logo

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty trọn gói

 • Ls. Nguyễn Minh Hải |
 • 10-03-2022 |
 • Doanh nghiệp , |
 • 1530 Lượt xem

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty chưa bao giờ là công việc đơn giản đối với những người chưa từng thực hiện thủ tục. Vì Thủ tục giải thể chi nhánh công ty liên quan đến các nghiệp vụ về thuế, về pháp lý cũng như các thủ tục hành chính cần thực hiện qua nhiều bước mới hoàn thành được. Luật Hùng Sơn xin giới thiệu bài viết thủ tục giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc.

Quảng cáo

Các trường hợp giải thể chi nhánh công ty

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty? Mọi doanh nghiệp đều có quyền quyết định giải thể doanh nghiệp khi công ty gặp khó khăn và khủng hoảng về tài chính. Tuy nhiên bên cạnh đó có một số doanh nghiệp bị bắt buộc phải giải thể theo yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 207 Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định doanh nghiệp bị giải thể theo đó việc thủ tục giải thể chi nhánh công ty theo các trường hợp sau đây:

 • Theo quyết định của công ty;
 • Có quyết định của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

Điều kiện thủ tục giải thể chi nhánh công ty

Doanh nghiệp muốn thủ tục giải thể chi nhánh công ty khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Khi doanh nghiệp bảo đảm thực hiện thanh toán đầy đủ hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác;
 • Doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết hoặc bị tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài thương mại.

Thủ tục giải thể chi nhánh

Hồ sơ thủ tục giải thể chi nhánh công ty

Để thực hiện thủ tục giải thể chi nhánh công ty cần thực hiện qua các bước sau:

Đóng mã số thuế nộp bên cơ quan thuế quản lý

Nếu chi nhánh công ty có thực hiện hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu sẽ phải xin xác nhận về việc không nợ thuế hải quan.

Hồ sơ thủ tục giải thể chi nhánh công ty bao gồm:

 • Công văn xin xác nhận không nợ thuế Hải quan;
 • Bản công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chi nhánh công ty;
 • Giấy ủy quyền cho người đi thực hiện thủ tục.

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty? Sau khi thực hiện xong thủ tục xin xác nhận không nợ thuế tại Tổng cục Hải quan sẽ tiến hành thủ tục đóng mã số thuế tại chi cục thuế.

Hồ sơ bao gồm như sau:

 • Thông báo đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế doanh nghiệp (theo mẫu số 24/ĐK-TCT Thông tư 95/2016/TT-BTC);
 • Quyết định công ty về việc giải thể chi nhánh;
 • Biên bản họp công ty về việc giải thể chi nhánh (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh hoặc công ty cổ phần);
 • Văn bản về việc xác nhận không còn nợ thuế xuất nhập khẩu của Tổng cục hải quan;
 • Bản sao công chứng, chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.
 • Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế chi nhánh (nếu có).

Nơi nộp hồ sơ: Chi cục thuế cấp quận, huyện thuộc tỉnh nơi mà công ty đặt trụ sở chính. Vì trường hợp chi nhánh công ty hạch toán phụ thuộc khác tỉnh nên cơ quan giải quyết sẽ thuộc tỉnh nơi công ty đặt trụ sở chính.

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty? Người đại diện theo pháp luật của công ty và giám đốc của chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh bị giải thể sẽ phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chi nhánh.

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty? Công ty có chi nhánh hạch toán phụ thuộc khi thực hiện thủ tục giải thể phải chịu tránh nhiệm về với các các hợp đồng đã kí kết, thanh toán những các khoản nợ theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ trả dấu cho bên công an

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty? Nếu chi nhánh công ty được thành lập trước ngày 01/07/2015 và có khắc dấu chi nhánh thì cần phải thực hiện thủ tục hồ sơ trả dấu cho bên công an.

Hồ sơ bao gồm như sau:

Quảng cáo
 • Văn bản xin hoàn trả con dấu chi nhánh;
 • Quyết định công ty về việc giải thể chi nhánh;
 • Giấy đăng ký mẫu dấu chi nhánh do công an cấp (bản gốc);
 • Con dấu tròn chi nhánh.

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty? Nếu trường hợp chi nhánh của công ty không sử dụng con dấu thì hồ sơ sẽ bao gồm:

 • Quyết định công ty về việc giải thể chi nhánh;
 • Văn bản xin xác nhận chi nhánh không có sử dụng con dấu.

Hồ sơ trả giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

Hồ sơ thực hiện trả giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh bao gồm như sau:

 • Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty (theo Phụ lục II-22, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
 • Quyết định của doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động đối chi nhánh;
 • Biên bản họp công ty về việc giải thể chi nhánh (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh hoặc công ty cổ phần);
 • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa được thanh toán, bao gồm các khoản nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế;
 • Danh sách đăng ký người lao động và quyền lợi tương ứng của người lao động đã đăng ký;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chi nhánh (bản gốc);
 • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động theo Phụ lục II-19 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT (đối với trường hợp chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương);
 • Bản sao công chứng, chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương).
 • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục giải thể.

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty? Để thực hiện thủ tục giải thể chi nhánh hoạch toán phụ thuộc công ty cần phải theo các bước sau:

 • Bước 1 : Thực hiện xin xác nhận không có nợ thuế xuất nhập khẩu ở Tổng cục hải quan (nếu có đăng ký ngành nghề xuất nhập khẩu)
 • Bước 3 : Nộp hồ sơ giải thể – đóng mã số thuế đến cơ quan thuế quản lý chi nhánh.
 • Bước 4 : Hoàn tất các nghĩa vụ thuế của chi nhánh.
 • Bước 5 : Trả con dấu chi nhánh hoặc xác nhận về việc không sử dụng dấu ở cơ quan công an.
 • Bước 6 : Nộp hồ sơ giải thể chi nhánh tại Sở kế hoạch và đầu tư.

Thời gian thủ tục giải thể chi nhánh công ty

Thực hiện khóa mã số thuế nộp bên cơ quan thuế

Thời gian giải quyết hồ sơ xin xác nhận không nợ thuế Hải quan: 07 ngày làm việc kể từ ngày Tổng cục Hải quan nhận được hồ sơ doanh nghiệp gửi.

Thời gian giải quyết hồ sơ khóa mã số thuế: 05 – 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ cơ quan thuế quản lý sẽ kiểm tra sổ sách kế toán và tình hình báo cáo nộp tờ khai, đóng thuế của chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh doanh nghiệp để tiến hành thủ tục khóa mã số thuế chi nhánh

Hồ sơ trả dấu cho bên công an

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty? Thời gian giải quyết hồ sơ: 05 – 07 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan công an nhận được đủ hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan công an sẽ trả giấy chứng nhận thu hồi con dấu sau khi nhận lại con dấu của chi nhánh.

Hồ sơ trả giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty? Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các hồ sơ về việc giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc công ty, cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư hoặc cơ quan quản lý đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc. Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty? Nếu hồ sơ hợp lệ cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc và xóa các dữ liệu của chi nhánh hạch toán phụ thuộc trên cổng thông tin đăng ký về doanh nghiệp quốc gia.

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty của Luật Hùng Sơn

Nếu bạn không có nhiều thời gian để làm thủ tục giải thể chi nhánh công ty, không rõ ràng và hồ sơ giấy tờ để  thực hiện, hãy lựa chọn đến Luật Hùng Sơn. Chúng tôi sẽ cung cấp để phục vụ, hỗ trợ Khách hàng hoàn thành quá trình giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc công ty một cách thuận tiện, nhanh chóng và tiết kiệm chi phí.

Đến với Luật Hùng Sơn, bạn sẽ nhận được gì?

 • Tư vấn đầy đủ, chi tiết các quy định của pháp luật có liên quan đến thủ tục giải thể chi nhánh công ty;
 • Soạn thảo hồ sơ và hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị các giấy tờ để thực hiện thủ tục giải thể chi nhánh công ty;
 • Đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ và kịp thời đúng thời gian cho khách hàng;
 • Đảm bảo giao cho khách hàng kết quả đã nhận được từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền đúng với cam kết trong hợp đồng.

Những điều khách hàng đánh giá cao tại Luật Hùng Sơn:

 • Được tư vấn và hỗ trợ bởi đội ngũ Luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật hàng đầu, có nhiều năm kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực đời sống: doanh nghiệp, thuế, kế toán, thương mại, dân sự, lao động…
 • Được hỗ trợ mọi lúc mọi nơi khi cần được giải đáp thắc mắc
 • Cam kết chi phí thực hiện hợp lý, phù hợp với yêu cầu của khách hàng đề ra
 • Sẵn sàng tư vấn những vấn đề có liên quan chi tiết, cặn kẽ để khách hàng không bỡ ngỡ khi đối mặt với vấn đề phát sinh khi thực hiện.

Với những thông tin trên có thể thấy để thực hiện thủ tục giải thể chi nhánh công ty cần trải qua nhiều thủ tục pháp lý phức tạp. Do đó doanh nghiệp nên tra cứu thông tin trước hoặc lựa chọn Luật Hùng Sơn để được tư vấn tránh những phát sinh không đáng có.

Đến với chúng tôi nếu có bất cứ thắc mắc gì về thủ tục giải thể chi nhánh công ty hạch toán phụ thuộc. Nếu gặp bất cứ khó khăn nào trong quá trình thực hiện hãy liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 0964 509 555 để được hỗ trợ tốt nhất.

5/5 - (1 bình chọn)
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn