đề nghị doanh nghiệp sẽ phải đảm bảo các điều kiện trong quá trình thực hiện hoạt động về ngành nghề đó.

Hy vọng qua bài viết trên sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho các về Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại Hà Nội. Hãy liên hệ ngay đến hotline: 096 450 95 55 Luật Hùng Sơn để được giải đáp những vướng mắc, khó khăn khi bạn thực hiện thủ tục gặp phải.

Vui lòng đánh giá!
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn