logo

Thủ tục thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Hà Nội

 • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
 • 03-04-2022 |
 • Doanh nghiệp , |
 • 483 Lượt xem

Với mong muốn đồng hành cùng nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện thủ tục đầu tư tại Hà Nội. Công ty luật Hùng Sơn sẽ hướng dẫn chi tiết về thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Thành phố Hà Nội như sau:

Quảng cáo

Cơ sở pháp lý

 • Luật Đầu tư năm 2020;
 • Nghị định 31/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư;
 • Thông tư 03/2021/BKHĐT quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

Thủ tục thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Hà Nội

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội thực hiện theo các bước cụ thể sau:

Bước 1: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 • Trước khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư sẽ thực hiện kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài theo đường link: https://fdi.gov.vn/pages/trangchu.aspx. Trong thời hạn là 15 ngày kể từ ngày kê khai hồ sơ trực tuyến, nhà đầu tư sẽ thực hiện nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư.
 • Sau khi Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận về hồ sơ, nhà đầu tư sẽ được cấp tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để theo dõi về tình trạng xử lý hồ sơ.
 • Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để thực hiện việc tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ đăng ký đầu tư, cập nhật tình trạng xử lý hồ sơ và cấp mã số cho dự án đầu tư.

Bước 2: Nhà đầu tư sẽ thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sau khi nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư sẽ nộp hồ sơ tới Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đồng thời cũng là mã số thuế của doanh nghiệp.

Bước 3: Khắc dấu pháp nhân và công bố mẫu con dấu

Sau khi thực hiện xong thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp sẽ thực hiện việc khắc con dấu pháp nhân.

Bước 4: Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh (Chỉ áp dụng đối với công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ và phân phối hàng hóa).

Đối với những doanh nghiệp có thực hiện hoạt động kinh doanh bán lẻ hàng hóa, doanh nghiệp sẽ thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh tại Sở Công thương thành phố Hà Nội để có thể thực hiện hoạt động kinh doanh của mình.

Hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội

3.1 Hồ sơ đăng ký đầu tư

Hồ sơ thực hiện xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Thành phố Hà Nội bao gồm những nội dung như sau:

– Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (trong đó bao gồm cả cam kết về chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận).

– Tài liệu chứng minh về tư cách pháp lý của nhà đầu tư:

Đối với nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân hồ sơ sẽ gồm:

 • Bản sao có chứng thực đủ trang hộ chiếu của cá nhân nước ngoài.
 • Hợp đồng về việc thuê trụ sở công ty/địa điểm thực hiện dự án đầu tư.
 • Bản xác nhận sao kê hợp pháp về số dư tài khoản ngân hàng tương ứng với số vốn góp vào công ty sẽ thực hiện thành lập tại Việt Nam.

Đối với nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài hồ sơ sẽ gồm:

 • Bản sao công chứng giấy phép đăng ký kinh doanh có hợp pháp hóa lãnh sự.
 • Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc có xác nhận của cơ quan thuế trong thời gian 02 năm gần nhất có hợp pháp hóa lãnh sự.
 • Bản sao công chứng hộ chiếu của người đại diện pháp luật.
 • Văn bản ủy quyền của tổ chức cho người đại diện đối với phần vốn góp tại công ty dự tính thành lập tại Việt Nam.
 • Hồ sơ chứng minh kinh nghiệm và năng lực tài chính của nhà đầu tư nước ngoài.

– Đề xuất thực hiện dự án đầu tư:

 • Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định về lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư sẽ được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư.
 • Trường hợp dự án đầu tư sẽ không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì sẽ nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc các tài liệu khác xác định về quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.

– Nội dung giải trình về việc công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định hoặc lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

– Hợp đồng hợp tác đầu tư BCC đối với các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

– Các tài liệu chứng minh khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư khi thực hiện dự án theo quy định của pháp luật (nếu có).

3.2 Hồ sơ đăng ký kinh doanh

Quảng cáo

Hồ sơ thực hiện xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

 • Bản sao công chứng hoặc chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp;
 • Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu Thông tư 01/2021/BKHĐT);
 • Điều lệ Công ty;
 • Danh sách thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;
 • Bản sao công chứng hoặc chứng thực một trong các giấy tờ sau đây:
  • Đối với cá nhân: CMND/CCCD hoặc hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân;
  • Đối với tổ chức: Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức và kèm theo các giấy tờ chứng thực cá nhân và quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức;
  • Quyết định về việc góp vốn đối với thành viên công ty, cổ đông công ty là tổ chức;
  • Giấy ủy quyền cho Luật Hùng Sơn thực hiện thủ tục.

Dịch vụ thủ tục thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Hà Nội của Luật Hùng Sơn

4.1 Bạn sẽ nhận dịch vụ thành lập công ty có vốn nước ngoài gồm những gì?

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty vốn nước ngoài được biết đến là một trong những dịch vụ trọng tâm của Luật Hùng Sơn. Luật Hùng Sơn đối với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết, luôn tự hào là đơn vị hàng đầu hỗ trợ mọi vấn đề liên quan đến pháp lý, tư vấn pháp luật, thủ tục giấy tờ cho khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty vốn nước ngoài của Luật Hùng Sơn bao gồm những nội dung sau:

 • Tư vấn về điều kiện thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài cho nhà đầu tư theo các lĩnh vực hoạt động kinh doanh cụ thể hay theo quốc tịch của nhà đầu tư;
 • Tư vấn tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo quy định pháp luật Việt Nam, cam kết WTO;
 • Tư vấn về lựa chọn loại hình công ty sẽ phù hợp cho nhà đầu tư: Công ty TNHH hay Công ty cổ phần, địa chỉ trụ sở chính, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh, mở tài khoản về chuyển vốn, thời hạn về góp vốn;
 • Tư vấn về điều kiện, hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị tài liệu cần thiết để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ thành lập công ty có vốn đàu tư nước ngoài cho nhà đầu tư;
 • Đại diện cho nhà đầu tư làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam trong quá trình thực hiện thành lập doanh nghiệp cho nhà đầu tư (Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, khắc dấu tròn, thủ tục sau thành lập công ty, dịch vụ tư vấn pháp luật về thuế – kế toán, chuyển lợi nhuận công ty ra nước ngoài, lao động – bảo hiểm, các vấn đề khác liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ…;
 • Tư vấn về đăng ký khoản vay nước ngoài cho doanh nghiệp vay từ công ty mẹ hoặc tổ chức nước ngoài.
 • Tư vấn các thủ tục hoạt động phát sinh trong quá trình thực hiện kinh doanh tại Việt Nam cho nhà đầu tư.

4.2 Thời gian thành lập công ty có vốn nước ngoài là bao lâu?

– Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Trong thời hạn 15 – 20 ngày làm việc, kể từ ngày Sở kế hoạch đầu tư nhận được đủ hồ sơ của nhà đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trường hợp hồ sơ từ chối sẽ phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do. Trường hợp hồ sơ cần bổ sung sẽ phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư để thực hiện việc bổ sung.

– Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Thời hạn đăng ký doanh nghiệp là 7 -10 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ lên Phòng Đăng ký kinh doanh, sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

4.3 Chi phí thành lập công ty có vốn nước ngoài hết bao nhiêu?

Đối với thủ tục thành lập công ty vốn nước ngoài sẽ phuộc vào ngành nghề mà công ty đăng ký hoạt động sẽ có mức chi phí khác nhau. Dưới đây là phí thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Luật  Hùng Sơn với một số ngành nghề kinh doanh cơ bản:

Stt Lĩnh vực hoạt động Giá dự kiến (VNĐ)
1          Ngành nghề về dịch vụ, thương mại, xuất nhập khẩu 15.000.000
2          Ngành nghề về sản xuất 25.000.000
3          Ngành nghề kinh doanh có điều kiện 40.000.000
4          Dự án trên 300 tỷ Theo thỏa thuận

4.4 Kết quả mà bạn nhận được là gì?

Khi thực hiện thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội kết quả bạn nhận được như sau:

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Dấu tròn công ty.

4.5 Lý do bạn nên chọn dịch vụ của Luật Hùng Sơn?

Bạn đang phân vân khi chọn địa chỉ văn phòng luật sư hay công ty luật uy tín? Bạn không có nhiều thông tin về một đơn vị hành nghề luật sư uy tín. Việc nhìn thấy quá nhiều địa chỉ văn phòng luật sư hay công ty luật khiến bạn đang phân vân không biết nên lựa chọn dịch vụ thành lập công ty có vốn nước ngoài như nào? Đến với Luật Hùng Sơn việc sử dụng dịch vụ thành lập công ty có vốn nước ngoài, bạn có thể loại bỏ hoàn toàn các rủi ro trên.

Luật Hùng Sơn là đơn vị tư vấn luật uy tín trong lĩnh vực đầu tư, tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Khách hàng đến với chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể chi tiết từng hạng mục và giải đáp những thắc mắc mà khách hàng đang gặp phải một cách nhanh nhất, bởi chúng tôi có đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm.

Hy vọng qua bài viết trên sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho các về Thủ tục thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Hà Nội. Hãy liên hệ ngay đến hotline: 096 450 95 55 Luật Hùng Sơn để được giải đáp những vướng mắc, khó khăn khi bạn thực hiện thủ tục gặp phải.

 

 

Vui lòng đánh giá!
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn