logo

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần

 • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
 • 28-03-2022 |
 • Doanh nghiệp , |
 • 582 Lượt xem

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần? Khi doanh nghiệp cần nâng tầm quy mô hoạt động để xúc tiến việc hoạt động kinh doanh tới thị trường mới. Doanh nghiệp muốn mở rộng thị trường thì việc thành lập chi nhánh là điều tất yếu. Vậy thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần thực hiện như thế nào? Luật Hùng Sơn xin giới thiệu ở bài viết sau đây!

Thành lập chi nhánh công ty cổ phần là gì?

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần? Thành lập chi nhánh công ty là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp có chức năng nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc thực hiện một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền của công ty. Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh sẽ phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Thành lập chi nhánh công ty hay doanh nghiệp có quyền trao quyền cho chi nhánh để được thực hiện các mảng kinh doanh cụ thể nhất định, chi nhánh có thể là đơn vị hạch toán độc lập hoặc đơn vị hạch toán phụ thuộc vào công ty, tuy nhiên so tính chất độc lập chỉ là mức tương đối và có ý nghĩa trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp và chi nhánh công ty. Các giao dịch sẽ phát sinh bởi chi nhánh khi có xảy ra tranh chấp, bên thứ ba có quyền khởi kiện về doanh nghiệp ra tòa án để giải quyết.

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần? Thành lập chi nhánh công ty có thể có con dấu riêng và có mã số thuế riêng sẽ được lập báo cáo tài chính công ty hoặc kê khai và nộp thuế tại chi cục thuế nơi đặt có chi nhánh nếu thực hiện đăng ký. Tuy nhiên, hàng năm, báo cáo tài chính của chi nhánh sẽ vẫn phải hợp nhất cùng với báo cáo tài chính của công ty để thực hiện việc kê khai và báo cáo với các cơ quan thuế nơi doanh nghiệp đặt địa chỉ trụ sở chính.

Như vậy thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần được quyền thành lập chi nhánh (đơn vị phụ thuộc) trong nước và bên ngoài nước; không bị giới hạn về số lượng chi nhánh. Điều này sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh.

thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Điều kiện thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Điều kiện bắt buộc để lập chi nhánh công ty trong nước

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần? Doanh nghiệp sẽ có quyền thành lập chi nhánh công ty ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh tại một địa phương theo địa giới đơn vị hành chính cụ thể.

Trường hợp thành lập chi nhánh doanh nghiệp sẽ gửi hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt địa chỉ chi nhánh.

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần như thế nào? Trong thời hạn là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ của doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ có trách nhiệm xem xét về tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh cho công ty; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi và bổ sung cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối cấp về Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh thì sẽ phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Điều kiện thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

Theo đó, thương nhân nước ngoài sẽ chỉ được cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh của doanh nghiệp khi đáp ứng các điều kiện cụ thể sau:

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần? Thương nhân nước ngoài được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia hoặc vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc đã được pháp luật các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ này công nhận;

Thương nhân nước ngoài đã có thời gian hoạt động ít nhất là 05 năm, kể từ ngày doanh nghiệp được thành lập hoặc đã được đăng ký hoạt động;

Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần? Nội dung hoạt động của Chi nhánh công ty sẽ phải phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã là thành viên và phù hợp với ngành nghề kinh doanh của thương nhân nước ngoài đã đăng ký;

Trường hợp nội dung hoạt động của Chi nhánh công ty không phù hợp với cam kết mà Việt Nam tham gia hoặc các thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia và các vùng lãnh thổ tham gia vào các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã là thành viên, việc thành lập Chi nhánh công ty phải được Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành chấp thuận.

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Doanh nghiệp nộp hồ sơ về đăng ký hoạt động chi nhánh tại Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ đặt nơi đặt chi nhánh. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ cụ thể sau đây:

 • Thông báo thành lập chi nhánh công ty sẽ do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký (Phụ lục II-7 thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);
 • Bản sao nghị quyết Hội đồng quản trị công ty về việc thành lập chi nhánh;
 • Bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị công ty về việc thành lập chi nhánh;
 • Bản sao giấy tờ chứng thực pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh doanh nghiệp như CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu.
 • Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ.

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần? Thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh, cần lưu ý một số trường hợp đặc biệt  dưới đây:

 • Đối với các ngành nghề về dịch vụ ăn uống, hình thức hạch toán sẽ bắt buộc phải là hạch toán độc lập, do đặc thù của ngành dịch vụ ăn uống sẽ là quản lý theo từng quận, huyện riêng biệt. Vì vậy nên, dù lựa chọn thành lập chi nhánh cùng tỉnh hoặc khác tỉnh, nếu mã có ngành nghề về ăn uống thì phải đăng ký hình thức hạch toán độc lập, thực hiện kê khai thuế theo quý và làm báo cáo tài chính cuối năm độc lập so với công ty mẹ.
 • Trường hợp doanh nghiệp đăng ký ngành nghề dịch vụ ăn uống nhưng không phải là ngành nghề chính và có dự định để mở chi nhánh thì doanh nghiệp nên sẽ thực hiện kê khai chi tiết ngành nghề khi đăng ký thành lập chi nhánh để được gộp chung sổ sách vào công ty mẹ.
 • Trường hợp chi nhánh công ty lựa chọn hạch toán phụ thuộc, khi công ty mẹ giải thể, chi nhánh công ty sẽ phải giải thể theo.
 • Ngành nghề của chi nhánh công ty khác tỉnh phải thuộc ngành nghề của công ty mẹ đã đăng ký.

Trình tự thực hiện việc đăng ký thành lập

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần bao gồm các bước như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2: Doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư nơi đặt địa điểm chi nhánh công ty.

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần? Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được doanh nghiệp ủy quyền sẽ thực hiện thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư sẽ xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.

Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận hồ sơ, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư để nhận kết quả giải quyết hồ sơ. 

 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ và cần sửa đổi bổ sung, doanh nghiệp sẽ thực hiện theo các bước như sau:
  • Doanh nghiệp nhận Thông báo bổ sung hồ sơ hồ sơ;
  • Doanh nghiệp điều chỉnh lại các nội dung trong hồ sơ theo nội dung đã hướng dẫn trong thông báo bổ sung và nộp lại hồ sơ theo quy trình nêu trên.
 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ và được chấp thuận:
  • Phòng Đăng ký kinh doanh tiến hành giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp;
  • Phòng Đăng ký doanh nghiệp sẽ nhập thông tin vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và cấp mã số thuế cho chi nhánh, sau đó sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần? Sau khi nhận được kết quả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chi nhánh cần, khắc dấu tròn (trường hợp chi nhánh công ty cần sử dụng con dấu); Kê khai lệ phí môn bài và thực hiện báo cáo thuế; Làm thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn, đặt in hóa đơn và thông báo phát hành hóa đơn (trường hợp chi nhánh công ty có sử dụng hóa đơn riêng).

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần tại Luật Hùng Sơn

Luật Hùng Sơn là đơn vị thành lập doanh nghiệp uy tín hiện nay. Với kinh nghiệm tư vấn pháp lý và lĩnh vực doanh nghiệp, đầu tư, kế toán- thuế cho mọi loại hình doanh nghiệp. Chúng tôi luôn đảm bảo mang đến cho khách hàng dịch vụ thành lập chi nhánh đăng ký kinh doanh chất lượng và tiết kiệm chi phí nhất.

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần? Ưu điểm dịch vụ thành lập chi nhánh công ty tại Luật Hùng Sơn như sau:

 • Nhanh chóng, trọn gói, chi phí phù hợp.
 • Doanh nghiệp không cần tốn thời gian đi lại nhiều lần nhận kết quả tại nhà.
 • Bạn không cần quan tâm đến những thủ tục hành chính tại các cơ quan chức năng có thẩm quyền, chúng tôi sẽ đại diện theo ủy quyền để tiến hành các thủ tục.
 • Đội ngũ luật sư, nhân viên tư vấn nhiệt tình với nhiều năm kinh nghiệm và chuyên môn cao sẽ đem đến chất lượng phục vụ tốt nhất với mức chi phí hợp lý nhất cho tất cả các doanh nghiệp.

Hy vọng qua bài viết trên sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho các bạn về thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần? Hãy liên hệ ngay đến số Hotline: 0964 509 555 của chúng tôi để được tư vấn những vấn đề quý khách hàng đang có vướng mắc khi thực hiện thủ tục.

5/5 - (1 bình chọn)
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn